Ротари клуб София-Витоша

Чартиран на:
10.11.1998
Спонсор клуб:
РК София
Rotary ID:
51550
Среща:

Официални срещи на клуба се провеждат всеки първи и трети четвъртък на месеца от 19.00 часа,
хотел "Маринела”

 

Уеб сайт:
www.rotarysofiavitosha.org
Спонсор на:
РК София-Балкан, РК Плевен-Центрум, РК Ловеч, РК Банско-Разлог, РК Каварна, РК София-Център, РК Свищов, Ротари Е-клуб София-Некстум, РК Капитал, РК Дупница, РК Благоевград Центрум, РК Стара Загора - Берое , РК Некстум е-клуб 

Ротаракт клуб София-Витоша, Ротаракт клуб София-Витоша-Изгрев

Интеракт клуб София-Витоша към НФСГ; Интеракт клуб към Американски колеж в София

Борд на клуба

Президент: Илия Илиев PHF+1
Вицепрезидент: Асен Калоянов PHF
Секретар: Любка Атанасова Дуковска
Церемониалмайстор: Евгени Макавеев PHF
Касиер: ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЛАТИКАНОВА PHF
Елект-президент: Любка Атанасова Дуковска
Паст президент: Велимира Евтимова, PHF

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Георги Стефанов PHF+1
Президент: Велимира Евтимова, PHF
Вицепрезидент: Евгени Макавеев PHF
Секретар: ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЛАТИКАНОВА PHF
Церемониалмайстор: Галин Господинов PHF
Касиер: Ванина Вецина
Елект-президент: Илия Илиев PHF+1
Паст президент: ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЛАТИКАНОВА PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Людмил Андреев PHF
Комисия за новите поколения: Евгени Макавеев PHF
Комисия за членство: Анелия Дошева PHF+2
Комисия за Фондация Ротари: Елена Алипиева PHF
Комисия за Професионална служба: Анелия Дошева PHF+2
Комисия за връзки с обществеността: Аспарух Карастоянов PHF
Комисия за служба на общността: Людмил Андреев PHF
Президент: ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЛАТИКАНОВА PHF
Вицепрезидент: Анелия Дошева PHF+2
Секретар: Велимира Евтимова, PHF
Церемониалмайстор: Елка Ваклинова
Касиер: Ваня Петрова
Елект-президент: Гергана Тодорова PHF
Паст президент: Георги Стефанов PHF+1

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Евгени Макавеев PHF
Комисия за членство: Евгени Макавеев PHF
Комисия за Фондация Ротари: Любка Атанасова Дуковска
Комисия за връзки с обществеността: Аспарух Карастоянов PHF
Комисия за служба на общността: Огнян Благоев Секирански
Президент: Георги Стефанов PHF+1
Вицепрезидент: Добромир Чернев PHF+1
Секретар: Галин Господинов PHF
Церемониалмайстор: Мариян Минков
Касиер: Радка Москова PHF+1
Елект-президент: ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЛАТИКАНОВА PHF
Паст президент: Симеон Петров PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Людмил Андреев PHF
Комисия за новите поколения: Евгени Макавеев PHF
Комисия за членство: Любка Атанасова Дуковска
Комисия за Фондация Ротари: Тошка Янева PHF+2
Комисия за Професионална служба: Елена Алипиева PHF
Комисия за връзки с обществеността: Велимира Евтимова, PHF
Комисия за служба на общността: Валентин Съйков PHF
Президент: Симеон Петров PHF
Вицепрезидент: Евгени Макавеев PHF
Секретар: ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЛАТИКАНОВА PHF
Церемониалмайстор: Велимира Евтимова, PHF
Касиер: Галин Господинов PHF
Елект-президент: Георги Стефанов PHF+1
Паст президент: Асен Калоянов PHF

