Ротари клуб Казанлък

Чартиран на:
08.03.1999
Спонсор клуб:
РК Пловдив
Rotary ID:
51812
Среща:
Понеделник, 18.00 часа,
Ресторант  на Хотел “Палас"; ул. "Петко Стайнов”9,  гр. Казанлък
 
Уеб сайт:
www

Борд на клуба

Президент: Димитър Минчев
Вицепрезидент: Мануел Тепеликян PHF
Секретар: Костадин Венциславов Зарев
Церемониалмайстор: Койчо Миленов Бъчваров
Касиер: Койчо Миленов Бъчваров
Елект-президент: Костадин Венциславов Зарев
Паст президент: Иван Гитев
Президент: Иван Гитев
Вицепрезидент: Ибрахим Качан
Секретар: Димитър Минчев
Церемониалмайстор: Койчо Миленов Бъчваров
Касиер: Костадин Венциславов Зарев
Елект-президент: Димитър Минчев
Паст президент: Атанас Демиров

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Борис Кърчев PHF
Комисия за новите поколения: Стоимен Йорданов Гечев
Комисия за членство: Румен Вранчев
Комисия за Фондация Ротари: Костадин Венциславов Зарев
Комисия за Професионална служба: Мануел Тепеликян PHF
Комисия за връзки с обществеността: Георги Манев PHF
Комисия за служба на общността: Румен Вранчев
Президент: Атанас Демиров
Вицепрезидент: Мануел Тепеликян PHF
Секретар: Иван Гитев
Церемониалмайстор: Койчо Миленов Бъчваров
Касиер: Димитър Минчев
Елект-президент: Иван Гитев
Паст президент: Ибрахим Качан

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Румен Вранчев
Комисия за новите поколения: Койчо Миленов Бъчваров
Комисия за членство: Николай Колев
Комисия за Фондация Ротари: Костадин Венциславов Зарев
Комисия за Професионална служба: Николай Христов
Комисия за връзки с обществеността: Георги Манев PHF
Комисия за служба на общността: Стоимен Йорданов Гечев
Президент: Ибрахим Качан
Вицепрезидент: Ганчо Ганев PHF
Секретар: Атанас Демиров
Церемониалмайстор: Койчо Миленов Бъчваров
Касиер: Иван Гитев
Елект-президент: Атанас Демиров
Паст президент: Мануел Тепеликян PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Пенчо Йонков
Комисия за новите поколения: Койчо Миленов Бъчваров
Комисия за членство: Койчо Миленов Бъчваров
Комисия за Фондация Ротари: Димитър Минчев
Комисия за Професионална служба: Румен Вранчев
Комисия за връзки с обществеността: Георги Манев PHF
Комисия за служба на общността: Илиян Дончев PHF+2
Президент: Мануел Тепеликян PHF
Вицепрезидент: Димитър Минчев
Секретар: Ибрахим Качан
Церемониалмайстор: Иван Гитев
Касиер: Атанас Демиров
Елект-президент: Ибрахим Качан
Паст президент: Веселин Колев
Президент: Веселин Колев
Вицепрезидент: Мирослав Дундаков
Секретар: Мануел Тепеликян PHF
Церемониалмайстор: Георги Манев PHF
Касиер: Ибрахим Качан
Елект-президент: Мануел Тепеликян PHF
Паст президент: Христомил Рахманлиев PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Илиян Дончев PHF+2
Комисия за новите поколения: Димитър Минчев
Комисия за членство: Христо Илиев
Комисия за Фондация Ротари: Ибрахим Качан
Комисия за Професионална служба: Стоян Желев PHF
Комисия за връзки с обществеността: Георги Манев PHF
Комисия за служба на общността: Александър Минчев PHF
Президент: Христомил Рахманлиев PHF
Вицепрезидент: Мирослав Дундаков
Секретар: Веселин Колев
Церемониалмайстор: Бедрос Азинян PHF
Касиер: Пенчо Йонков
Елект-президент: Атанас Демиров
Паст президент: Георги Манев PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Илиян Дончев PHF+2
Комисия за членство: Деньо Катанов PHF
Комисия за Фондация Ротари: Бедрос Азинян PHF
Комисия за Професионална служба: Стоян Желев PHF
Комисия за връзки с обществеността: Георги Манев PHF
Комисия за служба на общността: Желиан Николов PHF
Президент: Георги Манев PHF
Вицепрезидент: Мирослав Дундаков
Секретар: Христомил Рахманлиев PHF
Церемониалмайстор: Пенчо Йонков
Касиер: Георги Щерев
Елект-президент: Христомил Рахманлиев PHF
Паст президент: Бедрос Азинян PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Илиян Дончев PHF+2
Комисия за новите поколения: Ради Дончев
Комисия за членство: Деньо Катанов PHF
Комисия за Фондация Ротари: Бедрос Азинян PHF
Комисия за Професионална служба: Николай Георгиев
Комисия за връзки с обществеността: Георги Манев PHF
Комисия за служба на общността: Борис Кърчев PHF
Президент: Бедрос Азинян PHF
Вицепрезидент: Николай Мончев
Секретар: Борис Кърчев PHF
Церемониалмайстор: Георги Манев PHF
Касиер: Борис Кърчев PHF
Елект-президент: Георги Манев PHF
Паст президент: Пенко Стефанов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Борис Кърчев PHF
Комисия за членство: Желиан Николов PHF
Комисия за Фондация Ротари: Илиян Дончев PHF+2
Комисия за Професионална служба: Николай Мончев
Комисия за връзки с обществеността: Георги Манев PHF
Президент: Пенко Стефанов
Секретар: Бедрос Азинян PHF
Церемониалмайстор: Георги Манев PHF
Касиер: Борис Кърчев PHF
Елект-президент: Бедрос Азинян PHF
Паст президент: Иван Найденов PHF

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Ради Дончев
Комисия за членство: Александър Минчев PHF
Комисия за Фондация Ротари: Борис Кърчев PHF
Комисия за Професионална служба: Христомил Рахманлиев PHF
Комисия за връзки с обществеността: Георги Манев PHF
Президент: Иван Найденов PHF
Вицепрезидент: Бедрос Азинян PHF
Секретар: Пенко Стефанов
Церемониалмайстор: Бедрос Азинян PHF
Касиер: Николай Мончев
Елект-президент: Пенко Стефанов
Паст президент: Ганчо Ганев PHF
Президент: Ганчо Ганев PHF
Вицепрезидент: Пенко Стефанов
Секретар: Иван Найденов PHF
Церемониалмайстор: Бедрос Азинян
Касиер: Йордан Гечев
Елект-президент: Иван Найденов PHF
Паст президент: Танчо Михайлов
Президент: Танчо Михайлов
Секретар: Ганчо Ганев PHF
Церемониалмайстор: Иван Найденов PHF
Касиер: Пенко Стефанов
Президент: Желиан Николов PHF
Секретар: Танчо Михайлов
Касиер: Ганчо Ганев PHF

Клубни новини

Още новини