МИГ Харманли - сред отличниците през предходния програмен период
Дата: 15.09.2020
Автор: Таня Борисова

МИГ Харманли - сред отличниците през предходния програмен период

В какво инвестира местният бизнес

Десетият епизод на поредицата „Местните инициативни групи - Създаваме бъдещето в селските райони” по АГРО ТВ ще ви отведе на територията на МИГ Харманли. Тя не само е една от първите Местни инициативни групи, действаща на територията на България от 2011 г. насам, но и е сред отличниците през предходния програмен период - с 36 одобрени проекта, които дават силен старт на дейността на МИГ-а и бързо изграждат доверие в местната общност.
 
Диана Гочева, изпълнителен директор на МИГ Харманли: „През 2016 г. отново сключихме споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие, с управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони. В нашата стратегия беше заложено, че ще стартираме с отваряне на процедури по всички мерки, които са залегнали в стратегията.
През 2018 г. отворихме процедурите по всички мерки, като общо постъпилите предложения са 35 на брой.
Предимството да се кандидатства пред МИГ е това, че допустими кандидати по нашите стратегии са само физическите и юридически лица, които са регистрирани и изпълняват своите инвестиционни намерения на територията на община Харманли. Тоест, когато подадат своите проектни предложения, те се конкурират с останалите подали проектни предложения пред МИГ-а, докато подавайки си предложенията на централно ниво, те се конкурират с кандидатите бенефициенти от цяла България.“
Отправяме се към първата ни дестинация - винарна, разположена в южната част на лозаро-винарския район -Тракийска низина, в гр. Харманли. Тук за направата на всяко едно от вината на избата се използва грозде от региона, отглеждано от изтъкнати местни лозари. Някои масиви са на възраст повече от 40 години, което осигурява отличителен характер на вината.

Тодор Братанов и Камен Коев ни посрещат в прекрасната винарна, която е едно от бижутата за винен туризъм в региона и ни споделят за партньорството с МИГ Харманли: „Нашият проект е за закупуване на съоръжения за модернизация на винарната. Кандидатствахме по подмярка 4.2 - Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти. Имаме нужда от тази инвестиция, за да подобрим качеството на труд във винарната, да съкратим работните процеси и да модернизираме цялото производство. Също така да можем и малко да увеличим обемите на производството. Ние поддържаме дълготрайни отношения с МИГ Харманли. Многократно сме канени на информационни срещи, които организират и информират бизнеса за възможности за инвестиции.“
Питаме Камен Коев, съдружник и технолог във винарната, кое им дава стимул за работа в региона. А той уверено ни отговаря: „Аз винаги съм се старал да стимулирам местното производство. Примерно, пазарувам в местни магазинчета, купуваме грозде само от местни производители. Нашите вина са най-добре разпространени, смея да кажа, в региона. Също това значи, че хората ни имат доверие. Решили сме да правим нашия бизнес тук в България и в частност, когато го правим, искаме да подпомагаме местното. Както ние подпомагаме бизнеса, така и хората да подпомагат нас.“
След слънчевите лозя и хубавите вина се отправяме към тучните пасища на село Дрипчево и една от месодайните ферми района. Фермата е защитила проект пред МИГ Харманли по мярка 4.1, чрез който стопанството ще закупи нова земеделска техника и ще оптимизира приготвянето на грубите фуражи през зимния период.

Александър Петров, съдружник във ферма за месодайно говедовъдство: „Това са месодайни говеда от породата Абърдийн Ангус в черен и червен цвят и са около 500 на брой към този момент. Технологията е изключително пасищно отглеждане, целогодишно. Към фермата има значително количество пасища, отделно и малко обработваема земя, от която добитите фуражи отиват за изхранване на животните. Самата инвестиция е важна за фермата, защото инвентарът, който е включен в проектното предложение, е необходим и изключително важен в направление „Почвообработка”. Работим прекрасно с МИГ Харманли. Доволни сме като отношение, като помощ, като напътствия по време на самото проектиране и консултиране.“
 
Диана Гочева ни разказва за доброто партньорство, на чиято база през новия период община Харманли ще реализира чрез Местната инициативна група Фестивал на Тракийската шевица, рехабилитация на пътна инфраструктура в града, ремонт на детската ясла и обновяване на гробищния парк.

Диана Гочева, изпълнителен директор на МИГ Харманли: „МИГ Харманли и общината работят много добре заедно, като общата ни цел е да подобрим качеството на живот на местното население.“

Последните 10 новини

» РОТАРИ КЛУБ ПОМОРИЕ - "ПРИРОДАТА И НАШИЯТ ГРАД"
» РОТАРИ КЛУБ ГАБРОВО В ПОМОЩ НА МАЛКИТЕ ГАБРОВСКИ ФУТБОЛИСТИ
» Послание на ДГ Борислав Къдреков, XII 2021
» Вечеря на тъмно
» В помощ на казанлшката болница
» ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ "РОТАРИ – ЕВКСИНОГРАД" ЗА 2020/21 Г. 18.30 ЧАСА 04.11.2021 Г.
» Програмата за оказване подкрепа за успешна професионална реализация -Модул 2 и на Модул 3
» Ротари клуб Нова Загора връчи ежегодните си отличия за "Будител на годината"
» Ротари клуб Дупница дари компютърно оборудване на ФК"МАРЕК.
» За магията на плетене и даряване