Послание на ДГ Илиян Николов за декември 2020
Дата: 01.12.2020

Използвайте възможностите, които отваря Ротари! Желая на всички здраве и нека положителното коледно настроение да доминира в душите Ви!
МЕСЕЧНО ПОСЛАНИЕ НА ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОРА ДЕКЕМВРИ 2020

Скъпи ротарианци, ротарактори и интерактори в Дистрикт 2482 - България,

С болка призовавам да почетем паметта на прекрасните ни приятели в Ротари, които шокиращо загубихме през изтеклия месец. Убеден съм, че потенциалът на личното ни отношение към справяне с Covid-19 надхвърля възможностите за предпазване, предлагани от държавата. Затова нека бъдем отговорни към себе си и към околните! Моите официални посещения в клубовете на Дистрикта претърпяха силна редукция през втората половина на изминалия месец – девет клуба от месечния ми график, с известен брой карантинирани членове, предпочетоха отлагане на посещението за евентуално по-добри времена. Все пак посетих шест клуба – три на живо и три виртуално. Пионери в посещенията на Гуверньора чрез интернет станаха бургаските ротарианци, ротарактори и интерактори. За пръв път посетих клубовете, не на обичайното им място за срещи, а всеки член в собствения му дом или офис, при това – в присъствието и на останалите. Всяко предизвикателство предлага и неочаквани решения ...
Във виртуална среда подготвихме и стартираме от последния ден на ноември, тридневен Виртуален семинар за жизнен клуб – предизвикателство към дистриктните обучителни форуми. Редица комитети и клубове в Дистрикта продължиха да организират също свои виртуални срещи, използвайки включително и новия дистриктен абонамент в платформата Zoom. Всички събития от международната програма на Ротари сега се провеждат по същия начин – и Тренировъчните семинари за гуверньори елект, и Институтите на РИ (домакин на тези събития за нашата Зона 21 беше Атина), както и най-различни други срещи на зонално и надзонално ниво.
И в сложната епидемична обстановка Ротари присъства ярко в гамата на нашите приоритети! Само през изтеклия месец РК Плевен Центрум дари бус за деца на Център за специална подкрепа, РК Горна баня и РК Дупница дариха компютърни конфигурации и оборудване за класни стаи, РК Велико Търново събра дарение в полза на областната болница, РК Варна дари предпазни средства на спешно отделение на местна болница, РК Панагюрище организира публична изложба, РК София-Капитал продължи със своите отворени виртуални срещи с лектори, РОК Велико Търново осъществи месечна кампания за събиране на книги за училищните библиотеки, ИАК Бургас-Пиргос реализира еднократна кампания „Прочети и предай нататък“, ИАК Севлиево организира дарение за незрящи, РОКорпус Надежда, заедно със спонсорите РК София-Сердика, РК София-Витоша и с участието на РОК София-Сердика и РОК Кърджали залесиха част от двор на училище в кв. „Надежда“, София (междувременно беше чартиран и РОКорпус Бистрица !) ... И много други!
Ако пропускам някои необявени ротариански дела, това е въпрос на ефективността на вътрешната ни информационна система. Поради тези съмнения с Комитета за публичен имидж и редакцията на РС „Ротари на Балканите“ стартираме програма за активизиране на дистриктната кореспондентска мрежа. Нека всеки клуб, който още не е определил своя подходящ активен кореспондент, да го направи в интерес на необходимата ни изчерпателна информираност!
Декември е месецът, в който чрез тайни избори, клубовете избират Президент номини (2022-23) и състав на Съвета на директорите (Борд) за следващата ротарианска година (2021-22). Напомням, че имената на избраните следва да бъдат своевременно въведени в My Rotary. Технически екип на Дистрикта проучва възможностите на подходящи платформи за виртуално осъществяване на изборите, които ще Ви препоръчаме в най-кратък срок. Призовавам към мобилизация за справяне с този казус!
Обръщам внимание, че също до края на декември всеки клуб има право на Предложения към Законодателния съвет на РИ (сесия 2022 г.), подготвен съгласно поясненията на Дистриктния представител в ЗС, ПДГ Нина, които вече получихте.
Скъпи ротарианци, ротарактори и интерактори,
Използвайте възможностите, които отваря Ротари! Желая на всички здраве и нека положителното коледно настроение да доминира в душите Ви! арх. Илиян Николов Дистрикт Гуверньор 2020-21

Последните 10 новини

» “С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми”
» Ротари Казанлък освети опасно кръстовище
» Лекар е новият член на Ротари клуб Казанлък
» Полуфинал Видео конкурс Зона 21B
» Седмица на гората - Ротари Клуб Севлиево § Интеракт Севлиево
» "Засаждаме бъдеще"
» Програма ИДИС
» Послание на ДГ Илиян Николов за април 2021
» Веднъж 100% Пол Харис Фелоу клуб - Винаги 100% Пол Харис Фелоу клуб!
» „ЦВЕТЕН РАЙ ОКОЛО ХРАМА“ В ГАБРОВО