Празниците на Севлиево започнаха с откриването на „Класна стая на открито“ в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“
Дата: 14.10.2022

Ротарианците в Севлиево дадоха начало на празниците на града в навечерието на Петковден с официалното откриване на класна стая на открито или „Зелена класна стая“ в двора на Професионалната гимназия „Ген. Иван Бъчваров“.
Празничната церемония по откриването бе уважена от Дистрикт гуверньора на Ротари България Виолина Костова, кметът на града д-р Иван Иванов, ротарианци, дарители, граждани и много ученици.


Ротарианците в Севлиево дадоха начало на празниците на града в навечерието на Петковден с официалното откриване на класна стая на открито или „Зелена класна стая“ в двора на Професионалната гимназия „Ген. Иван Бъчваров“.
Празничната церемония по откриването бе уважена от Дистрикт гуверньора на Ротари България Виолина Костова, кметът на града д-р Иван Иванов, ротарианци, дарители, граждани и много ученици.
Домакините в лицето на директора на ПГМЕТ, г-жа Ани Андреева изразиха задоволство от партньорството с РК Севлиево и бързината, с която идеята на ученика Божидар Пенчев е била подкрепена и реализирана като проект на Ротари клуба в Севлиево и всички съмишленици на клуба. Тя сподели, че учениците веднага разпознали това място като любимо място за провеждане на учебни часове и срещи като не им липсват и нови идеи за допълване на композицията в останалата част на дворното пространство.
Поздравления и задоволство изрази и дистрикт гуверньора Виолина Костова, която оцени съоръжението и от гл.т. на професионалния си опит като деятел в образователната сфера, и като водач на българските ротарианци, подчертавайки, че за Ротари организацията образованието и грамотността са един от основните фокуси за действие в подкрепа на обществото.
Приветствие и благодарности към всички приятели и дарители, които подкрепиха изграждането на съоръжението, разпознавайки идеята като своя, изрази и президентът на РК Севлиево Даниела Христова, която накратко сподели хронологията за осъществяване на проекта. Специално признание бе изказано и за безвъзмездната подкрепа на архитект Мая Цанкова за техническото оформление на проекта и на Калоян Пенчев за изграждане на електрическата инсталация на съоръжението.
Малко след прерязването на ритуалната лента от дистрикт гуверньора, президента на РК Севлиево и кмета на града, мястото стана арена на публичен дебат между двамата кандидати за председател на училищния ученически съвет.