Ротари клуб София-Център

Чартиран на:
15.11.2005
Спонсор клуб:
РК София-Витоша
Rotary ID:
71178
Среща:
Сряда, 19:30 ч. (втора и четвърта) 
Хотел Рамада София
бул. "Княгиня Мария Луиза" №131
София 1202 
Тел: 0895190022

Във връзка с епидемиологичната обстановка, моля свържете се предварително да узнаете кога и къде е следващата ни сбирка
Уеб сайт:
https://sofia-center.rotarybg.club/

Борд на клуба

Президент: Диляна Славова
Вицепрезидент: Борис Михайлов
Секретар: Цветелина Крумова
Церемониалмайстор: Георги Иванов
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Добромир Добринов
Паст президент: Цветелина Крумова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Михаил Тачев
Комисия за Фондация Ротари: Стоил Костов
Комисия за връзки с обществеността: Елица Стоилова
Президент: Цветелина Крумова
Вицепрезидент: Евелина Поролиева
Секретар: Добромир Добринов
Церемониалмайстор: Ирена Тасева
Касиер: Емил Димитров
Паст президент: Кирил Москов
Президент: Кирил Москов
Секретар: Цветелина Крумова
Президент: Елица Стоилова
Вицепрезидент: Денис Лапшов
Секретар: Мария Костадинова Павлова
Церемониалмайстор: Цветелина Крумова
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Кирил Москов
Паст президент: Михаил Тачев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Георги Иванов
Комисия за новите поколения: Събин Пашов
Комисия за членство: Борис Михайлов
Комисия за Фондация Ротари: Десислава Дончева
Комисия за Професионална служба: Борис Димитров
Комисия за връзки с обществеността: Евелина Поролиева
Комисия за служба на общността: Стоил Костов
Президент: Михаил Тачев
Вицепрезидент: Владимир Костов
Секретар: Мария Костадинова Павлова
Церемониалмайстор: Цветелина Крумова
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Елица Стоилова
Паст президент: Георги Иванов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Георги Иванов
Комисия за новите поколения: Събин Пашов
Комисия за членство: Борис Михайлов
Комисия за Фондация Ротари: Стоил Костов
Комисия за Професионална служба: Борис Димитров
Комисия за връзки с обществеността: Кирил Москов
Комисия за служба на общността: Мария Костадинова Павлова
Президент: Георги Иванов
Вицепрезидент: Денис Лапшов
Секретар: Мария Костадинова Павлова
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Михаил Тачев
Паст президент: Борис Димитров

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Събин Пашов
Комисия за членство: Мария Костадинова Павлова
Комисия за Фондация Ротари: Стоил Костов
Комисия за връзки с обществеността: Кирил Москов
Президент: Борис Димитров
Секретар: Мария Костадинова Павлова
Президент: Десислава Дончева
Вицепрезидент: Кирил Москов
Секретар: Денис Лапшов
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Борис Димитров
Паст президент: Мария Костадинова Павлова
Президент: Мария Костадинова Павлова
Секретар: Георги Иванов
Секретар: Гергана Маринова
Церемониалмайстор: Димитър Коцев
Касиер: Емил Димитров
Паст президент: Кирил Москов
Президент: Диляна Славова
Секретар: Гергана Маринова
Церемониалмайстор: Димитър Коцев
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Кирил Москов
Паст президент: Петко Горанов
Президент: Петко Горанов
Вицепрезидент: Георги Иванов
Секретар: Гергана Маринова
Церемониалмайстор: Мария Костадинова Павлова
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Диляна Славова
Паст президент: Владимир Костов
Президент: Владимир Костов
Вицепрезидент: Весела Ивчева
Паст президент: Борис Димитров
Президент: Борис Димитров
Секретар: Петко Горанов
Елект-президент: Владимир Костов
Паст президент: Славейко Господинов
Президент: Славейко Господинов
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Борис Димитров
Паст президент: Стоил Костов
Президент: Стоил Костов
Вицепрезидент: Борис Димитров
Секретар: Йоана Томова
Церемониалмайстор: Георги Иванов
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Славейко Господинов
Паст президент: Николай Момчилов
Президент: Николай Момчилов
Вицепрезидент: Борис Михайлов
Секретар: Борис Димитров
Церемониалмайстор: Георги Иванов
Касиер: Емил Димитров
Елект-президент: Иво Евгениев
Паст президент: Събин Пашов
Президент: Събин Пашов
Секретар: Стоил Костов
Елект-президент: Владимир Костов
Президент: Борис Михайлов
Президент: Михаил Тачев
Вицепрезидент: Борис Михайлов
Секретар: Славдомир Тодоров
Церемониалмайстор: Алекс Орешков
Касиер: Борис Димитров

Клубни новини