Ротари клуб София Некстум е-клуб

Чартиран на:
14.02.2018
Спонсор клуб:
София-Витоша
Rotary ID:
89854
Среща:
Седмична среща на клуба:
  • всеки втори и четвърти четвъртък на месеца
  • на живо във офиса на Арбилис, бул. "П. Евтимий" 19А
  • телеконферентно - през сайта на клуба
Уеб сайт:
https://www.rc-sn.org/
Информация подробна за клуб

Борд на клуба

Президент: Борислав Георгиев
Вицепрезидент: Иван Батаклиев PHF+4
Секретар: Лидия Стойкова-Чорбанова
Церемониалмайстор: Иларио Астинов PHF+4
Касиер: Любомир Киров
Елект-президент: Борислав Георгиев
Паст президент: Лидия Стойкова-Чорбанова
Президент: Лидия Стойкова-Чорбанова
Вицепрезидент: Иван Батаклиев PHF+4
Секретар: Борислав Георгиев
Церемониалмайстор: Иларио Астинов PHF+4
Касиер: Любомир Киров
Елект-президент: Борислав Георгиев
Паст президент: Лилия Стоянова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Иван Батаклиев PHF+4
Комисия за членство: Христина Джундрекова PHF
Комисия за Фондация Ротари: Лидия Стойкова-Чорбанова
Комисия за връзки с обществеността: Лидия Стойкова-Чорбанова
Комисия за служба на общността: Борислав Георгиев
Президент: Лилия Стоянова
Вицепрезидент: Иван Батаклиев PHF+4
Секретар: Олег Следов
Церемониалмайстор: Иларио Астинов PHF+4
Елект-президент: Лидия Стойкова-Чорбанова
Паст президент: Христина Джундрекова PHF
Президент: Христина Джундрекова PHF
Вицепрезидент: Лидия Стойкова-Чорбанова
Секретар: Наталия Касаджик
Церемониалмайстор: Велизар Кирилов
Касиер: Димитър Божков
Елект-президент: Лилия Стоянова
Паст президент: Иван Батаклиев PHF+4
Президент: Иван Батаклиев PHF+4
Вицепрезидент: Олег Следов
Секретар: Наталия Касаджик
Церемониалмайстор: Лидия Стойкова-Чорбанова
Касиер: Велизар Кирилов
Елект-президент: Христина Джундрекова PHF
Паст президент: Иларио Астинов PHF+4

Клубни комисии

Комисия за членство: Иларио Астинов PHF+4
Комисия за Фондация Ротари: Лидия Стойкова-Чорбанова
Комисия за връзки с обществеността: Олег Следов
Президент: Иларио Астинов PHF+4
Вицепрезидент: Иван Батаклиев PHF+4
Секретар: Христина Джундрекова PHF
Церемониалмайстор: Наталия Касаджик
Касиер: Олег Следов
Елект-президент: Иван Батаклиев PHF+4
Паст президент: Иларио Астинов PHF+4
Президент: Иларио Астинов PHF+4
Вицепрезидент: Иван Батаклиев PHF+4
Секретар: Христина Джундрекова PHF
Паст президент: Иван Батаклиев PHF+4
Президент: Иван Батаклиев PHF+4
Секретар: Александър Кобаков PHF
Паст президент: Иларио Астинов PHF+4

Клубни комисии

Комисия за членство: Христина Джундрекова PHF
Комисия за Професионална служба: Христина Джундрекова PHF
Комисия за връзки с обществеността: Александър Кобаков PHF
Президент: Иван Батаклиев PHF+4
Секретар: Александър Кобаков PHF
Церемониалмайстор: Александър Кобаков PHF
Елект-президент: Иван Батаклиев PHF+4
Церемониалмайстор: Иван Батаклиев PHF+4
Паст президент: Христина Джундрекова PHF
Президент: Христина Джундрекова PHF
Елект-президент: Христина Джундрекова PHF
Паст президент: Иларио Астинов PHF+4
Президент: Иларио Астинов PHF+4
Секретар: Христина Джундрекова PHF
Елект-президент: Иларио Астинов PHF+4


Клубни новини