Послание на ДГ Илиян Николов за септември 2020
Дата: 01.09.2020

Стремежът към грамотност и образование е изразен именно в предстоящия месец. Пожелавам на всички силна мотивация, за да бъдем успешни през новата учебна година!
МЕСЕЧНО ПОСЛАНИЕ НА ДИСТРИКТ  ГУВЕРНЬОРА    СЕПТЕМВРИ  2020
 
Скъпи ротарианци,
ротарактори и интерактори в Дистрикт 2482 - България,
 
Дошло е време да проявим смирение към нещата, които малко зависят от нас, и решителност по отношение на нещата, които истински зависят от нас. Вярвам, че сме достатъчно мъдри, за да различим едните от другите и да определим своето поведение днес. А в Ротари увереност в действията ни дава познаването на Принципите и спазването на Четиристранния тест.

Настъпва месец, в който - по подобие на нашата организация - и образованието се „ротира“. Стремежът към грамотност и образование е изразен именно в предстоящия месец - кой не помни своя или на децата си „първи петнадесети септември“! Пожелавам на всички интерактори и по-младите ротарактори силна мотивация, за да бъдете успешни през новата учебна година!

В националната памет четенето и писането са свързани с чутовния български подем за времето от Княз Борис, та чак до края на Второто българско царство, когато 50% от населението е било грамотно! Последвалата печална история до отделянето ни от Османската империя свежда това число до 5%... Посрещаме XX век с по-малко от 20% грамотни, за да се наредим днес в първите 50 държави в света с около 98% грамотно население! Грамотността (четене, писане, смятане, а днес и „основна компютърна грамотност“) е приоритет и една от Зоните на фокус на Ротари. Традиционно смятаме, че грамотността не е проблем на българското общество, но зад липсващите ни до 100 - около 2 процента - се крият поне 120 000 неграмотни у нас! Нека потърсим тези хора, нека ги открием, нека се опитаме да ги мотивираме, нека примерно чрез конкурси, турнири, викторини или друго – на живо или онлайн – да им вдъхнем любов към грамотността. Нашите млади членове от Интеракт и Ротаракт могат да бъдат особено креативни в това взаимодействие. Нека поканим да помогнат и нашите възпитаници на Ротари (алумни) и членовете на Ротари общностните корпуси. Нека клубовете получат импулс да публикуват в дистриктния уебсайт своите успешни проекти по темата „грамотност”.

Едно от върховните български исторически постижения – създаването и разпространението на Кирилицата – е част от нашата гордост днес. Единственото в света Регионално списание на Ротари Интернешънъл на кирилица е Ротари на Балканите. Трябва да осъзнаем тази чест и отговорност и да подкрепяме и да помагаме за развитието на списанието – нека клубовете се замислят върху това.
На Дистриктната конференция през юни говорих общо по темата за Дигиталния дистрикт като елемент на глобалната дигитална трансформация. Отбелязвам, че сега само около 35% от населението над 55-годишна възраст в Европейския съюз (а у нас, може би и по-малко) притежава основна компютърна грамотност. А половината от ротарианците в Дистрикта попадат именно в тази възрастова група – нека клубовете се замислят и върху това.

Комитетът за обучение, начело с Дистрикт тренер ПДГ Валентин носи с чест голямата отговорност за повишаване на специфичните познания, които гарантират нашата ефективност в Ротари. С радост споделям удовлетвореността от днешния напредък на Ротари Академията – нашия специфичен дистриктен инструмент за „ротарианска грамотност“!

Драги приятели, избрани клубни президенти 2021-22 г.,

В края на септември е организиран първият предварителен ПЕТС. Пожелавам на вас и на избраните клубни съвети на директорите (бордове) успешно начало на поредното обучение в Дистрикта! Разчитам на ДГЕ Борислав, на Комитета за обучение, на всички лектори, както и на домакините за достойно представяне!
Да не забравяме и важността на „грамотността, отнасящата се до историята“ – навършват се 135 години от славното Съединение на Княжество България с Източна Румелия – еталон за решителност и исторична съзидателност и още един повод за истинска гордост на всички ни!

През септември започват и моите официални посещения във вашите клубове. Датите са уточнени и заедно със Сценария за провеждане на срещите (в условията на ограниченията на  епидемиологичната обстановка), можете да си припомните на страницата на Гуверньора в уебсайта на Дистрикта.

Скъпи ротарианци, ротарактори и интерактори,

Предавам ви моите искрени пожелания за успешно начало на истински деловата част от Ротарианската година, в която неусетно навлизаме и в която, сигурен съм, все по-убедено ще  продължим да откриваме как Ротари отваря възможности!

арх. Илиян Николов
Дистрикт Гуверньор 2020-21 Последните 10 новини

» РОТАРИ КЛУБ ПОМОРИЕ - "ПРИРОДАТА И НАШИЯТ ГРАД"
» РОТАРИ КЛУБ ГАБРОВО В ПОМОЩ НА МАЛКИТЕ ГАБРОВСКИ ФУТБОЛИСТИ
» Послание на ДГ Борислав Къдреков, XII 2021
» Вечеря на тъмно
» В помощ на казанлшката болница
» ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ "РОТАРИ – ЕВКСИНОГРАД" ЗА 2020/21 Г. 18.30 ЧАСА 04.11.2021 Г.
» Програмата за оказване подкрепа за успешна професионална реализация -Модул 2 и на Модул 3
» Ротари клуб Нова Загора връчи ежегодните си отличия за "Будител на годината"
» Ротари клуб Дупница дари компютърно оборудване на ФК"МАРЕК.
» За магията на плетене и даряване