Послание на ДГ Илиян Николов за май 2021
Дата: 01.05.2021

Служба на младите е и наш приоритет
МЕСЕЧНО ПОСЛАНИЕ НА ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОРА МАЙ 2021
Скъпи ротарианци, ротарактори и интерактори
в Д-2482, България,
Харесвам възприетото разместване на началото на
ротарианската и календарната година. Ето – ротарианската
година тръгва към началото на следващата точно когато
природата се пробужда за новия пролетен живот! В този
кръговрат нека се отдадем на оптимистичното настроение и
на вярата в бъдещето, когато започнатото от нас ще бъде
завършено от нашите приемници!
По улиците, парковете и в собствения ми двор царува
опиянението на вече покаралите светлозелени филизи, листенца, неразпукали се цветчета. Едва
ли в друго време мисълта би се отправила по-естествено към нашето младо поколение –
ротаракторите и интеракторите.
Настоящата 2020-21 година ще се помни с обявената нова позиция на Ротаракт – вече
равнопоставен и пълноправен партньор на Ротари! Това беше прието еднакво положително и от
ротарианците и от ротаракторите в нашия Дистрикт. За първи път обучението на двата
дистриктни екипа осъществихме съвместно. Поканихме ротаракторите да се включат в работата
на дистриктните комитети на Ротари и те започнаха да го правят. Усъвършенствахме съвместно
финансовите правила за дейността на Ротаракт в Дистрикта, гарантиращи удобство и
прозрачност.
И в тежките пандемични условия ротаракторите проявиха своята активност било самостоятелно,
било съвместно с ротарианци и интерактори: РАК Кърджали с проекта в помощ на
първокласниците, РАК Велико Търново с „Дари и емоцията от книга подари“ и заедно с още 20
Ротаракт клуба – с проекта „С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми“, РАК/ИАК Добрич
с реализирания обемен надпис в центъра на града, РАК Варна с проекта „Бира за смет“, РАК
Варна-Евксиноград с проекта „Следваща стъпка“ и двата клуба заедно – с проекта „Подай ръка -
спаси лапа“, РАК София-Сердика с проекта „А сега накъде? и заедно с РАК София-Витоша, РАК
София-Витоша-Изгрев и РОК Надежда с проекта „Посади дърво – дари живот“, РАК Пловдив-
Филипопол с проектите „Дари аптечка“ и „Ден на професиите – споделяме опит“, РАК
Свиленград с проектите „Капачки за бъдеще“ и „Подари вечеря“, РАК София-Сити с проекта
„Коледа в детските очи“, РАК София с конкурса „Българският фолклор“, РАК София-Витоша с
конкурса „Пурпурно перо“, РАК/ИАК Кърджали с дарените книги, РАК Карнобат с дарените
мартеници и пр. и пр.
Благодаря на Теодора Вълканска, ДРП 2020-2021, за разбирателството и пожелавам на
Борислава Динева, ДРП 2021-2022, да продължи започнатото - очаквам процесът на сближаване
да бъде надграждан.
От своя страна Интеракт, който остана единствена младежка програма на Ротари, придоби
допълнителна стойност. Интеркторите също проявиха своята активност както самостоятелно,
така и съвместно с ротаракторите. Въпреки пандемията, спонсориращият РК Пирдоп успя с
чартирането на най-новия ИАК Етрополе-Пирдоп. Поздравявам Божидар Ангелов, ДИП 2020-
2021, за дейността и пожелавам на Мария Попова, ДИП 2021-2022, вдъхновение и нови успехи!
Събитията на RYLA и Международния младежки обмен не можаха да бъдат осъществени поради
пандемията. Но заедно с комитетите за служба на младите поколения и за финанси изработихме
Правила за определяне на частта на разходите, субсидирани от бюджета на Дистрикта, при
организиране на клубно събитие на RYLA и ММО. Това е стъпка към регулиране на тази
вдъхновяваща дейност.
Комитетът за служба на младите поколения с председател Бояна Банкова се постара да тушира
оптимално пандемичните усложнения.
Скъпи ротарианци и ротарактори,
С помощта на Комитета за Национална награда на Ротари в България и експертна група към него,
на Консултативния съвет на паст гуверньорите и Управителния съвет на Сдружение Дистрикт
2482 към РИ вече е учредена Национална награда на Ротари в България, одобрен е Регламент на
наградата (достъпен на страницата на Гуверньора на сайта на Дистрикта) и обявих начало на
Номинационна кампания с краен срок 16 май. Призовавам Ротари и Ротаракт клубовете - бъдете
активни в номинирането! Само с общи усилия ще можем да наложим наградата като мощен
инструмент за повишаване на положителния публичен имидж на Ротари в България!
Скъпи приятели,
Поздравявам ви предварително с Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската
азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май! Говорете и пишете правилно
на нашия богат език и способствайте за популяризирането и усъвършенстването на единственото
в света ротарианско списание на кирилица – „Ротари на Балканите“!
И така помагаме за осъществяване на актуалния ни девиз: Ротари отваря възможности!

арх. Илиян Николов
Дистрикт гуверньор 2020-21Последните 10 новини

» Ротарианци осигуриха безплатни прегледи за рак на гърдата
» Ротарианци осигуриха апарат за размразяване на кръвна плазма на водна баня
» Варненските клубове дариха радост за Коледа
» Ротари клуб Нова Загора - проект "Здрави в училище"
» Послание на ДГ Борислав Къдреков, I 2022
» Честита Коледа и весело посрещане на Нова Година!
» РК София Център: от дигитална трансформация до Ротари чатбот с изкуствен интелект
» Ротари Клуб – Севлиево приветства новите си членове
» РОТАРИ КЛУБ-ПАЗАРДЖИК – С ДАРЕНИЕ ЗА ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
» 5 години от своето основаване празнува Сателитен Ротари клуб - Павликени / Бяла черква.