Стартира изпълнението на дистриктните грантове за 2020-21
Дата: 17.02.2021

На семинара за Фондация Ротари бяха съобщени клубовете, които са спечелили дистриктен грант. Представяме тези проекти, разделени по области на въздействие.

Скъпи приятели,

Стартира изпълнението на дистриктните грантове за 2020-21 ротарианска година. На семинара за Фондация Ротари бяха съобщени клубовете, които са спечелили дистриктен грант. Представяме накратко тези проекти, разделени по области на въздействие.

Превенция и лечение на заболявания


превенция и лечение на заболяванияРК Свищов ще осигури възможност за скрининг за рак на маточната шийка на повече от 250 жени над 30 годишна възраст чрез организиране и провеждане на диагностични прегледи. Проектът цели и да насочи вниманието на голяма част от жените в региона върху този проблем, необходимостта от ранна диагностика и възможностите за съвременно лечение.

РК Стара Загора-Берое e насочил своите усилия към подкрепа на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора чрез закупуване на оборудване за отделението по образна диагностика. Това оборудване в момента е изключително необходимо с оглед осигуряване на необходимия капацитет за провеждане на изследванията и подобряване качеството на услугата за пациентите и осигуряване на самостоятелен коридор за болни с Корона вирус с цел намаляване на епидемичният риск за останалите пациенти.


Образование и Грамотност


Образование и грамотностПроектът на РК София-Център цели осигуряване на условия за адаптация на ромските деца и младежи в съвременната дигитална среда на образование и живот. За целта ще бъдат ремонтирани и оборудвани обучителна зала и библиотека в сградата на читалище „Ромски таланти – 2016 г.“. Там децата ще могат да се обучават на дигитални умения, да участват в редица образователни инициативи за развитие на техния творчески потенциал и повишаване на мотивацията им за учене.

РК Поморие отново с проект за подкрепа на децата на Поморие чрез закупуване и внедряване на интерактивна система за обучение целяща осигуряване на по-ефективно преподаване и предлагане на учебния материал на учениците, и подпомагане на процеса на дистанционно обучение, както и обучение на деца със СОП.

РК Русе с един изключително полезен проект за оборудване на кабинет по гражданско образование и обществени науки в професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе. Чрез въвеждането на интерактивни технологии на обучение, учениците ще имат възможност да учат в една по-динамична, по-ефективна и същевременно по-атрактивна и приспособима към индивидуалните особености образователна среда, съобразно тенденциите на съвременното обучение.

По проекта на РК Севлиево е планирано изграждане на площадка за обучение в реална среда на деца и ученици за прилагане на практика на теоретичните знания в областта на безопасното движение по пътищата. Площадката ще бъде изградена в детски комплекс „Йовко Йовков“, който е в близост до голяма част от училищата и детските градини в града. Това ще позволи ежедневното използване при провеждане на целеви учебни занятия и състезания.


Подкрепа за развитие на общността


Подкрепа и развитие на общносттаПроектът на РК Пирдоп е отличен пример за включване и ангажиране на цялата общност – Интеракт, Инер Уил, 3 общини и частни фирми. Целта е да се осигурят мерки за формиране на устойчива култура за безопасно движение по пътищата на децата и учениците от регион Средногорие, посещаващи детските градини и учебните заведения на територията на общините Пирдоп (с кметство Душанци), Антон, Копривщица, Златица, Челопеч, Чавдар и Мирково, чрез осигуряване на образователни средства, дидактически пособия за заниманията/часовете по БДП и тренировки и състезания по БДП на открито. В изпълнение на проекта ще бъдат формирани и доброволчески младежки корпуси по БДП към средните училища в регион Средногорие с доброволното участие на младите хора на 14-18 години.

Чрез своя проект, РК Русе-Дунав се стреми да подобри материалните условия в най-старата детска ясла в града чрез изграждане и оборудване на площадка за физически занимания на децата на открито. Предвидените мерки целят да подпомогнат опазването и подобряването на физическото здраве на децата. Те ще могат да се възползват от образователни игри и занимания като пързаляне, катерене, люлеене, упражняване на равновесие, провиране и други тематични и колективни игри на открито.

РК Свиленград е фокусирал своите усилия в опазване на живота и здравето на учениците в града чрез планиране на дейност по изграждане на изкуствени неравности и поставяне на знаци и табели за ограничение на скоростта около ОУ „Иван Вазов“ Свиленград, където учат 634 деца от 1-ви до 7-ми клас, и много други спортуват в училищния двор всекидневно.

Д2482 подкрепя и проект за подпомагане на дейността и различни социални и образователни инициативи на двата Ротариански общностни корпуса в София, кв.Надежда и в с.Бистрица.

Тази година проектите финансирани с дистриктен грант са на обща стойност 69000 долара, като финансирането от Дистрикта е 28420 долара


Последните 10 новини

» Традиционно РК Нова Загора откри учебната година с подаръци за първолаците.
» Първи учебен ден с Ротари
» Да помогнем заедно
» Образователен проект с послание
» Послание на ДГ Борислав Къдреков, IX 2021
» ТУРНИР по спортна стрелба
» Ротарианска среща на Шипка 30 години отново Ротари в България
» На върха
» Ротари клуб Габрово и Д-р Красимира Йорджева с поредната благотворителна инициатива
» Посещение на ДГ Борислав Къдреков в Нова Загора