НАЦИОНАЛНА НАГРАДА НА РОТАРИ В БЪЛГАРИЯ - ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА СТАТУЕТКА
Дата: 05.05.2021НАЦИОНАЛНА НАГРАДА НА РОТАРИ В БЪЛГАРИЯ
ЗАДАНИЕ
ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА СТАТУЕТКА ИЗРАЗЯВАЩА ЕЖЕГОДНА НАЦИОНАЛНА
НАГРАДА НА РОТАРИ В БЪЛГАРИЯ

1. Rotary International District 2482 (регистриран в Р България като Сдружение с
нестопанска цел „ Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл“), с подкрепата на Съюз
на художниците в България, обявява конкурс за изработване на проект за Статуетка,
изразяваща Национална Награда на Ротари в България.
2. Конкурсът е явен и ще бъде проведен в смесена форма – до трима участника с
договор за контрактация и свободно участие на всички останали желаещи.
3. Конкурсният проект трябва да съдържа : 3.1. Обемно решение в мащаб 1:1 в
материал по избор на автора и 3.2. Обяснителна записка с предложение относно
цената за изработване на оригинала на Статуетката и цената за нейното бъдещо
тиражиране.
4. Срок за изработване на конкурсните проекти : от 01 май до 14 юни 2021 г.
Проектите ще се приемат на 14 юни 2021 г. – понеделник, между 10:30 и 16:30 ч. в
сградата на Съюза на българските художници, гр. София, ул. „Шипка“ №6, етаж 4,
Заседателна зала. За връзка: г-жа Мария Павлова – административен секретар на
СБХ, тел. +359 87 931 3268, г-жа Марта Игнатова – координатор изложби СБХ, тел.
+359 87 914 9562. За допълнителни въпроси за времето на протичане на конкурса:
арх. Илиян Николов – Д-2482 към Ротари Интернешънъл, тел. +359 898 680 740.
5. Награди: представените проекти ще бъдат класирани от назначено от обявителя на
конкурса жури (представители на Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл и на
Съюз на българските художници) и ще бъдат раздадени следните награди : първа
награда : 1 000 лв и договор за изработване на оригинал и бъдещо тиражиране на
статуетката, втора награда 500 лв. и трета награда 300 лв.
6. Съгласно решение на журито е възможно към първопремираният проект да бъдат
направени препоръки, които следва да бъдат взети предвид от автора при
разработване на окончателния вариант на Статуетката.
7. Национална Награда на Ротари в България се присъжда съгласно РЕГЛАМЕНТ
(приложен към заданието), чиито постановки също следва да бъдат взети предвид
при разработване на проекта
8. Форма : Няма ограничения относно формата на статуетката – конкретно
изобразителна или абстрактна, антропогенна или не. Стремежът е формата да
внушава основния идеал на Ротари – безкористна служба за просперитета на
местната общност. Формата следва да отговаря на големия световен авторитет на
организацията.
9. Знак на Ротари : запазено изображение на зъбно колело. По преценка на
участниците, зъбното колело, което се свързва семантично със световната
организация, може да присъства, но може и да не присъства при
формообразуването на Статуетката. Знакът на Ротари може да бъде изтеглен от
сайта на Ротари Интернешънъл : www.rotary.org / Brand Center.
10. Лого на Ротари Дистрикт 2482 България : съдържа изображението на зъбното
колело, основния надпис ROTARY и пояснението District 2482 и следва да присъства
като надпис в проекта, без да представлява подчертан акцент. Логото на Ротари
може да бъде изтеглено от сайта на Ротари Интернешънъл : www.rotary.org / Brand
Center.

11. Материал : Няма ограничения относно материала на статуетката, който следва да
бъде подходящо предложен от всеки участник, съответно на проекта му.
12. Размер : общата височина на статуетката да бъде до тридесет сантиметра.
13. Надпис : на подходящо място на Статуетката следва да се чете надпис:
НАЦИОНАЛНА НАГРАДА НА РОТАРИ В БЪЛГАРИЯ
14. Тиражиране : Наградата ще бъде в един екземпляр, връчван ежегодно. При
определени случаи е възможно да бъдат връчени и повече от един екземпляр на
наградата.

Приложение : Регламент Национална Награда на Ротари в България
април 2021

Rotary International District 2482, Дистрикт гуверньор
Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел
„Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл“
Съюз на българските художници


Последните 10 новини

» РОТАРИ КЛУБ ПОМОРИЕ - "ПРИРОДАТА И НАШИЯТ ГРАД"
» РОТАРИ КЛУБ ГАБРОВО В ПОМОЩ НА МАЛКИТЕ ГАБРОВСКИ ФУТБОЛИСТИ
» Послание на ДГ Борислав Къдреков, XII 2021
» Вечеря на тъмно
» В помощ на казанлшката болница
» ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ "РОТАРИ – ЕВКСИНОГРАД" ЗА 2020/21 Г. 18.30 ЧАСА 04.11.2021 Г.
» Програмата за оказване подкрепа за успешна професионална реализация -Модул 2 и на Модул 3
» Ротари клуб Нова Загора връчи ежегодните си отличия за "Будител на годината"
» Ротари клуб Дупница дари компютърно оборудване на ФК"МАРЕК.
» За магията на плетене и даряване