Ротари клуб Нова Загора

Чартиран на:
11.05.2002
Спонсор клуб:
РК - Сливен
Rotary ID:
58138
Среща:

сряда от 19:00 в р-т "Старата къща"

тел. за контакт 0457/6 29 69

rotary_nova@yahoo.com

Уеб сайт:
http://novazagora.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Здравко Ников
Вицепрезидент: Стоян Гочев, PHF
Секретар: Пламен Прокопиев, PHF
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Петър Тончев Атанасов
Паст президент: Здравко Ников

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Иван Игнатов
Комисия за новите поколения: Радомир Георгиев
Комисия за членство: Стефан Стефанов
Комисия за Фондация Ротари: Валентин Василев, PHF
Комисия за Професионална служба: Денчо Петков
Комисия за връзки с обществеността: Миладин Йорданов, PHF
Комисия за служба на общността: Драгомир Хаджиев
Президент: Здравко Ников
Вицепрезидент: Стоян Гочев, PHF
Секретар: Пламен Прокопиев, PHF
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Здравко Ников
Паст президент: Евгени Енчев Попов, PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Петър Тончев Атанасов
Комисия за новите поколения: Радомир Георгиев
Комисия за членство: Съби Стойчев Величков
Комисия за Фондация Ротари: Евгени Енчев Попов, PHF
Комисия за Професионална служба: Петър Тончев Атанасов
Комисия за връзки с обществеността: Пламен Прокопиев, PHF
Комисия за служба на общността: Стоян Гочев, PHF
Президент: Евгени Енчев Попов, PHF
Вицепрезидент: Стоян Гочев, PHF
Секретар: Пламен Прокопиев, PHF
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Здравко Ников
Паст президент: Пламен Прокопиев, PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Драгомир Хаджиев
Комисия за новите поколения: Иван Цветанов
Комисия за членство: Радомир Георгиев
Комисия за Фондация Ротари: Николай Бъчваров, PHF
Комисия за Професионална служба: Денчо Петков
Комисия за връзки с обществеността: Михаил Тачев, PHF+2
Комисия за служба на общността: Петър Тончев Атанасов
Президент: Пламен Прокопиев, PHF
Вицепрезидент: Стоян Гочев, PHF
Секретар: Николай Бъчваров, PHF
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Евгени Енчев Попов, PHF
Паст президент: Съби Стойчев Величков

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Николай Бъчваров, PHF
Комисия за новите поколения: Иван Цветанов
Комисия за членство: Мишо Бахов
Комисия за Фондация Ротари: Валентин Василев, PHF
Комисия за Професионална служба: Денчо Петков
Комисия за връзки с обществеността: Михаил Тачев, PHF+2
Комисия за служба на общността: Стефан Стефанов
Президент: Съби Стойчев Величков
Вицепрезидент: Михаил Тачев, PHF+2
Секретар: Пламен Прокопиев, PHF
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Пламен Прокопиев, PHF
Паст президент: Валентин Василев, PHF
Президент: Валентин Василев, PHF
Вицепрезидент: Михаил Тачев, PHF+2
Секретар: Пламен Прокопиев, PHF
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Съби Стойчев Величков
Паст президент: Милен Михайлов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Драгомир Хаджиев
Комисия за новите поколения: Иван Цветанов
Комисия за членство: Валентин Василев, PHF
Комисия за Фондация Ротари: Евгени Енчев Попов, PHF
Комисия за Професионална служба: Денчо Петков
Комисия за връзки с обществеността: Михаил Тачев, PHF+2
Комисия за служба на общността: Стоян Гочев, PHF
Президент: Милен Михайлов
Вицепрезидент: Михаил Тачев, PHF+2
Секретар: Пламен Прокопиев, PHF
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Валентин Василев, PHF
Паст президент: Драгомир Хаджиев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Николай Динев
Комисия за новите поколения: Иван Цветанов
Комисия за членство: Валентин Василев, PHF
Комисия за Фондация Ротари: Евгени Енчев Попов, PHF
Комисия за Професионална служба: Господин Златаров
Комисия за връзки с обществеността: Михаил Тачев, PHF+2
Комисия за служба на общността: Стоян Гочев, PHF
Президент: Драгомир Хаджиев
Вицепрезидент: Михаил Тачев, PHF+2
Секретар: Пламен Прокопиев, PHF
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Милен Михайлов
Паст президент: Денчо Петков

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Валентин Василев, PHF
Комисия за новите поколения: Иван Цветанов
Комисия за членство: Милен Михайлов
Комисия за Фондация Ротари: Евгени Енчев Попов, PHF
Комисия за Професионална служба: Денчо Петков
Комисия за връзки с обществеността: Михаил Тачев, PHF+2
Комисия за служба на общността: Стоян Гочев, PHF
Президент: Денчо Петков
Секретар: Пламен Прокопиев, PHF
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Драгомир Хаджиев
Паст президент: Стоян Гочев, PHF

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Иван Цветанов
Комисия за членство: Съби Стойчев Величков
Комисия за Фондация Ротари: Евгени Енчев Попов, PHF
Комисия за Професионална служба: Николай Монев
Комисия за връзки с обществеността: Михаил Тачев, PHF+2
Президент: Стоян Гочев, PHF
Секретар: Пламен Прокопиев, PHF
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Денчо Петков
Паст президент: Господин Златаров

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Радомир Георгиев
Комисия за членство: Милен Михайлов
Комисия за Фондация Ротари: Валентин Василев, PHF
Комисия за Професионална служба: Николай Халачев
Комисия за връзки с обществеността: Михаил Тачев, PHF+2
Президент: Господин Златаров
Секретар: Денчо Петков
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Стоян Гочев, PHF
Паст президент: Николай Динев
Президент: Николай Динев
Секретар: Стоян Гочев, PHF
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Господин Златаров
Паст президент: Николай Халачев
Президент: Николай Халачев
Секретар: Денчо Петков
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Николай Динев
Паст президент: Иван Цветанов
Президент: Иван Цветанов
Секретар: Николай Динев
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Николай Халачев
Паст президент: Радомир Георгиев
Президент: Радомир Георгиев
Секретар: Денчо Петков
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Иван Цветанов
Паст президент: Миладин Йорданов, PHF
Президент: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Радомир Георгиев
Паст президент: Пейчо Пейчев
Президент: Пейчо Пейчев
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Миладин Йорданов, PHF
Паст президент: Стефан Стефанов
Президент: Стефан Стефанов
Секретар: Денчо Петков
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Пейчо Пейчев
Паст президент: Мишо Бахов
Президент: Мишо Бахов
Секретар: Господин Златаров
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Стефан Стефанов
Секретар: Иван Цветанов
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Елект-президент: Мишо Бахов
Паст президент: Михаил Тачев, PHF+2
Президент: Михаил Тачев, PHF+2
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов
Церемониалмайстор: Миладин Йорданов, PHF
Касиер: Георги Николов


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития