Ротари клуб София-Възраждане

Чартиран на:
Спонсор клуб:
няма
Rotary ID:
85809
Среща:
гр. София, хотел РАМАДА, бул. Мария Луиза № 131, всеки Вторник, 19:00 часа
Уеб сайт:
www.rotarysofiav.org

Борд на клуба

Президент: Емил Юриев Андреев
Вицепрезидент: Иван Макавеев
Секретар: Ганчо Тодоров
Церемониалмайстор: Вeсeлa Ивчeвa
Касиер: Здравко Здравков
Елект-президент: Ганчо Тодоров
Паст президент: Калин Каменов

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Калин Каменов
Президент: Калин Каменов
Вицепрезидент: Александър Василев
Секретар: Емил Юриев Андреев
Касиер: Здравко Здравков
Елект-президент: Емил Юриев Андреев
Паст президент: Иван Макавеев
Президент: Иван Макавеев
Вицепрезидент: Ганчо Тодоров
Секретар: Калин Каменов
Церемониалмайстор: Емил Юриев Андреев
Касиер: Здравко Здравков
Елект-президент: Калин Каменов
Паст президент: Александър Василев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Росица Вучева
Комисия за Фондация Ротари: Зинаида Ганчева
Комисия за връзки с обществеността: Надежда Иванова
Президент: Александър Василев
Вицепрезидент: Христо Христов
Секретар: Калин Каменов
Церемониалмайстор: Ганчо Тодоров
Касиер: Здравко Здравков
Елект-президент: Иван Макавеев
Паст президент: Зинаида Ганчева

Клубни комисии

Комисия за членство: Христо Христов
Комисия за Фондация Ротари: Мария Николова
Президент: Зинаида Ганчева
Вицепрезидент: Иван Макавеев
Секретар: Таня Генова
Касиер: Здравко Здравков
Елект-президент: Александър Василев
Паст президент: Росица Вучева

Клубни комисии

Комисия за членство: Иван Макавеев
Президент: Росица Вучева
Секретар: Емил Юриев Андреев
Касиер: Здравко Здравков
Президент: Николай Момчилов
Вицепрезидент: Николай Райнов
Секретар: Росица Вучева
Церемониалмайстор: Димитър Тодоров
Касиер: Здравко Здравков
Елект-президент: Александър Василев
Паст президент: Вeсeлa Ивчeвa

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Мария Николова
Комисия за членство: Венцислав Неджин
Комисия за Фондация Ротари: Теохар Теохаров
Комисия за Професионална служба: Владимир Рапонджиев
Комисия за връзки с обществеността: Росица Велкова
Президент: Вeсeлa Ивчeвa
Вицепрезидент: Николай Момчилов
Секретар: Росица Вучева
Церемониалмайстор: Димитър Тодоров
Касиер: Здравко Здравков
Елект-президент: Николай Райнов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Александър Василев
Комисия за членство: Венцислав Неджин
Комисия за Фондация Ротари: Теохар Теохаров
Комисия за Професионална служба: Владимир Рапонджиев
Комисия за връзки с обществеността: Росица Велкова
Президент: Вeсeлa Ивчeвa
Вицепрезидент: Зинаида Ганчева
Секретар: Александър Василев
Церемониалмайстор: Николай Момчилов
Касиер: Здравко Здравков

Клубни новини