Ротари клуб Стара Загора-Берое

Чартиран на:
23.12.2016
Спонсор клуб:
РК София-Витоша
Rotary ID:
88141
Среща:
Парк-хотел Стара Загора, зала "Кибела"
Вторник - 19:00 часа
Всяка четна седмица
Уеб сайт:
rotarystzberoe@abv.bg

Борд на клуба

Президент: Димитър Стаматов, PHF
Вицепрезидент: Мария Жекова, PHF
Секретар: Никола Стойков, PHF
Церемониалмайстор: Веселин Вълев, PHF
Касиер: Велизара Иванова, PHF
Елект-президент: Атанас Христов, PHF
Паст президент: Антон Тонев, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Соня Тодорова, PHF
Комисия за новите поколения: Катя Русева, PHF
Комисия за членство: Николай Шопов, PHF+4
Комисия за Фондация Ротари: Лилия Михайлова, PHF+4
Комисия за Професионална служба: Жоро Добрев, PHF+3
Комисия за връзки с обществеността: Красимир Червилов, PHF
Комисия за служба на общността: Мартин Бойчев, PHF+4
Президент: Антон Тонев, PHF+1
Вицепрезидент: Светлозар Недев, PHF
Секретар: Катя Русева, PHF
Церемониалмайстор: Никола Стойков, PHF
Касиер: Атанас Христов, PHF
Елект-президент: Димитър Стаматов, PHF
Паст президент: Лилия Михайлова, PHF+4

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Соня Тодорова, PHF
Комисия за новите поколения: Христо Гъчев, PHF
Комисия за членство: Николай Шопов, PHF+4
Комисия за Фондация Ротари: Алексей Петров, PHF
Комисия за Професионална служба: Жоро Добрев, PHF+3
Комисия за връзки с обществеността: Красимир Червилов, PHF
Комисия за служба на общността: Генка Пейчева, PHF+1
Президент: Лилия Михайлова, PHF+4
Вицепрезидент: Димитър Стаматов, PHF
Секретар: Пепа Костова, PHF
Церемониалмайстор: Алексей Петров, PHF
Касиер: Атанас Христов, PHF
Елект-президент: Антон Тонев, PHF+1
Паст президент: Красимир Червилов, PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Соня Тодорова, PHF
Комисия за новите поколения: Жоро Добрев, PHF+3
Комисия за членство: Николай Шопов, PHF+4
Комисия за Фондация Ротари: Велизара Иванова, PHF
Комисия за Професионална служба: Мартин Бойчев, PHF+4
Комисия за връзки с обществеността: Мина Николова-Ангелова, PHF
Комисия за служба на общността: Генка Пейчева, PHF+1
Президент: Красимир Червилов, PHF
Вицепрезидент: Христофор Бунарджиев, PHF+3
Секретар: Антон Тонев, PHF+1
Церемониалмайстор: Веселин Вълев, PHF
Касиер: Димитър Стаматов, PHF
Елект-президент: Лилия Михайлова, PHF+4
Паст президент: Генка Пейчева, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Иван Стръмски, PHF
Комисия за новите поколения: Велизара Иванова, PHF
Комисия за членство: Петя Колева, PHF+3
Комисия за Фондация Ротари: Атанас Христов, PHF
Комисия за Професионална служба: Жоро Добрев, PHF+3
Комисия за връзки с обществеността: Мартин Бойчев, PHF+4
Комисия за служба на общността: Катя Русева, PHF
Президент: Генка Пейчева, PHF+1
Вицепрезидент: Лилия Михайлова, PHF+4
Секретар: Алексей Петров, PHF
Церемониалмайстор: Петьо Петков
Касиер: Динко Господинов, PHF
Елект-президент: Красимир Червилов, PHF
Паст президент: Николай Шопов, PHF+4

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Иван Стръмски, PHF
Комисия за новите поколения: Велизара Иванова, PHF
Комисия за членство: Петя Колева, PHF+3
Комисия за Фондация Ротари: Антон Тонев, PHF+1
Комисия за Професионална служба: Стоян Стоянов, PHF
Комисия за връзки с обществеността: Илия Йоргачков, PHF
Комисия за служба на общността: Катя Русева, PHF
Президент: Николай Шопов, PHF+4
Вицепрезидент: Мина Николова-Ангелова, PHF
Секретар: Лилия Михайлова, PHF+4
Церемониалмайстор: Христо Гъчев, PHF
Касиер: Динко Господинов, PHF
Елект-президент: Генка Пейчева, PHF+1
Паст президент: Мартин Бойчев, PHF+4

