Ротари клуб Бургас Пиргос

Чартиран на:
20.05.2003
Спонсор клуб:
РК Бургас
Rotary ID:
62292
Среща:
Четвъртък, 18.00 ч., Ресторант “Младост“ - Бургас,  бул."Стефан Стамболов" N53
тел.0876763799; 0878281919
e-mail: ivan.bedev@gmail.com
Уеб сайт:
http://bourgas-pirgos.rotarydistrict2482.org
РК "Бургас - Пиргос" работи активно по няколко проекта:
1. Интеракт
2. Клубен проект "Да дарим възможност"
3. RYLA семинар - Бургас
4. Международен младежки обмен
5. Ежегоден конкурс за детска рисунка "Аз, моят град и морето"


Борд на клуба

Президент: Оля Костадинова
Вицепрезидент: Виржиния Хайк
Секретар: Минас Агоп Мовсесиян
Церемониалмайстор: Станислав Динков Колев
Касиер: Стефка Томова
Елект-президент: Красимир Желев
Паст президент: Аргир Гилмановски
Президент: Аргир Гилмановски
Вицепрезидент: Мария Янчева
Секретар: Иван Кирилов Бедев
Церемониалмайстор: Виржиния Хайк
Касиер: Валентин Косев
Елект-президент: Оля Костадинова
Паст президент: Таквор Закарян
Президент: Таквор Закарян
Вицепрезидент: Николай Киров Киров
Секретар: Иван Кирилов Бедев
Церемониалмайстор: Николай Николаев
Касиер: Ваня Любомирова Пайташева- Георгиева
Елект-президент: Аргир Гилмановски
Паст президент: Мария Янчева
Президент: Мария Янчева
Вицепрезидент: Борис Иванов
Секретар: Оля Костадинова
Церемониалмайстор: Иван Иванов
Касиер: Иван Кирилов Бедев
Елект-президент: Таквор Закарян
Паст президент: Мария Белински-Илиева; PHF+1

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Мария Белински-Илиева; PHF+1
Комисия за членство: Таквор Закарян
Комисия за Фондация Ротари: Камен Хараламбов
Комисия за Професионална служба: Борис Иванов
Комисия за връзки с обществеността: Даниела Костадинова
Президент: Мария Белински-Илиева; PHF+1
Вицепрезидент: Светослав Донев
Секретар: Хари Янчев
Церемониалмайстор: Николай Николаев
Касиер: Васил Димитров Йовков
Елект-президент: Мария Янчева
Паст президент: Валентин Косев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Валентин Косев
Комисия за новите поколения: Виржиния Хайк
Комисия за членство: Мария Янчева
Комисия за Фондация Ротари: Камен Хараламбов
Комисия за Професионална служба: Светослав Донев
Комисия за връзки с обществеността: Николай Николаев
Комисия за служба на общността: Борис Иванов
Президент: Валентин Косев
Вицепрезидент: Атанас Аврамов
Секретар: Симеон Георгиев
Церемониалмайстор: Камен Хараламбов
Касиер: Димитър Джунджуров
Елект-президент: Мария Белински-Илиева; PHF+1
Паст президент: Николай Киров Киров

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Мария Белински-Илиева; PHF+1
Президент: Николай Киров Киров
Вицепрезидент: Кина Шереметова
Секретар: Аргир Гилмановски
Церемониалмайстор: Таквор Закарян
Касиер: Ваня Любомирова Пайташева- Георгиева
Елект-президент: Валентин Косев
Паст президент: Стефан Гевренов
Президент: Стефан Гевренов
Вицепрезидент: Валентин Косев
Секретар: Николай Николаев
Церемониалмайстор: Камен Хараламбов
Касиер: Симеон Георгиев
Елект-президент: Николай Киров Киров
Паст президент: Светослав Донев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Борис Иванов
Комисия за членство: Атанас Аврамов
Комисия за Фондация Ротари: Аргир Гилмановски
Комисия за Професионална служба: Светослав Донев
Комисия за връзки с обществеността: Стефан Германов
Президент: Светослав Донев
Вицепрезидент: Боян Бихлюмов
Секретар: Мария Белински-Илиева; PHF+1
Церемониалмайстор: Аргир Гилмановски
Касиер: Оля Костадинова
Елект-президент: Стефан Гевренов
Паст президент: Борис Иванов

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Симеон Георгиев
Президент: Борис Иванов
Вицепрезидент: Красимир Желев
Секретар: Мария Янчева
Церемониалмайстор: Таквор Закарян
Касиер: Галина Танева
Елект-президент: Светослав Донев
Паст президент: Светослав Събков

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Невяна Янкова
Комисия за членство: Таня Маджарова
Комисия за Фондация Ротари: Галина Танева
Комисия за връзки с обществеността: Атанас Аврамов
Президент: Светослав Събков
Вицепрезидент: Оля Костадинова
Секретар: Евгений Желязков
Церемониалмайстор: Симеон Георгиев
Касиер: Аргир Гилмановски
Елект-президент: Борис Иванов
Паст президент: Боян Бихлюмов
Президент: Боян Бихлюмов
Вицепрезидент: Кина Шереметова
Секретар: Таня Маджарова
Церемониалмайстор: Свилен Ленков
Касиер: Валентин Косев
Елект-президент: Светослав Събков
Паст президент: Стефан Германов
Президент: Стефан Германов
Вицепрезидент: Борис Иванов
Секретар: Виржиния Хайк
Церемониалмайстор: Таквор Закарян
Касиер: Мария Янчева
Елект-президент: Боян Бихлюмов
Паст президент: Динко Димитров
Президент: Динко Димитров
Вицепрезидент: Светослав Събков
Секретар: Стефан Гевренов
Елект-президент: Стефан Германов
Паст президент: Радостин Дачев
Президент: Радостин Дачев
Елект-президент: Динко Димитров
Паст президент: Кина Шереметова
Президент: Кина Шереметова
Секретар: Светослав Събков
Елект-президент: Радостин Дачев
Секретар: Боян Бихлюмов
Елект-президент: Кина Шереметова
Паст президент: Стоян Кирязов
Президент: Стоян Кирязов
Секретар: Динко Димитров
Касиер: Валентин Косев
Паст президент: Виржиния Хайк
Президент: Виржиния Хайк
Секретар: Стефан Германов
Касиер: Динко Димитров
Елект-президент: Стоян Кирязов
Паст президент: Атанас Аврамов
Президент: Атанас Аврамов
Секретар: Стефан Германов
Президент: Стамен Чолаков
Секретар: Виржиния Хайк
Президент: Евтим Цинцарски
Секретар: Стамен Чолаков


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития