ТРЕЗОР
Дата: 27.12.2009
Автор: Банкеръ

събота, 22. април 2006 - 01:00

Министерският съвет прие на 20 април проект на Закон за кредитните институции. С него в българското законодателство ще бъдат въведени разпоредбите на пет директиви на ЕС, свързани с дейността на кредитните институции. В проекта се предвидени текстове, регламентиращи надзора над дейността на институциите за електронни пари и даването на възможност на банки от страните членки на ЕС да откриват клонове у нас, без да искат разрешение от БНБ. В проекта са предвидени нови правомощия за квесторите на изпадналите в тежко финансово състояние кредитни институции, както и възможността те да бъдат оздравявани, включително и с намесата на Фонда за гарантиране на влоговете.

Правителството одобри проект на Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати. Неговата цел е хармонизиране на българското законодателство с правото на ЕС и въвеждането на европейските директиви в тази област. Законопроектът определя основни понятия като финансов сектор, контрол, предприятие майка, дъщерно дружество, тесни връзки, участие, група, финансов холдинг със смесена дейност, вътрешногрупови сделки и концентрация на риск. В него се предвижда всяка група от дружества, попадащи под дефиницията за финансов конгломерат, да бъде контролирана от БНБ - ако фирмата майка е банка, или от Комисията по финансов надзор, в случай че майката е застраховател или инвестиционна компания.

Комисията за защита на конкуренцията даде на 18 април официално съгласие унгарската банка МКБ да придобие 61% от ЮНИОНБАНК. С това бяха изпълнени всички административни изисквания за осъществяване на сделката, с която унгарците ще станат мажоритарен собственик в ЮНИОНБАНК.

Според публикувания през седмицата доклад на БНБ за първите три месеца на 2006 г. служителите на управление Емисионно са отделили като негодни 20.8 млн. броя български банкноти. Повечето от тях са с номинал от 2, 5 и 10 лева. За същия период в Центъра за анализ на БНБ са регистрирани 1328 фалшиви български пари, като само подправените десетолевки са 1147 броя.

Главният изпълнителен директор на Ейч Ви Би Банк Биохим и на ХЕБРОСБАНК Петер Харолд бе официален гост на благотворителната великденска гала вечер на Ротари Клуб София Интернешънал, която се проведе на 19 април. Европейският съюз няма с магическа пръчка да реши предизвикателствата пред България. Това трябва да направят самите българи, каза Харолд. Средствата, събрани от кувертите, благотворителната томбола и от търга на картини от известни български художници на гала-вечерята, ще бъдат дарени на дома за деца, лишени от родителски грижи в Трън.
За пета поредна година Фондация Атанас Буров ще открие на 25 април своето Лятно училище за студенти финансисти. В първия модул на обучение, посветен на управлението на финансовия риск, са включени 19 студенти, финансирани от фондацията, и 14 студенти, които сами заплащат участието си. Те са от шест икономически университета и факултета от страната.


Главният изпълнителен директор на Ейч Ви Би Банк Биохим и на ХЕБРОСБАНК Петер Харолд бе официален гост на благотворителната великденска гала вечер на Ротари Клуб София Интернешънал , която се проведе на 19 април

Последните 10 новини

» Дарение на РК Стара Загора-Берое за Център за психично здраве - Стара Загора
» Откриване на новата Ротарианска година и смяна на управлението в клубовете Ротари и Интеракт Севлиево
» Ибрахим Качан е новият президент на Ротари клуб - Казанлък.
» Среща на ДГ Борислав Къдреков с ротарианци от РК Самоков
» ДГ Борислав Кадреков се срещна с ротарианците от Ротари клуб Севлиево
» Д-Р Красимира Йорджева е новият президент на Ротари клуб - Габрово
» Борислав Къдреков, ДГ 2021-2022 се срещна с ротарианците от Велико Търново
» Новата ротарианска година
» Послание на ДГ Борислав Къдреков, VII.2021
» Ротация на бордовете в Ротари клуб Свиленград