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Иван Стръмски, PHF
Комисия за новите поколения: Гео Цировски, PHF
Комисия за членство: Койчо Койчев, PHF
Комисия за Фондация Ротари: Антон Тонев, PHF+1
Комисия за Професионална служба: Стоян Стоянов, PHF
Комисия за връзки с обществеността: Красимир Червилов, PHF
Комисия за служба на общността: Снежана Сливкова, PHF
Президент: Мартин Бойчев, PHF+4
Вицепрезидент: Славин Янакиев
Секретар: Илия Йоргачков, PHF
Церемониалмайстор: Красимир Червилов, PHF
Касиер: Димитър Стаматов, PHF
Елект-президент: Николай Шопов, PHF+4
Паст президент: Жоро Добрев, PHF+3

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Диан Димитров
Комисия за новите поколения: Петя Танчева
Комисия за членство: Антон Тонев, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Христофор Бунарджиев, PHF+3
Комисия за връзки с обществеността: Петя Колева, PHF+3
Комисия за служба на общността: Мина Николова-Ангелова, PHF
Президент: Жоро Добрев, PHF+3
Вицепрезидент: Петя Колева, PHF+3
Секретар: Антон Тонев, PHF+1
Церемониалмайстор: Диан Димитров
Касиер: Димитър Стаматов, PHF
Елект-президент: Мартин Бойчев, PHF+4

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Славин Янакиев
Комисия за новите поколения: Петя Танчева
Комисия за членство: Николай Шопов, PHF+4
Комисия за Фондация Ротари: Христофор Бунарджиев, PHF+3
Комисия за връзки с обществеността: Красимир Червилов, PHF
Комисия за служба на общността: Мина Николова-Ангелова, PHF
Президент: Жоро Добрев, PHF+3
Вицепрезидент: Петя Колева, PHF+3
Секретар: Антон Тонев, PHF+1
Церемониалмайстор: Диан Димитров
Касиер: Димитър Стаматов, PHF
Елект-президент: Мартин Бойчев, PHF+4

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Славин Янакиев
Комисия за новите поколения: Петя Танчева
Комисия за членство: Николай Шопов, PHF+4
Комисия за Фондация Ротари: Христофор Бунарджиев, PHF+3
Комисия за връзки с обществеността: Красимир Червилов, PHF

Клубни проекти

Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития

Клубни галерии
Церемония по предаването на огърлиците 11.05.2019 Спортен празник "МИСИЯ ЗДРАВИ ДЕЦА" Ротари клуб Стара Загора - Берое11.05.2019 01.05.2019 - Изнесена среща в Твърдица - домакини от МАРМЕКС - Снежана Сливкова 30.04.2019 - Прием на нови членове - Ангел Филипов и Антон Антонов. 23.02.2019.Двоен празник - 114 години Ротари и 2и рожден ден Ротари клуб Стара Загора - Берое Визита на Дистрикт гуверньор Веселин Димитров в Ротари клуб Стара Загора - Берое 2018 Ротари подкрепя дарования - 2018 РК Стара Загора -Берое Проект "Фолклорно вдъхновение Тракийски стъпки 2018" Тържество по ротация на Борда - 26.06.2018 Дарение по проект " Български ритми " Дарение по проект "Мисия - здрави деца " - 2 - 2018 Дарение по проект "Запази дете - 2 " 2018 - 17.05.2018 Работна среща с Ротари клуб Одрин Мимар Синан С проект "Залеси - днес " РК Стара Загора - Берое отбеляза 150 годишнината от рождението на Пол Харис - 19.04.2018 03м 2018 - връчване отличието PHF+2 на елект президента Мартин Бойчев и посещение на Ротаракт Стара Загора по случай 50 години от създаването на първия Ротаракт клуб Отбелязване 113 години Ротари и връчване на отличието "Пол Харис Фелоу " на приятелката Снежана Сливкова Откриване Изложбата карикатура и шарж - " Усмивката на Ротари " - 20.02.2018 Приемане на нов член и отбелязване годишнина от чартър церемонията Подписване Меморандум за приятелство и взаимодействие с РК Одрин Мимар Синан Д 2420 - Р Турция - декември 2017 Годишна награда за даровито дете 2017 Приемане на нови членове и посещение на Светослав Танчовски - президент на РК София -Витоша - 28.11.2017 Посещение на ДГ 2017-18 Д 2482 Емил Коцев в РК Стара Загора - Берое 14.11.2017 Проект "Мисия - здрави деца " - 17.10.2017 Връчване на дарение по проект "Сигурност за всички "- 10.11.2017 Отбелязване Световния ден за борба с полиомиелита 24.10.2017г Приемане на нови членове и отбелязване на новата ротарианска година - 27.06.2017 Връчване на дарение на отделение по Образна диагностика към УМБАЛ, Стара Загора Гала концерт посветен на 100 год. ФОНДАЦИЯ Ротари - Стара Загора Съвместен проект с Лайънс клуб Августа в международната седмица на служба Връчване на дарение на отделение по кардиология към УМБАЛ, Стара Загора - 07.04.2017 Връчване на дарение по проект "Светлина в детските очи" - 22.11.2016 Връчване на награди по проект "Ротари подкрепя дарования" - 02.11.2016 Чартърна церемония РК Стара Загора-Берое, 04.02.2017г.