Ротари клуб София Триадица

Чартиран на:
04.05.2017
Спонсор клуб:
София Тангра
Rotary ID:
88428
Среща:
Понеделник, 19;00 ч., гр. София, хотел Маринела,  бул. „Джеймс Баучер“ 100, П.К. 1407
Every Monday, 7:00 p.m., Hotel Marinela, 1407 Sofia, Lozenets, 100 James Bourchier Boulevard.
Уеб сайт:
www.rotarytriaditsa.org

Борд на клуба

Президент: Цветослав Христов
Вицепрезидент: Румен Юлиянов
Секретар: Деница Винева
Церемониалмайстор: Христо Бръшков
Касиер: Йордан Петков Михайлов
Елект-президент: Анна Чанова
Паст президент: Димитър Иванов

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Кристина Донева
Президент: Димитър Иванов
Вицепрезидент: Йорданка Петрова
Секретар: Станислав Иванов
Церемониалмайстор: Мартин Партовски
Касиер: Анна Чанова
Елект-президент: Цветослав Христов
Паст президент: Кристина Георгиева

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Кристина Георгиева
Комисия за членство: Бояна Банкова
Комисия за Фондация Ротари: Златин Георгиев
Комисия за връзки с обществеността: Димитър Иванов
Президент: Кристина Георгиева
Вицепрезидент: Нели Иванова
Секретар: Анна Чанова
Церемониалмайстор: Цветослав Христов
Касиер: Златин Георгиев
Елект-президент: Димитър Иванов
Паст президент: Ивo Михайлов

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Йорданка Петрова
Президент: Ивo Михайлов
Вицепрезидент: Цветослав Христов
Секретар: Анна Чанова
Церемониалмайстор: Димитър Иванов
Касиер: Йорданка Петрова
Елект-президент: Кристина Георгиева
Паст президент: Веселин Георгиев

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Мартин Денев
Президент: Веселин Георгиев
Вицепрезидент: Цветослав Христов
Секретар: Кристина Георгиева
Церемониалмайстор: Димитър Иванов
Касиер: Йорданка Петрова
Елект-президент: Ивo Михайлов
Паст президент: Мартин Денев

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Нели Иванова
Президент: Мартин Денев
Вицепрезидент: Ивo Михайлов
Секретар: Йорданка Петрова
Церемониалмайстор: Цветослав Христов
Касиер: Константин Попов
Елект-президент: Веселин Георгиев
Паст президент: Бояна Банкова

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Нели Иванова
Президент: Бояна Банкова
Вицепрезидент: Веселин Даракчиев
Секретар: Кристина Георгиева
Церемониалмайстор: Ивo Михайлов
Касиер: Весела Кабатлийска
Елект-президент: Мартин Денев
Паст президент: Владимир Венциславов

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Нели Иванова
Президент: Владимир Венциславов
Секретар: Мартин Денев
Касиер: Йорданка Петрова
Елект-президент: Бояна Банкова
Президент: Владимир Венциславов
Секретар: Мартин Денев


Клубни новини