2019 - Сливен (Чл.)
Начало » Членство, ПИ, ПЕ » 2019 - Сливен (Чл.)Изтегли файлове
» Апликационна форма Глобален грант - екипи за професионално обучение, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - комбинирано: хуманитарен проект и екипи за професионално обучение, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - стипендия, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - хуманитарен проект, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - хуманитарен проект, на български
» Дистриктни vs Глобални грантове
» Жизнен цикъл на глобален грант
» Зони на фокус (брошура) - на английски
» Изпълнени проекти финансирани с дистриктен грант 2018-19 - Брошура
» Как да представите вашия проект на страницата на Ротари
» Насоки за изпълнение, мониторинг и отчитане на грантовете от Фондация Ротари
» Насоки за оценка на общността (глобален грант) - на български, актуално към 2019
» Отчет за дейността на Комитета за Фондация Ротари, 2018-19
» План за дейността на ДКФР за 2020-21 ротарианска година
» План за мониторинг и оценка на глобален грант - на български
» План за обучение по глобален грант - формуляр
» Политики на зони на фокус (Насоки) - на български, актуално към 2019
» Проекти одобрени за финансиране с глобален грант 2018-19 - Брошура
» Ръководство Грант Център (Grant Center) - на английски
» Ръководство за глобални грантове - на български, актуално към 2019
» Условия за отпускане на дистриктни и глобални грантове на Фондация Ротари
» Форма за отчет на глобален грант, комбинирано на български и английски

» 1.1 Нашият клубен живот
» 1.2 Пулсът на един клуб
» 2.1 Развитие на членството в клуба
» 2.2 Ние от РК Свищов
» 3.1 Службата ни в полза на общността
» 3.2 Благородните инициативи за Севлиево
» 3.3 Развитие на членството в РК Айтос
» 4.1 Нашия добър публичен имидж
» 4.2 Познава ли ни общността