Интерактивен под за деца, дари Ротари клуб - Казанлък
Дата: 01.06.2022

Интерактивният под, е модерно съоръжение, на което могат да обучават деца по различни теми, подходящ е за работа с деца със СОП

Интерактивен под за деца, дариха Ротари Казанлък
В деня на детето Ротари клуб Казанлък, заедно с ръководството на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца откриха модерно съоръжение за обучение. То представлява интерактивен под. За закупуването му Ротари Клуб Казанлък спечели проект, в който се включиха и други клубове от страната.
Стойността на интерактивния под е 12 000 лева. Той е модерно средство и за обучение на деца със СОП.Последните 10 новини

» RК София-Балкан подкрепя Украйна
» Благотворителен бал.25 години Ротари клуб Добрич
» Ротари клуб Нова Загора - Стипендии за отличници
» Награда за Ротари Казанлък
» Награда за рецитация на Яворова поезия
» Ротари клуб Нова Загора - в помощ на образованието.
» Признание за Ротари клуб - Казанлък
» Ротари клуб Чирпан с ново дарение
» Ротари клуб Нова Загора дарява детски усмивки
» Интерактивен под за деца, дари Ротари клуб - Казанлък