Ротари клуб Търговище

Чартиран на:
30.11.2001
Спонсор клуб:
РК Варна
Rotary ID:
56858
Среща:

Четвъртък, ресторант „ Нова Мизия”

лятно часово време- 19:00 часа

зимно часово време- 18:00 часа

 Телефон за контакт 0899 169013

    e-mail: a_tsanev@abv.bg

 

Уеб сайт:
http://targovishte.tv

Борд на клуба

Президент: Николай Димитров
Вицепрезидент: Красимир Желев
Секретар: Атанас Цанев
Церемониалмайстор: Тодор Янакиев
Касиер: Румен Димитров
Елект-президент: Красимир Желев
Паст президент: Светослав Кънчев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Дарин Димитров
Комисия за новите поколения: Тодор Тодоров Янакиев
Комисия за членство: Валентин Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Николай Димитров
Комисия за Професионална служба: Панайот Арнаудов
Комисия за връзки с обществеността: Стефан Иванов
Комисия за служба на общността: Стефан Иванов
Президент: Светослав Кънчев
Вицепрезидент: Николай Димитров
Секретар: Атанас Цанев
Церемониалмайстор: Тодор Янакиев
Касиер: Румен Димитров
Елект-президент: Николай Димитров
Паст президент: Никола Колев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Дарин Димитров
Комисия за новите поколения: Атанас Цанев
Комисия за членство: Валентин Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Николай Димитров
Комисия за Професионална служба: Панайот Арнаудов
Комисия за връзки с обществеността: Кольо Колев
Комисия за служба на общността: Деян Мавродиев
Президент: Никола Колев
Вицепрезидент: Тошко Райчев
Секретар: Атанас Цанев
Церемониалмайстор: Тодор Янакиев
Касиер: Румен Димитров
Елект-президент: Тошко Райчев
Паст президент: Никола Колев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Дарин Димитров
Комисия за новите поколения: Атанас Цанев
Комисия за членство: Валентин Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Николай Димитров
Комисия за Професионална служба: Дарин Димитров
Комисия за връзки с обществеността: Кольо Колев
Комисия за служба на общността: Деян Мавродиев
Президент: Божидар Митов
Вицепрезидент: Никола Колев
Секретар: Атанас Цанев
Церемониалмайстор: Тодор Янакиев
Касиер: Румен Димитров
Елект-президент: Никола Колев
Паст президент: Петър Петров

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Дарин Димитров
Комисия за новите поколения: Атанас Цанев
Комисия за членство: Валентин Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Николай Димитров
Комисия за Професионална служба: Дарин Димитров
Комисия за връзки с обществеността: Кольо Колев
Комисия за служба на общността: Деян Мавродиев
Президент: Петър Петров
Вицепрезидент: Божидар Митов
Секретар: Атанас Цанев
Церемониалмайстор: Тодор Янакиев
Касиер: Румен Димитров
Елект-президент: Божидар Митов
Паст президент: Иван Николов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Стоян Стоянов
Комисия за новите поколения: Атанас Цанев
Комисия за членство: Валентин Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Никола Станчев
Комисия за Професионална служба: Тошко Райчев
Комисия за връзки с обществеността: Кольо Колев
Комисия за служба на общността: Деян Мавродиев
Президент: Иван Николов
Секретар: Атанас Цанев
Церемониалмайстор: Тодор Янакиев
Касиер: Румен Димитров
Елект-президент: Петър Петров
Паст президент: Емил Чаушев

Клубни комисии

Комисия за членство: Валентин Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Никола Станчев
Комисия за връзки с обществеността: Кольо Колев
Комисия за служба на общността: Деян Мавродиев
Президент: Емил Чаушев
Вицепрезидент: Иван Николов
Секретар: Иван Николов
Церемониалмайстор: Тодор Янакиев
Касиер: Румен Димитров
Елект-президент: Стефан Димитров
Паст президент: Атанас Цанев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Валери Симеонов
Комисия за членство: Валентин Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Никола Станчев
Комисия за Професионална служба: Валери Симеонов
Комисия за връзки с обществеността: Кольо Колев
Комисия за служба на общността: Деян Мавродиев
Президент: Атанас Цанев
Вицепрезидент: Емил Чаушев
Секретар: Емил Чаушев
Церемониалмайстор: Тодор Янакиев
Касиер: Румен Димитров
Елект-президент: Иван Николов
Паст президент: Стефан Димитров

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Валери Симеонов
Комисия за новите поколения: Атанас Цанев
Комисия за членство: Валентин Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Никола Станчев
Комисия за Професионална служба: Валери Симеонов
Комисия за връзки с обществеността: Кольо Колев
Комисия за служба на общността: Деян Мавродиев
Президент: Стефан Димитров
Вицепрезидент: Емил Чаушев
Церемониалмайстор: Тодор Янакиев
Касиер: Румен Димитров
Паст президент: Диян Цонев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Валери Симеонов
Комисия за членство: Валентин Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Никола Станчев
Комисия за Професионална служба: Валери Симеонов
Комисия за връзки с обществеността: Кольо Колев
Комисия за служба на общността: Деян Мавродиев
Президент: Диян Цонев
Вицепрезидент: Стефан Димитров
Секретар: Стефан Димитров
Церемониалмайстор: Тодор Янакиев
Касиер: Румен Димитров
Елект-президент: Стефан Димитров
Паст президент: Стефан Спасов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Валери Симеонов
Комисия за членство: Валентин Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Никола Станчев
Комисия за Професионална служба: Валери Симеонов
Комисия за връзки с обществеността: Кольо Колев
Комисия за служба на общността: Деян Мавродиев
Президент: Стефан Спасов
Вицепрезидент: Диян Цонев
Секретар: Диян Цонев
Церемониалмайстор: Тодор Янакиев
Касиер: Румен Димитров
Елект-президент: Диян Цонев
Паст президент: Добромир Костов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Валери Симеонов
Комисия за членство: Валентин Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Никола Станчев
Комисия за Професионална служба: Валери Симеонов
Комисия за връзки с обществеността: Кольо Колев
Комисия за служба на общността: Деян Мавродиев
Президент: Добромир Костов
Вицепрезидент: Диан Цонев
Секретар: Стефан Спасов
Церемониалмайстор: Тодор Янакиев
Елект-президент: Панайот Арнаудов
Паст президент: Панайот Арнаудов
Президент: Панайот Арнаудов
Вицепрезидент: Стефан Спасов
Секретар: Добромир Костов
Церемониалмайстор: Тодор Янакиев
Елект-президент: Добромир Костов
Паст президент: Кольо Колев
Президент: Кольо Колев
Вицепрезидент: Добромир Костов
Секретар: Панайот Арнаудов
Церемониалмайстор: Тодор Янакиев
Касиер: Иван Николов
Елект-президент: Панайот Арнаудов
Паст президент: Никола Станчев
Президент: Никола Станчев
Вицепрезидент: Панайот Арнаудов
Секретар: Кольо Колев
Церемониалмайстор: Тодор Янакиев
Касиер: Иван Николов
Елект-президент: Кольо Колев
Паст президент: Румен Димитров
Президент: Румен Димитров
Вицепрезидент: Кольо Колев
Секретар: Никола Станчев
Церемониалмайстор: Тодор Янакиев
Елект-президент: Никола Станчев
Паст президент: Стоян Стоянов

Клубни комисии

Комисия за връзки с обществеността: Кольо Колев


Клубни новини
Клубни събития

Още събития