За предизвикателството да създадеш собствен продукт и да го предлагаш успешно
Дата: 07.03.2020

Вече ви разказахме за президента 2019-2020 на Ротари клуб Казанлък, Веселин Колев. Към него се обърнахме още през Януари, месец на професионалната служба в Ротари, за да ни разкаже за своя бизнес. Вярваме, че информацията представлява интерес за всички.


Казанлък е в сърцето на Розовата долина, и това определя избора на нашия приятел Веселин Колев. През 1994 г той основава фирма Веселино ЕООД - водещ износители на розово масло и натурална розова вода, търговия с билки и етерични масла, флорални (ароматни води) – лавандула, медицинска лайка, маточина, мента, и други. Доставя суровини за компании в над 40 държави.
Списъкът с продукти включва над 150 вида билки от България - корен валериана, мурсалски чай, листа от черница, семена от кориандър, самардала и много други, изнася повече от 22  вида етерични масла. Специално място заема розовото масло, наречено "течното българско злато". Освен суровини, фирма Валентино произвежда билкови смеси за чай и подправки.Фирмата е съучредител на Българската асоциация на билкарите и гъбарите и активен член на Българската търговско-промишлена палата.

Производството на розово масло и розова вода датира от повече от 300 години. Веселин Колев и неговите колеги са първите, които произвеждат натурална розова вода за пиене. "Веселино ЕООД" създаде свой собствен продукт - здравословна напитка със 100% натурална розова вода за пиене ReaSevt ®. Продуктът е признат официално от хранително-вкусовата промишленост за стандартизирана безалкохолна напитка и иновация.
Опитът на Веселин Колев и спорният дух възпитан в колоезденето му помага да организира и ръководи работата. Бизнесът е колективен спорт, който изисква екипност, концентрация, поставяне на високи цели, дисциплина, последователност, отговорност и професионализъм.
 
За да се изградят тези качества са необходими години. Като бивш спортист и национален състезател по колоездене той използва спортната воля, състезателния дух, себераздаването и стремежа към максимален резултат и и в настоящата си работа.
 
Добрите партньорства с точните хора в точното време, придобитата квалификация и образование като специалист  международни финанси и банков мениджмънт, се оказват добра и полезна основа за развитието в международния бизнес.
 
Спецификата на работата изисква добро познаване на нормативната база и промените в нея, синхрон и дипломация с доставчиците, адекватност спрямо изискванията на клиента, постоянно обучение на персонала, бораване с огромна база данни относно изискванията, начините и методите на работа на всеки един чуждестранен партньор.
 
Знаете колко трудно е да се задоволят максимално изискванията и на клиента, и на доставчика.
 
За особеностите на бранша, спецификата на търсене и спецификата на продуктите, Веселин Колев разказва от първо лице:
 
Специфика на търсенето
 
От ключово значение в нашия бизнес е задълбоченият анализ на спецификата на търсенето, защото той определя избора на начина, по който стоката трябва да бъде заготвена. Върху международната търговия с билки влияние оказват новите тенденции, продиктувани от популяризирането на здравословния начин на живот, благодарение на които сухите билки влизат като компонент в производството на здравословни хранителни продукти – добавки или билкови брашна. Билките, обект на търговия,  се разделят в две основни категории – конвенционални и биологично чисти и се търгуват на различни цени.
 
Търсенето на биологично чисти билки нараства и в резултат на това през последните 10г. в България се направиха много инвестиции в култивирането им. Това от своя страна е предпоставка за постоянни промени в нормативните бази и увеличава риска от разминаване с изискванията на клиента. Типичен пример е премахването на салвията (градински чай) като съставка в билковите чайове. Билката остава в подправките, но се изключва от състава на чайовете, заради свойствата и да разрежда кръвта.

Базова норма в експорта на български билки в чужбина е те да отговарят на Европейската фармакопея. Пазарът обаче налага състезателния принцип необходимите качества на билките  да надхвърлят стандартите, заложени от Фармакопеята. Често това създава предпоставки за проблеми и рекламация от страна на клиентите. В тези моменти проблемите се решават с професионално натрупания опит и добре изградения синхрон в работата ни с всички наши партньори от веригата – от старта до финала.
Често някои от клиентите се опитват да манипулират сделките и преговорите като провокират компетентността на служителите. В близо 25-годишната ни дейност, особено в областта на етеричните масла, сме направили много изследвания с помощта на компетентни професионалисти и това е едно от условията за успехи в бизнеса.
 
Специфика на стоката
 
 Доброто познаване на спецификата на стоката е друга важна особеност. Всеки един търговец може да потвърди това. Билките са особен вид стока и търгуването с тях изисква от екипа познания относно начина на отглеждането им, влиянието на географското местоположение и климата върху качеството им, както и задълбочено познаване на техните полезни свойства и въздействието им върху човешкия организъм. Необходимо е да познаваме и всеки един етап от култивирането, събирането, заготовката, сушенето, преработката и балирането на билката. С годините тези познания се натрупват като автентична база данни и това е в основата на нашия професионализъм. Така можем да гарантираме добрия резултат и да  поставяме цели и задачи към заготвителите съобразно изискванията на клиента.
 Всеизвестно е, че еспортирането на стоката е само крайният резултат от развитието на сделката.
За да бъде този резултат успешен, екипната работа с професионалисти е задължителен фактор.
Според Министерството на околната среда и водите България заема 6 място в света и първо място в ЕС по износ на билки.
 
У нас се събират около 250 вида лечебни растения, но обект на международна търговия са само малка част от тях. Има защитени билки, които са под наблюдение на държавата, имат забрана за износ или са в ограничителен режим на износ.
 
В нашия бранш работата се базира на няколко основни регулатора – Закона за лечебните растения, Европейската фармакопея, които определят изискванията и рамките, на които трябва да отговарят билките и активните вещества в тях. Част от спецификата на нашата работа е постоянната работа с контролните държавни органи – „Булгарконтрола“ АД, Българската асоциация за растителна защита, , Държавна агенция Митници, сертифициращи компании и оторизирани лаборатории.  В интерес на професионалната и обективна работа, практиката налага и консултации с различни специалисти най-вече, когато трябва да получим научно доказана информация относно състава и действието на активното вещество в отделните билки.
 
Всеки собственик на дългогодишна фирма  знае много добре, че работата с професионалисти е една от гаранциите за успех и конкурентоспособност.
 
 Билките се обособяват според съдържанието и мястото на активното вещество, което съдържат.
 

Въз основа на това на пазара се предлагат различни части от билката – корени, стръкове, листа, цветове и плодове. Всяка билка има различно време на събиране и професионализмът изисква задълбочени познания относно отглеждането и  концентрацията на активните вещества в нея във всеки етап от растежа и. Кампаниите по събиране на билките се определят от концентрацията на активната съставка на растението в различните му части – корен, листа и т.н. и се разделят според сезоните.
 
 Свежите билки се използват за производство на етерична масла и ароматни води, които намират приложение в парфюмерията и козметиката. Най-търгуваните масла са розовото и лавандуловото масло, а от ароматните води най-търгувана е розовата вода. Нашата фирма предлага над 22 вида масла на международния пазар.
 
От сухите билки се произвеждат течни и сухи екстракти,  които влизат в състава на козметични продукти и като съставна част в хранителни добавки и лекарства. Сухите билки се използват и  като подправки или в състава на билкови чайове.


 
Да развиеш собствен продукт и да го наложиш на пазара – това е истинско предизвикателство. За да го срещнеш и преодолееш се изисква опит, знания и смелост.
 

В близо 25 годишната си дейност натрупахме много познания относно свойствата на билките и ползите от тях върху човешкото здраве. Като естествено и осъзнато продължение на това дойде идеята да създадем и наш собствен продукт - розова вода за пиене „Рея Севт“.
 
Използвайки постиженията на науката, със съдействието на  професори от БАН и на Английски научно-изследователски институт създадохме здравословен, абсолютно натурален продукт, полезен за човешкото здраве, който бе признат за иновация.
 
Този продукт получи вече няколко престижни награди и ни донесе удовлетворение и гордост от добре свършената работа. 
 
Вече разработваме пазари за него и търсим партньори в производството и дистрибуцията му.
 
Мотивацията  
 
Бизнесът не може да съществува, ако няма полза, затова най-естественото нещо е да се стремим да бъдем успешни и печеливши. Разбира се, този успех трябва да е стабилен. От значение е търговските компании в нашия бранш да развиват устойчиви политики и да инвестират в дългосрочни практики. Убеден съм, че бизнесът трябва да носи удовлетворение, което да се проявява не само в материални резултати. Вярвам, че много от Вас ще споделят това мое мнение. Онова, което ми носи удовлетворение в работата, както на мен, така и на моите служители, е,  че търгуваме с натурални продукти, използвани в помощ на човешкото здраве. Билките и техните производни се използват в помощ на хората и това ни дава в голяма степен морална мотивация да продължаваме да работим със страст.
 
Фактът, че моята фирма създаде  розова вода за пиене, призната за иновация в хранително-вкусовата промишленост,  донесе на мен и екипа ми чувство на гордост и усещането, че сме полезни на хората и обществото.
 
Социален ефект на бизнеса и корпоративна отговорност
 
В последните години бизнесът е все по-ангажиран и мисли за средата около себе си. Основните стълбове на социално-отговорна политика, които прилагам в моята фирма са:
  • Здравословни и безопасни условия на труд. Мога отговорно да заявя, че  стриктно спазваме всички национални законови норми в сферата на здравословни и безопасни условия на труд.
  • Социално-обществена ангажираност.  Ние сме загрижени за нашите служители, но също така сме ангажирани и със социалното и икономическото развитие на регионите, в които работим. Нашата работа насърчава билкосъбирането, билкоотглеждането и  култивирането на различни билки и създава възможност за поминък на много семейства, особено в планинските райони, където почвите са бедни и отглеждането на други култури е трудно.
Ползвайки средства от чужбина ние подпомагаме социалния статус на билкопроизводителите и билкосъбирачите, чийто труд и условия за труд не са леки.
 Социалната отговорност е етичен PR за бизнеса и свидетелство, че компанията мисли рационално и дългосрочно.
 
През последните няколко години все повече компании инвестират в програми и инициативи в полза на околната среда, служителите, образованието, обществото.  Със сигурност мога да кажа, че корпоративната отговорност съвсем не е отличителна черта единствено на големите международни компании. За да си отговорен, не е задължително да си голям и силен. Нужни са добро сърце, добри намерения и желание да действаш. Затова, когато имаме възможност, взимаме участие в благотворителни каузи и социални инициативи, чрез които демонстрираме нашето отношение към обществото и допринасяме за неговото развитие.
Последните 10 новини

» Ротари клуб Нова Загора - за пътна безопасност
» КОВИД 19 на прицел
» 20 години РК Свиленград
» Проект Училището - привлекателен център за нашите деца!
» Послание на ДГ Илиян Николов за юни 2021
» В навечерието на Празника на българската просвета Ротари клуб Нова Загора проведе тържествена сбирка и отличи изявени просветни дейци от общината.
» XV състезание по майсторско колоездене проведе Ротари клуб Поморие
» РК Габрово се включи в "Да изчистим България заедно"
» Да убием вируса!-Състезание по прецизна спортна стрелба! Организирано от Ротари клуб Айтос
» Албумът Моят Казанлък