Послание на ДГ Христо Михайловски за м. Септември 2023
Дата: 04.09.2023Христо Михайловски
Дистрикт Гуверньор 2023-24
Ротари Дистрикт - 2482 България
„Всяко дете трябва да има щастието да бъде и да се развива сред своите връстници.“

Скъпи приятели Ротарианци, Ротарактори и Интерактори,
Отново е септември и навсякъде по света предстои един от най-вълнуващите и хубави дни – първият учебен ден и началото на новата учебна година. Намираме се във времена на силно полярни мнения и отношения между хората, породени от динамичния свят, в който живеем и ни е все по-трудно да пазим благосъстоянието и качественото образование за децата и младежите в България. Темата за образованието и образователната система засяга, както пряко, така и косвено всеки един от нас, за това не трябва да оставаме безучастни към проблемите свързани с училищната среда, напротив, една от най-благотворните ни мисии е да спомогнем, за това - някой днес да получи повече знание от вчера. И ако някъде се е скъсала нишката между дете и образователна система то възрастните сме тези, които можем да я възстановим, а децата да са доказателството, че всичко е възможно и винаги има Надежда.
За съжаление има още една особено значима и с отрицателен знак тенденция, и тя е нарушаването на ползотворното влияние на образованието върху демографската криза. На фона на тази криза, в която броят на работещите се е свил с 844 хил. души, имаме увеличаване на пенсии и доходи. Налага се да дофинансираме всяка година пенсионните плащания с приходи от данъци през бюджета, като този проблем ще става все по-дълбок. Това може се избегне с участие на работещите в процеси с по-голяма добавена стойност, които изискват по-високо образование. „Според мен трябва радикална реформа в образователната система, защото ако демотивираме младите хора още от средното училище, това ще рефлектира и впоследствие. Нашата система не е адекватна, тя изостава драстично на фона на целия свят заради технологиите и това, което се случва на пазара на труда. Нужно е в България да има условия, за да може младите семейства да остават тук“ - заявява Доц. д-р Георги Бърдаров - водещ експерт по демография, „Най-голямата пречка пред външни, сериозни инвеститори дори не е корупцията в България, а е липсата на работна ръка. Ако нямаме квалифицирана работна ръка, няма как да се развиваме“.
Все по-необходими са действия и за реформиране на образованието за подрастващите и младите хора, на така наречените социални умения. Това образование е нужно за активно участие в социалния живот, за разбиране и приемане на другия, за критично мислене, за общуване, за изразяване и утвърждаване на собствената личност, за решаване на проблеми и справяне с предизвикателствата в техния живот. Това ще доведе до изграждане на личности, които формират пълноценни взаимоотношения, градящи се на сътрудничество, взаимно разбиране и готовност за приемане на различните други.
Идеите за проекти в тази насока могат да дойдат от клубовете, защото като Ротари общност имаме нужните качества и инструменти да влияем положително и вдъхновяващо, в избора на новите генерации за бъдещото им развитие. Само заедно ще успеем!

Ваш в Ротари,
Христо
Септември 2023