Послание на ДГ Илиян Николов за август 2020
Дата: 01.08.2020

Онова, което съчетава присъщата и особено вече изградената висока експертност с вътрешен стремеж към безкористна служба за общността, е най-важното.Скъпи Ротарианци, Ротарактори и Интерактори в Дистрикт 2482 – България,

 
С цялата ми надежда за нормалност се обръщам към Вас, все още в условията на извънредната епидемична обстановка. Нека проявим мъдро търпение и мобилизация, за да постигнем ефективност, спазвайки ограниченията! Сега общностите за които сме загрижени и самите членове на клубовете ни, се нуждаят още повече от ротарианската опитност и готовност за подкрепа!

Все по-разнообразни теми изправят своите предизвикателства пред нас. Нека не подреждам по важност. Днес ще разгледам една истински главна тема в Ротари : членството.

Темата за членството винаги сме възприемали като приоритетна. Колко по-релефно се изрази този приоритет, именно сега! Колко по-голямо старание е необходимо днес за укрепване на най-съкровения ни ресурс: нашите приятели - членовете на нашите клубове! Увеличаването на членството продължава да бъде основна стратегическа цел на Ротари. Наблюденията и изводите, които правим в това отношение, са от особена важност за всички ни.

Разбира се, качеството на нашите членове – онова, което съчетава присъщата и особено вече изградената висока експертност с вътрешен стремеж към безкористна служба за общността, е най-важното. Тук подчертавам пълното си единомислие с РИ Президента Холгер! Разбира се, значението на броя на членове в клубовете не може да бъде пренебрегнато. Това е особено важно, там, където този брой е под своя екзистенц-минимум от 20 активни членове в един клуб.

Ето състоянието в нашия дистрикт :

Започнахме годината с 1 947 активни члена в 89 Ротари клуба, 336 члена в 30 Ротаракт клуба и 47 Интеракт клуба.

Цифрите илюстрират нашето достойно място в семейството на 530-те дистрикта на Ротари Интернешънъл. Нека бъдем мобилизирани да съхраним достиженията и същевременно да активизираме неизползвания докрай потенциал!

Нашите най-големи Ротари клубове са с над 40 члена – РК Велико Търново, РК София Витоша. Тринадесет други клубове са с над 30 члена, списъка водят РК Бургас Пиргос, РК Стара Загора Берое, РК Варна, РК София Интернационал, РК Стара Загора, РК Панагюрище ... В същото време 46 клуба са с 20 и по-малко члена.

Най-големият Ротаракт клуб София Тангра е с 22 члена, но 13 клуба на ротарактори са с 10 и по-малко члена.

 

Какво предстои ?


Дори и в този момент има предложения за формиране на нови клубове и тези предложения ще бъдат подкрепени и развити! Но преди всичко, имаме великолепен стратегически потенциал, който да активизираме -  да увеличим броя на членовете във всеки един от нашите по-малки съществуващи клубове. Следва да се стремим основно към това! Не самоцелно, а вследствие на внимателни, отговорни действия. Прибързаното приобщаване на нови членове би било втора, вече неоправдана наша грешка.  Имаме нужда от качествени нови приятели и то - за цял живот !

NB: Ефективна безкористна служба, постигнат висок публичен имидж в общността, привлекателността на истинското приятелство в клуба – това са основните стимули за присъединяване на желаните от нас качествени нови клубни приятели !

Въпросът за членството ще ни занимава през цялата ротарианска година. Ще разискваме този въпрос по време на предначертаните зонални и дистриктни срещи и обучителни семинари, особено на Семинара за жизнен клуб. Увереност вдъхва опитът на дистриктния Комитет за членството, на чиято компетентност и мотивираност разчитам особено. Разчитам и на личната готовност на всеки един от нас да вдъхне кураж на всеки наш стойностен потенциален приятел за присъединяване към Ротари. Защото ние, членовете на Ротари знаем, но трябва ясно да покажем и на другите : Ротари отваря възможности!


Ваш в Ротари!

арх. Илиян Николов
Дистрикт Гуверньор 2020-21Последните 10 новини

» Ротари клуб Нова Загора - за пътна безопасност
» КОВИД 19 на прицел
» 20 години РК Свиленград
» Проект Училището - привлекателен център за нашите деца!
» Послание на ДГ Илиян Николов за юни 2021
» В навечерието на Празника на българската просвета Ротари клуб Нова Загора проведе тържествена сбирка и отличи изявени просветни дейци от общината.
» XV състезание по майсторско колоездене проведе Ротари клуб Поморие
» РК Габрово се включи в "Да изчистим България заедно"
» Да убием вируса!-Състезание по прецизна спортна стрелба! Организирано от Ротари клуб Айтос
» Албумът Моят Казанлък