Обучение на екипа на Дистрикт 2482 за 2020-2021
Дата: 18.02.2020

На 23 февруари 2020 г Ротари Интернешънъл, най-голямата членска организация в света, посветила се на значими хуманитарни каузи, отбеляза 115 години от основаването си.

На 23 февруари 2020 г Ротари Интернешънъл, най-голямата членска организация в света, посветила се на значими хуманитарни каузи, отбеляза 115 години от основаването си.

Именно през февруари ротарианците от целия свят се събират в своите страни, за да обсъдят приоритетите и целите на своите клубове за следващата ротарианска година. Българските ротарианци от десетилетия заемат своето достойно място в организацията. На 8 февруари тези, на които е гласувана отговорността за добрата организация на дейността на Ротари, се събраха в Стара Загора за традиционното „обучение на екипа на Дистрикт 2482 България“ *.
 
Главното действащо лице на това обучение е избраният за следващата година Дистрикт гуверньор в България. На тази позиция всяка година застава различен ротарианец. Избира се сред най-разпознаваемите личности в ротарианските клубове. Едно от основните изисквания към Гуверньора е да бъде визионер. През настоящата година, дистрикт гуверньор е адв. Митко Минев от Ротари клуб Велико Търново, през следващата е арх Илиян Николов от Ротари клуб София Сердика.

Архитект Илиян Николов наскоро се завърна от Сан Диего, където заедно с гуверньорите от другите страни участва в Международната асамблея на Ротари Интернешънъл, която се провежда всяка година. На нея, следващият президент на Ротари представя целите и визията за бъдещето на организацията.

Президентската тема на следващата ротарианска година, която започва на 01 юли 2020 и продължава до 30 юни 2021, е „Ротари отваря възможности“ - великолепно илюстрирана чрез лого, изобразяващо три отворени врати. Това е покана съм всички достойни хора да се присъединят към организацията – като членове, партньори или доброволци в проектите за служба за общността. „Служба“ - думата не е избрана случайно.
Ротарианците са признати професионалисти, които се обединят в името на службата за добруване на общностите, в които живеят.

Както арх. Николов подчерта, Ротари Интърнешънъл се отличава от други подобни организации и с един факт, уникален по своята същност: наличието на Фондация Ротари. В тази фондация се събират ежегодно вноски от цял свят - повече от 2 млн души дават своя скромен индивидуален принос. Впоследствие, тези суми се връщат удвоени в общностите на членовете на Ротари, под формата на съфинансиране на ротариански проекти. През последните 6 месеца на предходната година в България бяха реализирани 3 проекта с международно съфинансиране на стойност над 270 000 USD и 10 по-малки проекта на стойност около над 70 000 USD. През миналата година с изключително висока активност са Ротарианците във Велико Търново, Петрич, Банско и Разлог, Стара Загора. Общата стойност на направеното от Ротари клубове в тези градове в полза на местните общности надхвърля милион 750 000 USD. В ход на реализация са и нови проекти.

Партньори на ротарианците в тези проекти са болници и общини, организации от неправителствения сектор, корпорации и фирми от малкия и среден бизнес. Като доброволци, освен ротарианците, се включват и други хора от всички възрастови групи, етноси и социални групи.

И друго отличава Ротари от останалите организации за служба на общността: приемствеността.
 
Младежи между 12 и 18 години се възпитават в лидерство и добротворство в специална програма на Ротари – Интеракт. Виждали сте тези младежи, които на практика реализират значими проекти като „Купи и дари“ и др..

И новото, което е изключително важно и дава допълнителен тласък за развитие в ерата на трансформации, отнасящо се до всички младежи в ротарианското семейство: от 01 юли 2020 година Ротаракт, програмата на Ротари за млади специалисти между 18 и 30 години, се променя същностно. Ротаракт клубовете стават равностойни партньори на Ротари клубовете.
 
 

 Информационни материали

Ротари (Ротари Интернешънъл) е международна неправителствена организация с нестопанска цел за служба, в чиято основа е обединяване на лидери в бизнеса и професията, осъществяващи хуманитарни проекти и насърчаващи добронамереността и мира по целия свят.
 

Какво е Фондация Ротари?

Фондация Ротари е нестопанска корпорация, която подкрепя усилията на Ротари Интернешънъл за постигане на световно разбиратeлство и мир чрез международни програми за хуманитарен, образователен и културен обмен.
 

Какво е Ротари клуб?

Ротари клуб е местна организация, член на Ротари Интернешънъл, в която хората са обединени около идеята безкористно да подпомагат и развиват общността, в която живеят. Освен локално, мрежата от международни контакти на всеки Ротари клуб, както и съвместните хуманитарни
проекти, допринасят и за поддържането на световния мир и разбирателство.
 

Какво е Ротари Дистрикт?

Ротари Дистрикт е подразделение на Ротари Интернешънъл, обединяващо териториално близки клубове. Обикновено включва от 50 до 100 клуба. По този начин се улеснява комуникацията между клубовете в дистрикта, поддържането на приятелски взаимоотношения между тях, организирането на общи събития и проекти. В Ротари Интернешънъл членуват повече от 35000 Ротари клуба, разпределени в над 530 дистрикта. Освен всичко друго, тази структура подпомага и така необходимия синхрон между глобалните цели на организацията и дейността на отделните клубове. Територията на Република България представлява един самостоятелен Дистрикт 2482 на Ротари Интернешънъл
 

Какво е Дистрикт Гуверньор?

Дистрикт Гуверньор е длъжностно лице към Ротари Интернешънъл, което в период от една година ръководи дейността в съответния дистрикт. Предлага се и се избира от клубовете на годишна дистриктна конференция.
 

Какво е Ротаракт?

Ротаракт е младежка програма, създадена и спонсорирана от Ротари, предназначена за мъже и жени на възраст между 18 и 30 години. Rotaract е съкратена форма на английската фраза „Rotary in action“ – Ротари в действие и помага за изграждане на лидерски умения у младите хора.
* През октомври 2019 година се взеха решения, които променят статута на Ротаракт клубовете. Промените влизат в сила от 01.юли.2020 година.
 

Какво е Интеракт?

Интеракт е програма на Ротари за ученици на възраст между 12 и 18 години. Интеракт клубовете са спонсорирани от Ротари клубове, осигуряващи им подкрепа и насоки, но са самоуправляващи се. Главните цели на Интеракт клубовете са, както осъществяване проекти в полза на обществото, така и изграждане на бъдещи лидери.
Последните 10 новини

» Ротари клуб Нова Загора - за пътна безопасност
» КОВИД 19 на прицел
» 20 години РК Свиленград
» Проект Училището - привлекателен център за нашите деца!
» Послание на ДГ Илиян Николов за юни 2021
» В навечерието на Празника на българската просвета Ротари клуб Нова Загора проведе тържествена сбирка и отличи изявени просветни дейци от общината.
» XV състезание по майсторско колоездене проведе Ротари клуб Поморие
» РК Габрово се включи в "Да изчистим България заедно"
» Да убием вируса!-Състезание по прецизна спортна стрелба! Организирано от Ротари клуб Айтос
» Албумът Моят Казанлък