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Хела Димитрова
Комисия за членство: Анелия Дошева PHF+2
Комисия за Фондация Ротари: Гергана Диканска PHF
Президент: Асен Калоянов PHF
Вицепрезидент: Анелия Дошева PHF+2
Секретар: Гергана Диканска PHF
Церемониалмайстор: Галин Господинов PHF
Касиер: ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЛАТИКАНОВА PHF
Елект-президент: Симеон Петров PHF
Паст президент: Аспарух Карастоянов PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Гергана Диканска PHF
Комисия за новите поколения: Илия Илиев PHF+1
Комисия за членство: Анелия Дошева PHF+2
Комисия за Фондация Ротари: Симеон Петров PHF
Комисия за връзки с обществеността: Валентин Съйков PHF
Президент: Аспарух Карастоянов PHF
Вицепрезидент: Илия Илиев PHF+1
Секретар: Симеон Петров PHF
Церемониалмайстор: Гергана Диканска PHF
Касиер: Виолета Петрова PHF
Елект-президент: Асен Калоянов PHF
Паст президент: Светослав Танчовски PHF

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЛАТИКАНОВА PHF
Комисия за връзки с обществеността: Гергана Тодорова PHF
Президент: Светослав Танчовски PHF
Вицепрезидент: Илия Илиев PHF+1
Касиер: Цветелин Съйков PHF
Елект-президент: Аспарух Карастоянов PHF
Паст президент: Валери Караманов PHF
Президент: Валери Караманов PHF
Вицепрезидент: Асен Калоянов PHF
Секретар: Виолета Петрова PHF
Церемониалмайстор: Ина Агафонова PHF+2
Касиер: Симеон Петров PHF
Елект-президент: Светослав Танчовски PHF
Паст президент: Валентин Съйков PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Людмил Андреев PHF
Комисия за новите поколения: Людмил Андреев PHF
Комисия за членство: Симеон Петров PHF
Комисия за Фондация Ротари: Валентин Съйков PHF
Комисия за Професионална служба: Виолета Петрова PHF
Комисия за връзки с обществеността: Ина Агафонова PHF+2
Комисия за служба на общността: Светослав Танчовски PHF
Президент: Валентин Съйков PHF
Вицепрезидент: Христо Маврудиев PHF
Секретар: Асен Калоянов PHF
Церемониалмайстор: Светозар Маджов
Касиер: Пламен Христов PHF
Елект-президент: Валери Караманов PHF
Паст президент: Елка Бързакова PHF+5
Президент: Елка Бързакова PHF+5
Вицепрезидент: Тошка Янева PHF+2
Секретар: Светослав Танчовски PHF
Церемониалмайстор: Димитър Хинков
Касиер: Елена Алипиева PHF
Елект-президент: Валентин Съйков PHF
Президент: Евгени Макавеев PHF
Секретар: Валентин Съйков PHF
Президент: Добромир Чернев PHF+1
Вицепрезидент: Светослав Танчовски PHF
Секретар: Асен Калоянов PHF
Церемониалмайстор: Пламен Христов PHF
Касиер: Елена Алипиева PHF
Паст президент: Илия Илиев PHF+1
Президент: Илия Илиев PHF+1
Вицепрезидент: Радина Денкова PHF
Секретар: Светослав Танчовски PHF
Касиер: Христо Зайков PHF
Елект-президент: Добромир Чернев PHF+1
Секретар: Борис Михайлов PHF
Елект-президент: Илия Илиев PHF+1
Паст президент: Людмил Андреев PHF
Президент: Людмил Андреев PHF
Секретар: Елка Бързакова PHF+5
Елект-президент: Людмил Андреев PHF
Паст президент: Атанас Динев PHF
Президент: Атанас Динев PHF
Паст президент: Тошка Янева PHF+2
Президент: Тошка Янева PHF+2
Секретар: Людмил Андреев PHF
Елект-президент: Атанас Динев PHF
Президент: Христо Маврудиев PHF
Секретар: Людмил Андреев PHF
Елект-президент: Тошка Янева PHF+2
Президент: Пламен Минев PHF
Елект-президент: Христо Маврудиев PHF
Президент: Драгомир Бояджиев PHF
Паст президент: Анелия Дошева PHF+2
Президент: Анелия Дошева PHF+2
Елект-президент: Драгомир Бояджиев PHF
Елект-президент: Анелия Дошева PHF+2


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития