Ротари клуб Златоград

Чартиран на:
08.02.2005
Спонсор клуб:
РК Смолян
Rotary ID:
67914
Среща:

Сряда , 18,00ч.
Ресторант  ”Александрови къщи”
гр. Златоград 4980
ул."Стефан Стамболов" № 40

http://zlatograd.rotarydistrict2482.org/

е -mail:zlatogradrotary@abv.bg

Телефонен код: 03071/

Пощенски код: 4980

Уеб сайт:
http://zlatograd.rotarydistrict2482.org
Първата среща по повод учредяването на Ротари Клуб Златоград се провежда на 18 януари 2005 година. Официалното чартиране на Ротари Клуб Златоград се състои на 26.02.2005 година. Чартирането се извършва с голямата помощ и подкрепа на спонсор клуба Ротари Клуб Смолян. Първия избран президент на Ротари Клуб – Златоград е Влади Гиритлиев – чартър президент. За елект-президент е избран Александър Митушев. По време на официалното честване по повод чартирането на клуба, в същия ден се открива и паметна чешма, изградена от Ротари Клуб – Златоград-Неделино.

Извършени са дарения за закупуване на синтезатор за нуждите на читалището в гр. Неделино, закупуване на апарат за МБАЛ Златоград, подпомагане на нуждаещи се деца в затруднения, дарения за църквата в гр. Неделино, дарения във връзка с наводненията в гр. Смолян. Ремонт на спортна площадка, дарение на СОУ „Антим I” по повод 50-годишнина.

Борд на клуба

Президент: Здравко Димитров
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Димитър Алендаров
Касиер: инж. Здравко Пехливанов
Елект-президент: Асен Белев
Паст президент: Владимир Ликов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: Димитър Алендаров
Комисия за Фондация Ротари: инж. Александър Митушев
Комисия за Професионална служба: Сузана Големилова
Комисия за връзки с обществеността: Лиляна Андреева
Комисия за служба на общността: Димитър Алендаров
Президент: Владимир Ликов
Вицепрезидент: инж. Александър Митушев
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Асен Белев
Касиер: инж. Здравко Пехливанов
Елект-президент: Здравко Димитров
Паст президент: Димитър Алендаров
Президент: Димитър Алендаров
Вицепрезидент: инж. Александър Митушев
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Касиер: инж. Здравко Пехливанов
Елект-президент: Владимир Ликов
Паст президент: Боян Кехайов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за Фондация Ротари: инж. Александър Митушев
Президент: Боян Кехайов
Вицепрезидент: инж. Александър Митушев
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Димитър Алендаров
Касиер: инж. Здравко Пехливанов
Елект-президент: Димитър Алендаров
Паст президент: Румен Пехливанов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: инж. Александър Митушев
Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: Димитър Алендаров
Комисия за Фондация Ротари: инж. Александър Митушев
Комисия за Професионална служба: инж. Александър Митушев
Комисия за връзки с обществеността: Лиляна Андреева
Комисия за служба на общността: Димитър Алендаров
Президент: Румен Пехливанов
Вицепрезидент: инж. Александър Митушев
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Димитър Алендаров
Касиер: инж. Здравко Пехливанов
Елект-президент: Боян Кехайов
Паст президент: Емил Пашов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: инж. Александър Митушев
Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: Димитър Алендаров
Комисия за Фондация Ротари: инж. Александър Митушев
Комисия за Професионална служба: инж. Александър Митушев
Комисия за връзки с обществеността: Лиляна Андреева
Комисия за служба на общността: Димитър Алендаров
Президент: Емил Пашов
Вицепрезидент: инж. Александър Митушев
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Димитър Алендаров
Касиер: Велин Пеев
Паст президент: Ружа Бодурова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: инж. Александър Митушев
Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: инж. Александър Митушев
Комисия за Фондация Ротари: инж. Александър Митушев
Комисия за Професионална служба: инж. Александър Митушев
Комисия за връзки с обществеността: Лиляна Андреева
Комисия за служба на общността: Димитър Алендаров
Президент: Ружа Бодурова
Вицепрезидент: инж. Александър Митушев
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Димитър Алендаров
Касиер: Антон Ушев
Елект-президент: Емил Пашов
Паст президент: Велин Пеев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: инж. Александър Митушев
Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: Димитър Алендаров
Комисия за Фондация Ротари: инж. Александър Митушев
Комисия за Професионална служба: инж. Александър Митушев
Комисия за връзки с обществеността: Лиляна Андреева
Комисия за служба на общността: Димитър Алендаров
Президент: Велин Пеев
Вицепрезидент: Владимир Германов
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Фьодор Думбов
Касиер: Емил Пашов
Елект-президент: Ружа Бодурова
Паст президент: Сузана Големилова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: инж. Александър Митушев
Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: Димитър Алендаров
Комисия за Фондация Ротари: инж. Александър Митушев
Комисия за Професионална служба: инж. Александър Митушев
Комисия за връзки с обществеността: Лиляна Андреева
Комисия за служба на общността: Димитър Алендаров
Президент: Сузана Големилова
Вицепрезидент: Владимир Германов
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Фьодор Думбов
Касиер: Емил Пашов
Елект-президент: Велин Пеев
Паст президент: Фьодор Думбов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: Димитър Алендаров
Комисия за Фондация Ротари: инж. Александър Митушев
Комисия за Професионална служба: инж. Александър Митушев
Комисия за връзки с обществеността: Антон Симеонов
Президент: Фьодор Думбов
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Владимир Германов
Касиер: Здравко Димитров
Елект-президент: Сузана Големилова
Паст президент: Антон Ушев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: Димитър Алендаров
Комисия за Фондация Ротари: Мая Димитрова
Комисия за Професионална служба: инж. Александър Митушев
Комисия за връзки с обществеността: Антон Симеонов
Президент: Антон Ушев
Вицепрезидент: Владимир Германов
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Фьодор Думбов
Касиер: Велин Пеев
Елект-президент: Фьодор Думбов
Паст президент: Младен Кънев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: Димитър Алендаров
Комисия за Фондация Ротари: инж. Александър Митушев
Комисия за Професионална служба: инж. Александър Митушев
Комисия за връзки с обществеността: Антон Симеонов
Президент: Младен Кънев
Вицепрезидент: Владимир Германов
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Фьодор Думбов
Касиер: Велин Пеев
Елект-президент: Мая Димитрова
Паст президент: Здравко Димитров

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Лиляна Андреева
Комисия за членство: Димитър Алендаров
Комисия за Фондация Ротари: Мая Димитрова
Комисия за Професионална служба: инж. Александър Митушев
Комисия за връзки с обществеността: Антон Симеонов
Президент: Здравко Димитров
Вицепрезидент: Владимир Германов
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Фьодор Думбов
Касиер: Велин Пеев
Елект-президент: Младен Кънев
Паст президент: Димитър Алендаров

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Димитър Алендаров
Комисия за членство: Мая Димитрова
Комисия за Фондация Ротари: инж. Александър Митушев
Комисия за Професионална служба: инж. Асен Бошнаков
Комисия за връзки с обществеността: Антон Симеонов
Президент: Димитър Алендаров
Вицепрезидент: Стефан Запрянов
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Фьодор Думбов
Касиер: Велин Пеев
Елект-президент: Здравко Димитров
Паст президент: инж. Асен Бошнаков
Президент: инж. Асен Бошнаков
Вицепрезидент: Стефан Запрянов
Секретар: инж. Здравко Пехливанов
Церемониалмайстор: Фьодор Думбов
Касиер: Велин Пеев
Елект-президент: Димитър Алендаров

Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития