Фондация Ротари – какво ново
Дата: 17.02.2021Фондация Ротари – какво ново

Рави Равиндран,
председател на борда на Директорите на Фондация Ротари


„Тази година човечеството се изправи пред редица сериозни проблеми - глобална здравна криза, природни бедствия и икономически сътресения. Фондация Ротари подкрепяше през цялото време усилията на хиляди клубове за отговаряне на нуждите на техните общности. От март 2020 г. са отпуснати 32 милиона долара помощи за проекти свързани с COVID-19. За ротарианската 2019-20 са одобрени 1359 глобални гранта на стойност 95,6 милиона долара. В сравнение с началото на глобалните грантове през 2013-14, нарастването е двойно. Това е голям растеж! По целия свят безвъзмездните средства на Фондация Ротари подкрепят проекти, които демонстрират въздействието и обхвата на Ротари.

Тази година броят на проектите, които кандидатстват за финансиране с глобален грант, както и стойностите на бюджетите надхвърлят значително стойността на даренията в Годишния фонд. Световният Фонд, който подкрепя тези проекти може да се изчерпа преди края на ротарианската година, което ще постави Фондацията в положение да не може да финансира всички проектни предложения за финансиране с глобален грант.
Въпреки предприетите от Ротари действия за спестяване на разходи и преразпределение на средства, така че да има повече за глобални грантове, за съжаление тези мерки не са достатъчни, за да може Фондацията да финансира всички подадени проекти.

Очаква се и през следващите години да има финансов дефицит поради нарастващия успех на програмата за глобални грантове, което налага да се вземат нови мерки, целящи продължаване на успешната инициатива и удовлетворяване в максимална степен желанията на клубовете да изпълняват проекти финансирани с глобален грант.

Това именно наложи въвеждането на някои промени. Целта на предложените и одобрени от борда на попечителите на Фондация Ротари промени е да се гарантира възможността за финансиране на повече глобални грантове. Промените ще влязат в сила от 01.07.2021 година.

1. Средствата от Дистриктния Фонд (ДДФ), които се прехвърлят във фонд Полио Плюс ще се дотират от Фондация Ротари на 50%.

Вноските от Дистриктния Фонд, превеждани във фонд Полио Плюс, ще бъдат дотирани на 50% вместо 100% от Световния фонд, преди да бъдат удвоявани от Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс. Фондация Гейтс ще продължи да удвоява всеки долар даден от Ротари за ликвидиране на полиомиелита.

Жизненоважно е да продължим да събираме 50 милиона долара годишно за ликвидиране на полиомиелита и да повишаваме осведомеността сред широката общественост. Животът е дар, а чрез нашите дарения ние даваме този дар на следващите поколения – на нашите деца.

2. Субсидирането на глобален грант от Световния фонд при наличие на средства от ДДФ за проект ще бъде намалено от 100% на 80%.

Когато използвате средства от Дистриктния Фонд за проект, финансиран чрез глобален грант, съответствието от Световния фонд, което Фондацията осигурява за проекта ще бъде намалено на 80% вместо 100% както до сега.

За ротарианската 2020-21 година, средствата за глобални грантове, които използват средства от Дистриктния фонд ще продължат да се дотират на 100% от Фондация Ротари, но само за проектни предложения подадени до 31 май и одобрени до 30 юни 2021. Проектни предложения, които не са одобрени през тази ротарианска година, ще бъдат изпращани отново с коригирано финансиране.

Например: вашият проект има включено финансиране от Дистриктния фонд в размер на $1000. Фондация Ротари няма да удвои тази сума, както беше до момента, а ще даде още $800 долара като част от финансирането на проекта.

3. Промяна в механизма за разпределение на средствата за финансиране на оперативни разходи.

Понастоящем годишните вноски на фонд SHARE са разпределени поравно между Световния фонд и ДДФ, като 5% от общия размер на вноските в SHARE се удържат само от Световния фонд, за да се плащат оперативните разходи. От 1 юли всички вноски за годишен фонд SHARE първо ще имат 5% отчисление за нуждите на оперативни разходи, а остатъкът след това ще бъдат разпределен поравно между Световния фонд и ДДФ.

Например при вноска от $100: $5 ще бъдат отнесени за оперативни разходи, а останалите $95 ще бъдат разделени поравно - $47,50 за ДДФ и $47,50 за Световния фонд.

4. Възможността за трансфериране на неизползвания ДДФ всяка следваща година ще бъде ограничена до пет години.
В края на всяка ротарианска година Дистриктния фонд, който не е използван в рамките на последните 5 години, ще бъде разпределян по преценка към другите програми и фондове на Фондация Ротари – Полио Плюс, зона на фокус, Ротари Центрове за мир, Фонд за реагиране при бедствия или Световния фонд. Първото пренасочване на прехвърлянето на ДДФ ще се състои на 1 юли 2026 г. Дистриктът ще има правото сам да определи към кой фонд или програма да пренасочи неизползвания ресурс, а ако това не се случи, то средствата от ДДФ автоматично ще бъде насочено към Световния фонд.
Всеки дарител очаква, че неговата вноска ще бъде използвана незабавно за подпомагане на общностите в нужда, това е и неговата мотивация за дарение. Въпреки това средствата от ДДФ, които остават неизползвани и се прехвърлят в следващата година, все още са изключително много.
За последните 5 години, нашите клубове наистина реализираха много проекти финансирани с глобален грант, но все още имаме неизползван ресурс за финансиране на глобални грантове в Дистриктния фонд в размер на около 50000 долара.

Приятели, живеем във време на тежки предизвикателства, но както знаем всяко предизвикателство е възможност. Нашата мисия е да осигуряваме по-добро бъдеще в местата, където живеем и творим, но не само като даряваме и споделяме общи цели. Нека използваме тези средства за увеличаване на въздействието, което оказваме чрез нашите проекти на тези, които имат нужда от промяна към по-добро. Нека покажем, че Ротарианците са хора на действието.
Виолина Костова,
Председател на Комитета за Фондация Ротари
 
Последните 10 новини

» Дарение на РК Стара Загора-Берое за Център за психично здраве - Стара Загора
» Откриване на новата Ротарианска година и смяна на управлението в клубовете Ротари и Интеракт Севлиево
» Ибрахим Качан е новият президент на Ротари клуб - Казанлък.
» Среща на ДГ Борислав Къдреков с ротарианци от РК Самоков
» ДГ Борислав Кадреков се срещна с ротарианците от Ротари клуб Севлиево
» Д-Р Красимира Йорджева е новият президент на Ротари клуб - Габрово
» Борислав Къдреков, ДГ 2021-2022 се срещна с ротарианците от Велико Търново
» Новата ротарианска година
» Послание на ДГ Борислав Къдреков, VII.2021
» Ротация на бордовете в Ротари клуб Свиленград