ОТВОРЕНО ПИСМО
Дата: 22.04.2024

РК Раднево още веднъж изразяваме категорично своята позиция за мирно решение и неутралитет към страните в конфликтите.

ПОДКРЕПА ЗА МИРНО РЕШЕНИЕ
А НЕ УЧАСТИЕ И ВЗЕМАНЕ НА СТРАНА В КОНФЛИКТ
НЕ ПОДКРЕПЯМЕ ПРИЗИВА НА ДИСТРИКТНОТО РЪКОВОДСТВО