Ротари клуб София-Сердика

Чартиран на:
24.10.2001
Спонсор клуб:
РК София
Rotary ID:
56703
Среща:
София, ул. Будапеща 2, х-л Арена Ди Сердика
Уеб сайт:
https://www.rotary-serdika.org
всеки вторник от 19:00 ч. Среща на клуба.

Борд на клуба

Президент: Красимир Ангелов PHF
Вицепрезидент: Мария Пигулева PHF
Секретар: Диляна Любомирова Йорданова
Церемониалмайстор: Иван Хашъмов
Касиер: Вахан Ахаси Бохосян
Елект-президент: Николай Янев PHF
Паст президент: Гиляна Василева Комитова
Президент: Гиляна Василева Комитова
Вицепрезидент: Красимир Ангелов PHF
Секретар: Диляна Любомирова Йорданова
Церемониалмайстор: Мария Пигулева PHF
Касиер: Вахан Ахаси Бохосян
Елект-президент: Красимир Ангелов PHF
Паст президент: Диляна Любомирова Йорданова
Президент: Диляна Любомирова Йорданова
Вицепрезидент: Красимир Ангелов PHF
Секретар: Константин Янакиев PHF
Церемониалмайстор: Румен Бакалов
Касиер: Вахан Ахаси Бохосян
Елект-президент: Гиляна Василева Комитова
Паст президент: Вахан Ахаси Бохосян
Президент: Вахан Ахаси Бохосян
Вицепрезидент: Красимир Ангелов PHF
Секретар: Гиляна Василева Комитова
Церемониалмайстор: Румен Бакалов
Касиер: Десислава Василева PHF
Елект-президент: Диляна Любомирова Йорданова
Паст президент: Боян Керков PHF
Президент: Боян Керков PHF
Вицепрезидент: Кристин Гайдаров
Секретар: Красимир Ангелов PHF
Церемониалмайстор: Гиляна Василева Комитова
Касиер: Таня Карабашева PHF+1
Елект-президент: Вахан Ахаси Бохосян
Паст президент: Мария Пигулева PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Елена Боянова PHF
Комисия за новите поколения: Вахан Ахаси Бохосян
Комисия за членство: Николай Янев PHF
Комисия за Фондация Ротари: Гиляна Василева Комитова
Комисия за Професионална служба: Константин Янакиев PHF
Комисия за връзки с обществеността: Кристин Гайдаров
Комисия за служба на общността: Десислава Василева PHF
Президент: Мария Пигулева PHF
Вицепрезидент: Красимир Ангелов PHF
Секретар: Димитър Илиев Димитров
Церемониалмайстор: Гиляна Василева Комитова
Касиер: Таня Карабашева PHF+1
Елект-президент: Боян Керков PHF
Паст президент: Кристин Гайдаров

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Елена Боянова PHF
Комисия за новите поколения: Боян Керков PHF
Комисия за членство: Николай Янев PHF
Комисия за Фондация Ротари: Гиляна Василева Комитова
Комисия за Професионална служба: Константин Янакиев PHF
Комисия за връзки с обществеността: Кристин Гайдаров
Комисия за служба на общността: Десислава Василева PHF
Президент: Кристин Гайдаров
Вицепрезидент: Диляна Любомирова Йорданова
Секретар: Красимир Ангелов PHF
Церемониалмайстор: Илиян Николов PHF+4
Касиер: Таня Карабашева PHF+1
Елект-президент: Мария Пигулева PHF
Паст президент: Десислава Василева PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Елена Боянова PHF
Комисия за новите поколения: Боян Керков PHF
Комисия за членство: Николай Янев PHF
Комисия за Фондация Ротари: Гиляна Василева Комитова
Комисия за Професионална служба: Константин Янакиев PHF
Комисия за връзки с обществеността: Димитър Илиев Димитров
Комисия за служба на общността: Таня Карабашева PHF+1
Президент: Десислава Василева PHF
Вицепрезидент: Мария Пигулева PHF
Секретар: Красимир Ангелов PHF
Касиер: Таня Карабашева PHF+1
Елект-президент: Кристин Гайдаров
Паст президент: Елена Боянова PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Елена Боянова PHF
Комисия за новите поколения: Боян Керков PHF
Комисия за членство: Илиян Николов PHF+4
Комисия за Фондация Ротари: Константин Янакиев PHF
Комисия за връзки с обществеността: Кристин Гайдаров
Комисия за служба на общността: Таня Карабашева PHF+1
Президент: Елена Боянова PHF
Вицепрезидент: Илиян Николов PHF+4
Церемониалмайстор: Красимир Ангелов PHF
Касиер: Десислава Василева PHF
Елект-президент: Десислава Василева PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Матей Марев PHF
Комисия за новите поколения: Таня Карабашева PHF+1
Комисия за членство: Илиян Николов PHF+4
Комисия за Фондация Ротари: Десислава Василева PHF
Комисия за Професионална служба: Илиян Николов PHF+4
Комисия за връзки с обществеността: Мария Пигулева PHF
Вицепрезидент: Николай Янев PHF
Церемониалмайстор: Красимир Ангелов PHF
Касиер: Десислава Василева PHF
Елект-президент: Елена Боянова PHF

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Таня Карабашева PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Красимир Ангелов PHF
Вицепрезидент: Николай Янев PHF
Касиер: Боян Керков PHF
Паст президент: Таня Карабашева PHF+1
Президент: Таня Карабашева PHF+1
Вицепрезидент: Николай Янев PHF
Секретар: Пламен Кирилов
Касиер: Боян Керков PHF
Елект-президент: Пламен Кирилов
Вицепрезидент: Николай Янев PHF
Секретар: Таня Карабашева PHF+1
Церемониалмайстор: Пламен Кирилов
Касиер: Боян Керков PHF
Елект-президент: Таня Карабашева PHF+1
Вицепрезидент: Николай Янев PHF
Церемониалмайстор: Таня Карабашева PHF+1
Паст президент: Матей Марев PHF
Президент: Матей Марев PHF
Вицепрезидент: Николай Янев PHF
Секретар: Румяна Гарванска
Елект-президент: Матей Марев PHF
Паст президент: Симеон Янев PHF+2
Президент: Симеон Янев PHF+2
Секретар: Илияна Марцолова
Паст президент: Мария Пигулева PHF
Президент: Мария Пигулева PHF
Секретар: Илияна Марцолова
Елект-президент: Симеон Янев PHF+2
Паст президент: Красимир Кръстев PHF
Президент: Красимир Кръстев PHF
Секретар: Матей Марев PHF
Елект-президент: Мария Пигулева PHF
Паст президент: Илиян Николов PHF+4
Президент: Илиян Николов PHF+4
Секретар: Мария Пигулева PHF
Елект-президент: Красимир Кръстев PHF
Паст президент: Волен Кискинов PHF+1
Президент: Волен Кискинов PHF+1
Секретар: Мария Пигулева PHF
Елект-президент: Волен Кискинов PHF+1
Паст президент: Огнян Бранков
Президент: Огнян Бранков
Секретар: Румяна Таулова
Елект-президент: Волен Кискинов PHF+1
Паст президент: Миладин Бояджиев PHF+1
Президент: Миладин Бояджиев PHF+1
Секретар: Румяна Таулова
Елект-президент: Огнян Бранков
Паст президент: Миладин Бояджиев PHF+1
Президент: Миладин Бояджиев PHF+1
Секретар: Владимир Буюклиев


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития