РОТАРИАНЦИТЕ ОТ КЛУБ „РУСЕ – ДУНАВ” ОБОРУДВАХА СЕНЗОРНА СТАЯ В ДЕТСКА ГРАДИНА „РУСАЛКА”
Дата: 14.12.2023Ротари клуб „Русе – Дунав” осигури оборудване за сензорна стая в Детска градина „Русалка”. Проектът на ротарианците има за цел да реши един от проблемите в общността, а именно превенция и подобряване на менталното здраве на най-малките деца между 3 и 7 г.
Детска градина „Русалка” е една от най-големите в Русе, посещавана ежедневно от повече от 300 деца, част от които са със специфични потребности или се нуждаят от обща и допълнителна подкрепа. Сензорната стая осигурява спокойна среда, където психологът на детското заведение ще може да оказва необходимата помощ на децата със специални потребности и тези с кратковременни прояви на асоциално поведение (апатия, липса на внимание, агресия и други). Уредите и играчките в сензорната стая са подбрани така, че да имат положителен ефект върху развитието, да подпомагат облекчаването на стреса, да коригират емоционалното състояние на подрастващите.
Дарението беше връчено от Паст Президентът на Ротари клуб „Русе – Дунав” Андрей Димитров на директора на детска градина „Русалка” Снежина Никова. Тя сподели, че модерните уреди в сензорната стая ще осигурят нужните условия за възпитание и образование, за пълноценно личностно израстване на децата.
Проектът на Ротари клуб „Русе – Дунав” е съфинансиран от Фондация Ротари и осъществен с подкрепата на Ротари клуб „Русе”. Стойността на закупеното оборудване е близо 12 000 лева. Усилията на ротарианците не се изчерпват само с осигуряване на пособията. Част от членовете на клуб „Русе – Дунав” пребоядисаха помещението, така че да отговаря на изискванията за сензорни стаи.
От създаването си през 2004 година Ротари клуб „Русе-Дунав” е изпълнил десетки проекти, насочени към подобряване на условията за обучение, здраве и спорт в детски градини, училища и образователни институции.