Секретариат


Десислава Василева PHF
Секретар на Дистрикт 2482

Методи Димитров
Технически асистент

Даниел Маринов,PHF+1
Ротари клуб ЦЕНТРАЛ

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЛАТИКАНОВА PHF
Касиер на Дистрикт 2482

Васил Демирев, PHF+1
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Светослав Танчовски PHF
Юрист на Дистрикт 2482

Димитър Димитров - PHF MD
Ротари правила и процедури

Цвятко Кадийски - PHF+10, MD
Историк на дистрикта

Маргарита Богданова, PHF
Координация при хуманитарни акции