Послание на ДГ Борислав Къдреков, IV 2022
Дата: 02.04.2022Към децата трябва да се отнасяте много искрено
Петър Дънов
Последните месеци нееднозначно ни показват, че криворазбраната политическа коректност, насажданите фалшифицирани „исторически истини“, полуистините, липсата на познание и стремеж за достигане до познанието ни водят единствено към деградация.
Искреността и честното тълкуване на фактите ни водят към по-добре устроен свят и живот в него.
Ротарианците по допускане са честни и правдиви хора. По този начин те би трябвало, а и се отнасят към семействата си, към изключително ценната за бъдещето ни програма на Ротари Интернешънъл – Интеракт.
Възпитанието в непреходни ценности е най–доброто, което можем да дадем на идните поколения. Лъжата и демагогията ги осакатяват завинаги. Моето поколение все още плаща данък на това осакатяване.
Месец април е наситен със събития за нашите младежи.
ПЕТС за Интеракт, RYLA семинар, много начинания на клубно ниво. Да ги подкрепим по най-добрия начин.
Да си припомним многото успешни и устойчиви проекти, които нашите клубове са осъществили в подкрепа на майчиното и детско здраве, каквато всъщност е и Ротарианската тема за месец април. Множеството проекти в подкрепа на образованието и подобряване на живота на социално уязвими групи младежи.
Богатият ни опит днес е изключително ценен за да подпомогнем по най-адекватен начин бежанците, майки с деца жертви на войната в Украйна. Нашите клубове показаха и показват голямото си сърце, подпомагайки стотици бежанци.
Стойността на помощта ни от всякакъв вид надхвърля 250 000 лв.
В момента изпълняваме дистриктен проект, финансиран от Фондация Ротари за $25 000.
Подготвят се клубни и между клубни проекти с подкрепата на клубове и дистрикти от Европа.
Приятели, споделяйте всичко добро, което сте направили.
Добрият пример вдъхновява.
Доброто възпитава добро!

Борислав Къдреков
Дистрикт гуверньор 2021-22
Дистрикт 2482 България