Секретариат 2015-2016


Пламен Цветков - PHS
Секретар на Дистрикт 2482

Драган Драганов
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Таня Карабашева PHF+1
Касиер на Дистрикт 2482

Христо Хинков
Юрист на Д2482

Красимир Веселинов
Координатор Дигитален архив

Пламен Минев PHF
Координатор по Информацияята

Христо Михайловски
КООРДИНАТОР ЗА ВРЪЗКИ С НАЦИОНАЛНИ МЕДИИ

Цвятко Кадийски
Историк на дистрикта