ДГ Христо Михайловски посети РК Провадия
Дата: 30.04.2024

ДГ Христо Михайловски посети гр. Провадия и се срещна с членовете на РК Провадия.

На 30.04.2024 ДГ Христо Михайловски и АДГ Михаил Михайлов се срещнаха с членовете на РК Провадия и се запознаха с дейността на клуба от неговото създаване през 2012г.
ДГ Христо Михайловски след представянето си начерта неговите приоритети тези на РК Интернешинъл за тази ротарианска година.
В свободен разговор членовете на РК Провадия споделиха идеи, проблеми и получиха напътствия от ДГ Хр. Михайловски и АДГ М. Михайлов.