Послание на ДГ Илиян Николов за октомври 2020
Дата: 01.10.2020

Да бъдем здрави и вдъхновени в реалните си ротариански дела, ориентирани основно към ико-номическото и цялостно развитие на нашите общности и на нас самите, неотменно доказвайки как Ротари отваря възможности!
МЕСЕЧНО  ПОСЛАНИЕ  НА  ДИСТРИКТ   ГУВЕРНЬОРА   ОКТОМВРИ  2020

Скъпи ротарианци,
ротарактори и интерактори в Дистрикт 2482 - България,


Тъкмо „замириса на море“, и навлязохме в деловата част на  годината... но за ротарианската ни делова същност това си е истински празник! Даже „ротирането на Природата“ ни подсказва, че е време да се ориентираме по-целенасочено към безкористната ни службата за развитие на нашите общности. А това се вписва естествено в тяхното, преди всичко, икономическо развитие.
Знаете, че съм изкушен да подсказвам истинското място на нашето Ротари в съвременната ци-вилизация чрез хвърляне на бърз поглед към историята. Ако се върнем точно 100 години назад в родината САЩ, ще се съгласите, че на американския мъж (вече член на зародилото се ротари-анство) никак не му е било лесно: точно през 1920 г. едновременно дават избирателни права на жените и въвеждат Сухия режим... И пак през същата година новият президент републиканец Уорън Хардинг излага „цивилизационно-определящото“ си верою, горе-долу така (разбира се, перифразирам): От едната страна, бизнесът си върши сам добре работата, от другата страна, държавната и местната власт знаят, че е по-добре да не се намесват особено, за-щото по-скоро ще развалят работата. А за да постигнем максимума, остава само във всяко населено място да се появи третата страна - по един Ротари клуб, който да свърже пър-вите две в едно идеално цяло. Това разбиране илюстрира ярко Ротари като важна движеща сила и разбира се, като еманация на свободния дух. Между другото Ротари, исторически дока-зано, действително не намира място в тоталитарните общества.
Вероятно всяка година се случват едновременно различни знаменателни събития, както през 1920-а. Същото ще открием и като прескочим смело напред - през 2007 г., годината в която ед-новременно влязохме в Европейския съюз, станахме самостоятелен Дистрикт на Ротари Интер-нешънъл и избухна най-голямата финансова криза за последните (тогава) 85 години...
От онзи момент насам общностите в нашия Дистрикт продължиха развитието си, в т.ч. икономи-ческото, вече (и не само номинално) обвързани с европейските пазари и европейските цен-ности. А днес сме в последната година на „Национална програма за развитие 2020“, обвързана и с общата „Стратегия Европа 2020“. Бегло маркирайки темата, все пак ми се иска да не пропусна да кажа, че икономическото развитие, за което говоря сега, се основава на комплексното дейст-вие на четири основни фактора: човешкия капитал, физическия капитал, инфраструктурата и тех-нологиите.
Чудесно! Ротари може ефективно да се намеси положително във всеки един от тези четири фактора! Важното е, на основание на присъщата концентрация на експертност във всеки Ротари клуб, да сме в състояние да направим анализ на слабите звена на нашите общности и с големия потенциал на ротарианските практики (които трябва и да познаваме и да използваме) да способ-стваме за преодоляване на тези слабости, а на финала да знаем как да измерим ефекта от на-шата дейност и да го популяризираме по най-подходящия начин. Просто ... но сложно.
В ограничения обем на това послание нека само спомена бегло колко можем да постигнем в Ротари за развитието само, да кажем, на „човешкия капитал“: това е собственото ни развитие в областта на професионалната служба, развитието на вътрешноротарианските ни бизнес приви-легии, активизирането на приятелствата ни по интереси, включването ни в ротарианските гру-пи за действие, развитието на контакта Ротари-Ротаракт-Интеракт, активизирането на събитията RYLA, на Международния младежки обмен, активното приобщаване на нашите възпитаници (алумни-обществото – да не забравяме, че седмицата 5-11 октомври е световната Rotary Alumni Reconnect Week!), смелото развитие на Ротарианските общностни корпуси. Ехее ... и колко още ... Така е и с всички останали фактори за просперитет!
Но увлечени в текущите си ротариански и лични активности, да не пропуснем 24 октомври –  Световния ден на Полио. Тук предавам от първо лице изричното послание на Президента Холгер към нас ротарианците: да не се подвеждаме, че сме изкоренили напълно полиомиелита по све-та. Остана още много малко, но трябва да сме неотменно настойчиви до истински окончателния краен успех!
Скъпи ротарианци, ротарактори и интерактори,
Да бъдем здрави и вдъхновени в реалните си ротариански дела, ориентирани основно към ико-номическото и цялостно развитие на нашите общности и на нас самите, неотменно доказвайки как Ротари отваря възможности!


  
арх. Илиян Николов
Дистрикт Гуверньор 2020-21
Последните 10 новини

» „Ротари отваря възможности за децата на Поморие“
» Трима приятели с отличието „Пол Харис Фелоу“ в РК Свиленград
» НАЦИОНАЛНА НАГРАДА НА РОТАРИ В БЪЛГАРИЯ - ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА СТАТУЕТКА
» Еко акция на Ротари клуб Айтос
» Послание на ДГ Илиян Николов за май 2021
» Великден във всеки дом с Ротари клуб Нова Загора
» РК Свиленград и Лайънс клуб Свилена с финансова подкрепа към СУ "Д-р Петър Берон"
» Цветен рай около Храма на Велики Четвъртък
» Ротари клуб Свиленград и Лайънс клуб „Свилена”-Свиленград, реализират обща кауза за обучение на най-малките в безопасност на движението по пътищата
» Ротари клуб Габрово прие нов член в редиците си