Послание на ДГ Митко Минев за м.март 2020
Дата: 01.03.2020

В международната седмица на Ротаракт включваща датата 13-ти март следва да се замислим и приемем, че Ротаракт е визия за това, което Ротари трябва да стане.


ВЕЛИКО ТЪРНОВО
08 МАРТ 2020 Г.
 
Здравейте приятели!
 
След като подобаващо отбелязахме и участвахме в събитията, свързани с нашия Национален празник Трети Март, уважихме нашите дами -съпруги, приятелки, майки, дъщери, колеги и партньори с поздравления и специално отношение на Осми Март, дойде време да си припомним и актуалната тема на Ротари за месеца и условията при които ще работим, за да продължим все така успешно, да реализираме целите, които сме си поставили в началото на Ротарианската година.

Темата за Водата! Наличието на чиста питейна вода и канализация са приоритет за месец Март. Възможността за спазване на лична хигиена и водните ресурси, са сред предимствата, които нашата страна има като даденост. Нека пазим този безценен ресурс и да сме благодарни на природата, особено с периоди като сегашния.

Предотвратяването на разпространението на „COVID19“ е поредното глобално предизвикателство, пред което се изправяме и следва да съобразим! За да бъдем последователни в нашата организационна работа, за да продължим нашите действия и да изпълним планираното, трябва да спазваме стриктно указанията на Националния кризисен щаб и тези, по местата, където работим!
Защото, както казва нашият президент Малони: „Здравето и безопасността на нашите членове, са наши основни приоритети!“

В това отношение, препоръчвам на всички президенти/секретари на РК, да уведомят ротарианците, за полученото в клуба им,  лично от президента на РИ Марк Малони писмо (от 06.03.2020г.), и да вземат адекватно на обстановката в страната, в частност в общността, където работят, решение – да се ограничат редовните седмични клубни срещи и насрочени дарителски събития, до края на месец март! Ако е необходимо вземането на важни и спешни решения, нека обсъждането и гласуването, става неприсъствено!

Нека бъдем и първите, които ще се отзоват с доброволен труд, на всяка инициатива на местните власти, за предотвратяване разпространението на Covid19 в нашата общност.
 
Приятели,

Месец март за нас, е месец, в който отбелязваме и отдаваме съответната съпричастност в работата ни с нашите партньори – Ротаракторите.

В международната седмица на Ротаракт включваща датата 13-ти март следва да се замислим и приемем, че Ротаракт е визия за това, което Ротари трябва да стане. Ние не само трябва да отворим вратите на клубовете си за младите си колеги, ние трябва да отворим сърцата и ума си за изживяванията в Ротари, които те намират за най-ангажиращи. Има средства и начини, без да ги излагаме на риск, в тази седмица, да ги уважим, с признание на свършеното досега от тях. Нека да ги насърчим и открито да им заявим, че нашите врати са отворени винаги за тях и сме заедно с тях. Ние сме тези, които ще подкрепят техните иновации, защото това ще ни помогне и да разрастваме Ротари, докато Ротари свързва света.
 
Моля, ротарианците от тези клубове, които не са спонсорирали преди, а и сега, и нямат възможност да контактуват и работят с РАК в тяхната общност, да разберат, че могат да разпознаят, да партнират в проектите си и да съпреживяват постигнатите успехи, с който и да е от действащите в момента в Дистрикта 30 Ротаракт клуба.
 
През месец март предстоят  обявени, две организирани от „Дистрикт 2482-България“, обучителни събития: ПЕТС за РАК – 14.03.20г. и ПЕТС, ГМС и Асамблея на дистрикта – 28-29 03.20г. Екип от ротарианци, съвместно с ротарактори вече работи по платформи за неприсъственото им провеждане. В най-скоро време ще бъдете уведомени за датата и начина на провеждане на тези семинари.
 
Приятели,
Заедно отчитаме, че на глобално ниво сме изправени пред големи предизвикателства - за нашите клубове, за нашата кауза и за приемствеността. И затова, преди да предприемем препоръчителните действия на РИ в тази насока, да осмислим дали в този бързо променящ се свят сме достатъчно бързи и пъргави, за да се адаптираме? Можем ли, предвид ротационната ежегодна промяна в клубовете, да развием необходимата приемственост за осъществяването на тези адаптации? Ние ли сме организация, която може да продължи да бъде актуална за 21 век? Защото, видът на трайна промяна, към която се стремим с изпълнението на стратегическия ни план, изисква иновации. Иновацията за промяна на статуквото и иновация за преодоляване на неизбежната съпротива срещу тази промяна.

Нека с действията си да докажем, че сме организация, която се развива и отговаря на всичко, което се случва около нас, да докажем, че Ротари ни предоставя възможност да свържем света!

Ваш  в Ротари,
Митко Минев                   
Гуверньор 2019–2020,        
Дистрикт 2482–България

Последните 10 новини

» Традиционно РК Нова Загора откри учебната година с подаръци за първолаците.
» Първи учебен ден с Ротари
» Да помогнем заедно
» Образователен проект с послание
» Послание на ДГ Борислав Къдреков, IX 2021
» ТУРНИР по спортна стрелба
» Ротарианска среща на Шипка 30 години отново Ротари в България
» На върха
» Ротари клуб Габрово и Д-р Красимира Йорджева с поредната благотворителна инициатива
» Посещение на ДГ Борислав Къдреков в Нова Загора