Какво трябва да знаем за COVID-19
Дата: 20.03.2020

Времето на оцеляване и условията, влияещи на жизнеспособността на 2019‐nCoV във  външната среда, засега не са известни. Повечето експериментални данни са описани при други човешки коронавирус като HCoV‐229Е, SARS‐CoV и MERS‐CoV.

Устойчивост на вируса

Времето на оцеляване и условията, влияещи на жизнеспособността на 2019‐nCoV във  външната среда, засега не са известни. Повечето експериментални данни са описани при други човешки коронавирус като HCoV‐229Е, SARS‐CoV и MERS‐CoV.

На различни видове материали като метал, стъкло или пластмаса може да остане заразен за период от 2 часа до 9 дни. По-високи температура (30°С или 40°С) намаляват продължителността на преживяване.

Малко сравнителни данни показват по‐дълго персистиране във външна среда при по‐висока инокулация и при стайна температура при по‐висока влажност. Ефективно инактивиране на повърхностна се постига при използване на: 62‐71% етанол, 0,5% водороден  пероксид или 0,1% натриев хипохлорит. Други биоцидни агенти като 0,05‐0,2% бензалкониев хлорид или 0,02% хлорхексидин диглюконат са по‐малко ефективни.

Какво препоръчват медиците:

Грижи в дома на пациент с COVID-19

Изолация и грижа в домашни условия при:
- леко протичаща инфекция, без риск от бързо влошаване на състоянието;
- симптоматична инфекция, но вече неизискваща хоспитализация;
- взето информирано решение за отказ от хоспитализация;
- стационарни грижи не са налични или не са безопасни (например, капацитетът е ограничен и ресурсите не са в състояние да задоволят търсенето на здравни услуги).

Пациентите и членовете на домакинството трябва да се обучават как да спазват лична хигиена, основни мерки за предпазване и как да се грижат за член на семейството с COVID-19 възможно най-безопасно, за да се предотврати разпространението на инфекцията в домакинството. Пациентите и семействата трябва да се придържат към следните препоръки:

В дома на пациента

1. Поставете пациента в добре вентилирана единична стая (т.е. с отворени прозорци и отворена врата). Членовете на семейството трябва да използват друга стая или ако това не е възможно, да се поддържа разстояние най-малко 1 метър от болния човек (напр. да спи в отделно легло).

2. Ограничете движението на пациента в къщата и минимизирайте споделеното пространство. Уверете се, че споделените пространства (напр. кухня, баня) са добре вентилирани (напр. дръжте отворени прозорци).

3. Ограничете броя на болногледачите. В идеалния случай отделете един човек, който е в добро здраве (без нарушения в имунитета и без подлежащи хронични заболявания). Посетители не трябва да се разрешават.

4. Провеждайте хигиена на ръцете след всякакъв контакт с пациенти или тяхната непосредствена среда. Хигиенна дезинфекция на ръцете също трябва да се извършва преди и след приготвяне на храна, преди ядене, след използване на тоалетната и винаги, когато ръцете изглеждат мръсни. Ако ръцете не са видимо мръсни, може да се обтрият с алкохолен дезинфектант. За видимо мръсни ръце,
използвайте сапун и вода, последвано от подсушаване на ръцете с хартиени кърпи за еднократна употреба. Ако това е невъзможно, използвайте чисти кърпи кърпи и ги заменете когато станат мокри.

5. Медицинска маска трябва да се предоставя на пациента и да се носи максимално и да се сменя на всеки 2-3 часа. Материали, използвани за покриване на устата и носа трябва да се изхвърлят или почистват подходящо след употреба (напр. измийте носни кърпички, като използвате обикновен сапун или перилен препарат и вода).

6. Полагащите грижи трябва да носят плътно прилепнала медицинска маска, която покрива устата и носа, когато са в стаята на пациента. Маските не трябва да се докосват по време на употреба. Ако се намокри или замърси от секрети, тя трябва незабавно да бъде заменена с нова, чиста и суха маска. Отстранете маската, като използвате подходящата техника- не пипайте предната част, а вместо това я развържете, изхвърлете веднага след употреба и изпълнете хигиенна дезинфекция на ръцете.

7. Използвайте ръкавици за еднократна употреба и маска при предоставяне на орална или дихателна помощ и при работа с изпражнения, урина и други отпадъци. Изпълнете хигиенна дезинфекция на ръцете преди и след сваляне на ръкавици и маска.

8. Не използвайте повторно маски или ръкавици.

9. Почиствайте и дезинфекцирайте повърхности, които са често докосвани в стаята, в която се полагат грижи за пациентът, като нощни шкафчета, рамки и други спални, мебели. Трябва да бъде използван първо домакински сапун или перилен препарат за
почистване, а след това след изплакване, обикновен домакински дезинфектант, съдържащ 0,5% натриев хипохлорит.

10. Почистете и дезинфекцирайте поне веднъж дневно повърхностите в банята и тоалетната. Последователността на провеждане е описан в т. 9.

11. Почистете дрехите на пациента, спалното бельо, кърпи за ръце и баня, използвайки прах за пране и вода или изперете в пералня при 60–90 ° C с обикновен домакински препарат и изсушете старателно. Поставете замърсеното бельо в затворена чанта за
пране и не разклащайте. Изперете дрехите отделно от останалите дрехи на членовете от домакинството.

12. Ръкавици и защитно облекло трябва да се използва при почистване на повърхности, работа с дрехи или спално бельо, замърсени с телесни течности. Могат да се използват домакински ръкавици или за еднократна употреба. След употреба, домакинските ръкавици трябва да се почистват със сапун и вода и да се обеззаразяват с 0,5% натрий хипохлоритен разтвор. Ръкавици за еднократна употреба (напр. нитрил или латекс) трябва да се изхвърлят след всяка употреба. Извършете хигиенна дезинфекция на ръцете преди и след сваляне на ръкавици.

13. Ръкавици, маски и други отпадъци, генерирани по време на грижите в дома на пациента трябва да се поставят в кош за отпадъци с капак в стаята на пациента, преди да бъдат изхвърлени отделно като инфекциозни отпадъци.

14. Избягвайте излагане на други замърсени предмети от непосредствената среда на пациента (напр. не споделяйте четки за зъби, цигари, прибори за хранене, съдове, напитки, кърпи, кърпи или спално бельо).

15. Когато здравните работници осигуряват домашни грижи, те трябва да извършват оценка на риска за избор на подходящи ЛПС и да следват препоръките за предпазване при контакт.

Управление на контактни лица

Болногледачи и здравни работници, които са били изложени на лица със съмнение за COVID-19 заболяване се считат за контактни и трябва да бъдат посъветвани да следят тяхното здраве за 14 дни от последния възможен ден на контакт. Ако при контактен възникнат симптоми, следните стъпки трябва да бъдат предприети:

• Уведомете приемащото медицинско заведение, че симптоматичен пациент ще пристигне.

• Докато пътува, болният трябва да носи медицинска маска.

• Контактният трябва да избягва обществен транспорт до здравното заведение, трябва да се извика линейка със специално обучен за целта персонал.

• Симптоматичният контактен трябва да се съветва винаги да следва респираторен тоалет, хигиена на ръцете и да застане или седне възможно най-далеч от другите (поне 1 метър).

• Всякакви повърхности, които се замърсяват с респираторни секрети или други телесни течности по време на транспортиране трябва