Послание на ДГ Виолина Костова, IХ 2022
Дата: 02.09.2022

ОБРАЗОВАНИЕТО ПОМАГА на хората да бъдат по-активни В БОРБАТА си ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ!

„Образованието е най-мощното оръжие, което можете да използвате,
за да промените света“, Нелсън Мандела

Скъпи приятели, Ротарианци, Ротарактори и Интерактори,

Месец септември е месец на образованието и грамотността в календара на Ротари.
За Ротари образованието е абсолютно право и един от основните приоритети. Ние трябва да се обединяваме, за да подпомагаме процесите на подобряване на образованието за всички деца, защото знанието е най-ценния ресурс, който дава възможност на всеки да успее в живота и да бъде по-добър човек. Дори и в най-малкото населено място всеки трябва да има равен достъп до образование, с еднакво качество, без дискриминация на етнически или полов принцип. Можем да подкрепяме бъдещото поколение чрез стипендии и възможности за включване в различни образователни програми и курсове.

В България, за последната година повече от 100 000 деца и ученици на възраст между 5 и 18 години са отпаднали от образователната ни система или никога не са били част от нея. Около 10 000 са децата с увреждания, които също са извън образователната система. Едно от всеки три деца живее в риск от бедност или социално изключване.

Наш дълг като отговорни Ротарианци е да помогнем, в нашите общности, да няма дете, което да не е в училище. Да няма дете, което е в риск да отпадне от образователната система. Всяко дете да има щастието да бъде със своите връстници – да се учат, да играят и да споделят ЗАЕДНО.

Всички вие работите много добре с директорите на училищата или Центровете за деца със специални потребности по места. В момента имате възможност да кандидатствате за дистриктен грант и да направите ПРОМЯНА към по-добро в детските градини, училищата и центровете във вашата общност. Обсъдете с директорите и учителите как да помогнете и какво можете да направите, за да осигурите възможност на всички деца във вашия регион да бъдат образовани и да живеят в здрава и сигурна среда и стабилна общност.

Вярвам, че всички ние съзнаваме колко е важно да СЛУЖИМ на нашите млади поколения и да допринасяме за тяхното развитие и напредък. Затова, тази година, подкрепата и работата с ИНТЕРАКТ са изключителен ПРИОРИТЕТ в нашия Дистрикт.

Ротари клубовете могат да подобрят комуникацията си с Интеракт клубовете, да вдъхновяват младежите да бъдат лидери и отговорни граждани, да насърчават участието им в младежките програми RYLA и Младежки обмен, да работят заедно с тях по проекти и общи каузи.

Наша е отговорността да бъдем МЕНТОРИ на младежите от голямото семейство на Ротари. Само така, подкрепяйки развитието на тяхното образование, лидерски умения и социални компетенции, ще можем ЗАЕДНО да изградим по-добро общество.

Тази година сме подготвили много интересни Дистриктни инциативи и проекти в подкрепа на Интеракт. Младежите ни са мотивирани и вдъхновени да участват, но съгласно правилата на Ротари, отговорността за включването им в тези събития е на спонсор клубовете. Убедена съм, че ще им помогнете да сбъднат много от техните мечти, като подкрепите присъствието им на предстоящите събития:
  • Интеракт Асамблея и честване на 60 години от създаването на първия Интеракт клуб – 8 Октомври 2022, Панагюрище;
  • Ротари Подкаст Хакатон – 29-30 Октомври 2022, София
  • ПЕТС Интеракт – 18 Март 2023, Севлиево
За първи път, нашите Интеракт клубове ще могат да кандидатстват със собствен хуманитарен проект за финансиране с грант. Вярвам, че ще им помогнете в подготовката и ще подкрепите техните идеи. Крайният срок за кандидатстване е 11 ноември, а печелившите ще бъдат обявени на Семинара за Жизнен клуб в Самоков заедно с печелившите проекти на Ротари клубовете.

Наследството ни към бъдещите поколения е това, което правим и можем да направим сега. Затова инвестирайте в образованието на младите поколения. Бъдете подкрепа за всяко дете и модел за подражание в обществото за всеки младеж!

Ето какво избрах за вас този месец - HEAL THE WORLD:

https://www.youtube.com/watch?v=x3hoYr2dZfY

“Think about the generations.
We want to make the world a better place for our children.
And our children's children so that
they know it's a better world for them.
Make a better place for you and for me.”
„Помислете за поколенията.
Нека да направим света по-добро място за нашите деца.
И за децата на нашите деца, също.
Да направим света по-добро място, за теб и за мен.“

Остават ни още 433 440 минути, за да СБЪДНЕМ повече ДЕТСКИ МЕЧТИ и да направим света по-добро място за живеене!

С много любов и усмивки,

Виолина Костова,
Дистрикт Гуверньор 2022-23
Ротари Интернешънъл
Дистрикт 2482 България
02.09.2022