В името на Ротари
Дата: 11.12.2019В началото на месец Ноември в Дубровник се проведе ГЕТС – Тренировъчният семинар за елект гуверньори (GETS - Govoernors' Elect Training Seminar) за зона 21. Този семинар е последната степен на обучение на ротарианците, които ще застанат начело на своите дистрикти като офицери на РИ за 2020-2021 година, преди Голямото събитие в Сан Диего в началото на 2020 г.

Успоредно с това стартира обучението на ДГН (дистрикт гуверньорите номини), които ще служат през 2021-2022. Това беше първа среща на „съвипускниците“, както се нарича кръгът от гуверньори за конкретна ротарианска година.

От наша страна участваха арх. Илиян Николов от Ротари клуб София Сердика, в качеството му на ДГЕ, и Борислав Къдреков от Ротари клуб Благоевград център, в качеството му на ДГН.

В дните от 6 до 9 ноември на същото място се проведе и Rotary Institute (RI). В него взеха участие 6 ротарианци от Дистрикт 2482: Дистрикт гуверньорът Митко Минев, като водещ групата, ПДГ Нина Митева, ПДГ Емил Коцев, ПДГ(и) Веселин Димитров, Председателят на комитета за Фондация Ротари, Виолина Костова, Председателят на комитета по публичен имидж.

Участието в RI имаше за цел да запознае ротарианците с новите постижения на Дистриктите в Зоната, и да даде възможност да се сверят „часовниците“. Съвсем откровено споделям, че ние сме съвсем съизмерими в постиженията си и нашата ротарианска култура с останалите дистрикти. И ако това може да е положително качество за часовниците, то нашият е доста изпреварил времето.

ПДГ Нина Митева, ПДГ Емил Коцев и ПДГ Веселин Димитров имаха специално участие като лектори в качеството си на асистенти на зоналните координари за Фондация Ротари, за Публичен имидж и за Ротари, съответно. С гордост отбелязваме, че и тримата се представиха блестящо, като лекцията на Емил Коцев беше най-стойностната изява в панела Публичен имидж. Презентацията  на ПДГ Нина Митева на пленарните сесии показа, че нашият Дистрикт отдавна е преминал в ново ниво на развитие, изпреварвайки в действията се множество традиционно силни ротариански общности.

Две още събития доставиха радост от участието. ПДГ Нина Митева получи своето признание като поредния Major Donor от Д2482. Тя получи заслужени аплодисменти и поздрави. Виолина Костова, председател на комитета за Фондация Ротари и Борислав Къдреков, ДГН бяха сред малкото екипи, поканени за проучващо интервю за участие в нови инициативи за съфинансиране на проекти.

Извън официалните събития имахме много изненадващи приятни срещи с ротарианци: в Черна гора, в Хърватска и Сърбия. Разгледахме замъци и музеи, видяхме мястото на култовия сериал Игра на Тронове, взехме мандарини от „ей онова дърво“, и видяхме как в Крайево тачат кирилицата. Извън чисто ротарианските срещи, във времето, когато мисълта фриволно се мята от потъващите кейове на Дубровник, до зловещите бели кръстове на импровизираните гробища в Босна и Херцоговина, споменът е само емоция. Тези разкази са за личен блог.

Посетете тази връзка: https://rotaryzone20b.shutterfly.com/zone21institute2019.
Ще откриете презентации, снимки, видео и много полезни ресурси на английски (ръководства и учебно помагала)

Снимките в галерията към тази статия са сложени без специална наредба.