114 години Ротари Интърнешънъл: Ротари клуб Русе Дунав
Дата: 21.02.2019Ротари клуб Русе-Дунав е чартиран на 21.12.2004 г. с 25 членове. Към монента членският състав на клуба наброява 19 души. В клуба членуват хора с различни професии, с утвърден позитивен имидж в обществото.

Клубът работи в следните основни направления: активна клубна дейност, служба на обществото, професионална служба, международна дейност и подкрепа на младото поколение. В своята дейност клубът се е насочил към проекти, свързани с младите хора на гр.Русе.


Проект, осъществен 2018 г . 
Проектът е " Изграждане на спортна площадка"в гр. Кишинев- Молдова с дейно участват в монтажа на оградата и оборудването приятелите Енчо Енев и Генади Георгиев, съвместно с търговското аташе в Молдова Бронислав Денев и няколко отзивчиви съмишленици.
ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ


Проект за подобряване на здравето на децата, посещаващи Детска ясла No 4 в гр. Русе, чрез подобряване на условията в тях и повишаване информираноста на родителите.

Детските ясли са предназначени за децата на възраст от 10 месеца до 3 години. Това е възрастта, в която са най-уязвими, защото все още не могат да комуникират добре и не могат да предадат проблемите и дискомфортите, които изпитват. Затова е и особено важно да им се осигури максимално добра среда, в която да израстват и да се учат. Когато условията в детските ясли не са достатъчно добри, често родителите дори не го знаят, тъй като външни лица не се допускат в помещенията за деца, заради регламента за опазване на здравето.
Обществените детски ясли са под шапката на Министерство на здравеопазването и най-често, сградата е собственост на общината. И двете институции рядко могат да осигурят пълното необходимо финансиране за текущи ремонти и още по-малко за капиталови, а повечето сгради са много остарели.
Проведени наблюдения в Детска ясла номер 4 „Пипи Дългото Чорапче“ показват, че в част от помещенията, липсва подходяща настилка и децата играят на стари балатуми, поставени върху циментова мозайка.
Чрез този проект, РК „Русе-Дунав“ се стреми да подобри материалните условия в Детска ясла No. 4 в Русе, както и да подобри информираността на родителите. Предвидените мерки целят да подпомогнат опазването на здравето на децата.
Планирана е подмяна на старите, нарушени балатумни настилки със съвременни от ламиниран паркет и килими ще доведе до по-добра температура на пода, с който децата контактуват целодневно. Целта е през студените месеци да се намали риска от простуди и от там да намалеят нехроничните заболявания на децата. Хигиената на подовата повърхност също ще може да се подобри значително, тъй като ненарушените покрития не задържат замърсявания.

Предвижда се и раздаване на образователни брошури и книжки за родителите и децата, с които да се подобри информираността по важни теми, свързани със здравето на най-малките.

Клубът кандидатства и беше одобрен за финансиране чрез дистриктен грант на стойност 2700 USD. Клубът изразява благодарността си към подкомитета за Дистриктни грантове към комитета за Фондация Ротари на Дистрикт 2482. Надяваме се, че ще изпълним успешно този проекти и той ще има осезаеми ползи за местната общност, както и ще усили положителната репутация на Ротари в града.Последните 10 новини

» Мартеници за Ковид Отделението в Карнобат
» Баба Марта в Силистра събра повече от 600 лева за благотворителност
» Послание на ДГ Илиян Николов за март 2021
» Младежи подариха книги за деца
» Историята на един успешен глобален грант, РК Бургас
» 23 февруари, Рожден ден на Ротари. Послание от ПДГ Калчо Хинов
» 116 години Ротари в света! Илиян Николов, ДГ 2020-2021
» Посрещаме този рожден ден на Ротари Интернешънъл по-обединени
» Срещите на българските ротарианци с Пол Харис
» Симеон Петров, президент на РК София Витоша