посещение на РК Ямбол в Египет
Дата: 12.05.2023

Представители на Ротари клуб Ямбол посетиха Египет в края на месец април 2023г и бе проведена среща с приятелите от РК Кайро Космополитън.

В рамките на посещение на членовете на РК Ямбол в Египет се проведе работна среща с приятели от клуб Космополитън в Кайро. Клубът е основан 1989 и е първият англоговорящ клуб в Египет с 22 членове от Египет, Тунис, Германия , Холандия и България. Основната цел в 34 годишна история на клубът е изграждане на трайни мостове с клубове по света и в Египет. Под президентството на Маруа Дасули (Тунис) за 2023 г. клубът работи основно по социален проект WASH (водоснабдяване, канализация и здраве) - осигурена на вода за 149 семейства (предходен период), като понастоящем се работи за други 80 семейства в околностите на гр. Бени Суеф (230 км южно от Кайро). Пряк контрол по изпълнението на проекта на терен се осъществява от партньора НПО Life Vision. Финансирането е основно чрез Ротари интернешънъл (67 хил. щ.д.), дарения от клуба и самофинансиране от бенефициентите (в т.ч. и труд от тях), което повишава отговорността им.
На работната среща, Президентите г-н Захариев и госпожа Дасули потвърдиха за пореден път близостта на идеите и проектите на дистрикт 2482 и дистрикт 2451.
Срещата се превърна в забележителен обмен на международен опит в потвърждение полезността на каузите на Ротари. За присъстващите членове на Ротари Клуб Ямбол това е поредния мост на приятелство и незабравими спомени от топлото посрещане в Египет.