Среща в УНИЦЕФ на ДГ Виолина Костова с г-жа Кристина де Бройн
Дата: 15.08.2022

Дистриктният Гуверньор на Ротари България, Виолина Костова, се срещна с Представителя на Уницеф в България, г-жа Кристина де Бройн, за обмяна на информация за активностите на двете световни организации у нас. Дамите обсъдиха възможностите за партньорство между двете организации в нашата страна.УНИЦЕФ е организация, която защитава правата на децата, помага за посрещането на основните им нужди и разширява възможностите им да разгърнат пълния си потенциал. Г-жа де Бройн разказа за проектите, по които работи и ще работи УНИЦЕФ през годината. Сред тях са образование и грижа в ранна детска възраст, подобряване на достъпа до по-качествено образование за всяко дете, дейности за намаляване на детската бедност и подобряване на условията на живот на деца от семейства в неравностойно положение, и други.

От своя страна, г-жа Костова представи дейността на Ротари на международно и национално ниво. Участниците в срещата научиха за зоните на фокус, в които са концентрирани усилията на Ротари за мащабно въздействие и промяна, за мрежата от Ротари и Ротаракт клубове из цялата страна, в които професионалисти от различни области служат като доброволци и заедно работят по различни проекти в подкрепа на местните общности, както и за Интеракт клубовете към училищата. Беше споделена информация и за Ротари общностните корпуси, с които Ротари клубове партнират за решаване на конкретни нужди на местните общности, включително такива в неравностойно положение.

Участниците и от двете организации се обединиха около идеята да се работи съвместно по общи проекти или инициативи и да си партнират в усилията за подобряване на живота, здравето и образованието на децата в България.

В срещата участваха още Боряна Гидикова, Директор комуникации Уницеф България, Десислава Василева, Дистриктен Секретар Дистрикт 2482 България и Константин Янакиев, Паст президент РК София-Сердика.