Ротари клуб Карнобат

Чартиран на:
22.04.2008
Спонсор клуб:
РК Бургас
Rotary ID:
78873
Среща:
Сряда, 18.30 ч.,
хотел “Парк”, Градски парк гр. Карнобат 8400
Уеб сайт:
http://karnobat.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Светла Иванова Железчева
Секретар: Валентин Димитров
Церемониалмайстор: Станка Савова
Касиер: Пенка Златанова
Паст президент: Николай Русев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Рени Савова
Комисия за новите поколения: Пенка Златанова
Комисия за членство: Георги Колев
Комисия за Фондация Ротари: Евгения Иванова Минчева
Комисия за Професионална служба: Валентин Димитров
Комисия за връзки с обществеността: Чанка Коралска
Комисия за служба на общността: Николай Русев
Президент: Николай Русев
Вицепрезидент: Евгения Иванова Минчева
Секретар: Валентин Димитров
Церемониалмайстор: Станка Савова
Касиер: Пенка Златанова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Рени Савова
Комисия за новите поколения: Пенка Златанова
Комисия за членство: Георги Колев
Комисия за Фондация Ротари: Чанка Коралска
Комисия за Професионална служба: Чанка Коралска
Комисия за връзки с обществеността: Евгения Иванова Минчева
Комисия за служба на общността: Евгения Иванова Минчева
Президент: Николай Русев
Вицепрезидент: Екатерина Андреева
Секретар: Валентин Димитров
Церемониалмайстор: Станка Савова
Касиер: Пенка Златанова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Рени Савова
Комисия за новите поколения: Пенка Златанова
Комисия за членство: Георги Колев
Комисия за Фондация Ротари: Чанка Коралска
Комисия за Професионална служба: Чанка Коралска
Комисия за връзки с обществеността: Евгения Иванова Минчева
Комисия за служба на общността: Евгения Иванова Минчева
Президент: Георги Колев
Вицепрезидент: Николай Русев
Секретар: Валентин Димитров
Церемониалмайстор: Ганчо Атанасов
Касиер: Пенка Златанова
Елект-президент: Николай Русев
Паст президент: Йонка Вътева
Президент: Йонка Вътева
Вицепрезидент: Георги Колев
Секретар: Валентин Димитров
Церемониалмайстор: Ганчо Атанасов
Касиер: Северин Хаджер
Елект-президент: Георги Колев
Паст президент: Пенка Златанова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Екатерина Андреева
Комисия за новите поколения: Николай Русев
Комисия за членство: Станка Савова
Комисия за Фондация Ротари: Пенка Златанова
Комисия за Професионална служба: Евгения Иванова Минчева
Комисия за връзки с обществеността: Георги Колев
Президент: Пенка Златанова
Вицепрезидент: Чанка Коралска
Секретар: Валентин Димитров
Церемониалмайстор: Ганчо Атанасов
Касиер: Северин Хаджер
Елект-президент: Йонка Вътева
Паст президент: Георги Габровски

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Екатерина Андреева
Комисия за новите поколения: Николай Русев
Комисия за членство: Йонка Вътева
Комисия за Фондация Ротари: Станка Савова
Комисия за Професионална служба: Евгения Иванова Минчева
Комисия за връзки с обществеността: Георги Колев
Президент: Георги Габровски
Вицепрезидент: Йонка Вътева
Секретар: Валентин Димитров
Церемониалмайстор: Ганчо Атанасов
Касиер: Станка Савова
Паст президент: Екатерина Андреева

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Диана Илиева
Комисия за членство: Екатерина Андреева
Комисия за Фондация Ротари: Георги Колев
Комисия за връзки с обществеността: Георги Иванов Димитров
Президент: Екатерина Андреева
Вицепрезидент: Георги Габровски
Секретар: Георги Колев
Церемониалмайстор: Чанкo Тонев
Касиер: Валентин Димитров
Елект-президент: Георги Габровски
Паст президент: Диана Илиева

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Йонка Вътева
Комисия за членство: Диана Илиева
Комисия за Фондация Ротари: Валентин Димитров
Комисия за Професионална служба: Ганчо Атанасов
Комисия за връзки с обществеността: Станка Савова
Комисия за служба на общността: Георги Иванов Димитров
Президент: Диана Илиева
Вицепрезидент: Екатерина Андреева
Секретар: Дияна Костова
Церемониалмайстор: Георги Габровски
Касиер: Валентин Димитров
Елект-президент: Екатерина Андреева
Паст президент: Станка Савова

Клубни комисии

Комисия за членство: Георги Колев
Комисия за Фондация Ротари: Валентин Димитров
Комисия за Професионална служба: Йонка Вътева
Комисия за връзки с обществеността: Дияна Костова
Комисия за служба на общността: Нина Коева
Президент: Станка Савова
Вицепрезидент: Екатерина Андреева
Секретар: Дияна Костова
Церемониалмайстор: Георги Габровски
Касиер: Валентин Димитров
Елект-президент: Диана Илиева

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Валентин Димитров
Вицепрезидент: Екатерина Андреева
Секретар: Дияна Костова
Церемониалмайстор: Пламен Георгиев
Касиер: Радост Кенова
Елект-президент: Станка Савова
Паст президент: Валентин Димитров
Президент: Валентин Димитров
Секретар: Дияна Костова
Касиер: Радост Кенова
Паст президент: Йонка Вътева
Президент: Йонка Вътева
Секретар: Дияна Костова
Церемониалмайстор: Чанкo Тонев
Касиер: Антон Велчев
Елект-президент: Валентин Димитров
Паст президент: Мирослав Чоков
Президент: Мирослав Чоков
Вицепрезидент: Валентин Димитров
Секретар: Дияна Костова
Касиер: Антон Велчев
Елект-президент: Йонка Вътева
Паст президент: Радост Кенова
Президент: Радост Кенова
Секретар: Дияна Костова
Касиер: Антон Велчев
Елект-президент: Йонка Вътева
Паст президент: Стефан Георгиев Кенов
Президент: Стефан Георгиев Кенов
Президент: Георги Колев
Секретар: Чанка Коралска


Клубни новини

Още новини