Секретариат 2015-2016


Людмила Еленчова Бързанова
Секретар на Дистрикт 2482

Пламен Иларионов, PHF
Технически секретар

Драган Драганов
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Стелиан Георгиев
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Таня Карабашева PHF+1
Касиер на Дистрикт 2482

Христо Хинков
Юрист на Д2482

Митко Минев - PHF+8-MD
Юрист на Д2482

Цвятко Кадийски - PHF+10, MD
Историк на дистрикта

Илиян Николов PHF+3
Координация при хуманитарни акции и връзки с НПО