Секретариат


Десислава Василева PHF
Секретар на Дистрикт 2482

Васил Демирев, PHF+1
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

СНЕЖКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА
Касиер на Дистрикт 2482

Светослав Танчовски PHF
Юрист на Д2482

Цвятко Кадийски - PHF+10, MD
Историк на дистрикта

Христо Михайловски
Координация при хуманитарни акции и връзки с НПО

Даниел Маринов,PHF+1
Ротари клуб ЦЕНТРАЛ

Людмила Еленчова Бързанова
Координатор Дистриктни събития