Ротари клуб Елена

Чартиран на:
28.06.2011
Спонсор клуб:
Ротари клуб Варна
Rotary ID:
84009
Среща:
Понеделник, 19:00 ч.
(20:00 ч. през периода на лятно часово време)
Комплекс "Тихия кът"
http://www.tihiakat.eu/
гр. Елена, ул. Околовръстна № 2

e-mail:rotary.elena@gmail.com

Уеб сайт:
http://www.rotary-elena.org

Борд на клуба

Президент: Йордан Цончев
Секретар: Дилян Млъзев
Президент: Стоян Райков
Вицепрезидент: Йордан Цончев
Секретар: Стефан Гавраилов
Церемониалмайстор: Красимир Иванов
Касиер: Иван Златев
Елект-президент: Йордан Цончев
Паст президент: Калин Кършев
Президент: Калин Кършев
Секретар: Снежана Вараджакова
Президент: Владислав Велев
Вицепрезидент: Калин Кършев
Секретар: Тихомир Кузманов
Церемониалмайстор: Иван Генов
Касиер: Иван Златев
Елект-президент: Калин Кършев
Паст президент: Валентин Гуцов
Президент: Валентин Гуцов
Вицепрезидент: Иван Сариев
Секретар: Владислав Велев
Церемониалмайстор: Снежана Вараджакова
Касиер: Иван Златев
Елект-президент: Владислав Велев
Паст президент: Снежана Вараджакова
Президент: Снежана Вараджакова
Вицепрезидент: Иван Сариев
Секретар: Валентин Гуцов
Церемониалмайстор: Магдалена Илиева
Касиер: Иван Златев
Елект-президент: Валентин Гуцов
Паст президент: Красимир Попов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Красимир Иванов
Комисия за новите поколения: Иван Маринов
Комисия за членство: Йордан Цончев
Комисия за Фондация Ротари: Владислав Велев
Комисия за Професионална служба: Красимир Иванов
Комисия за връзки с обществеността: Емилия Славова
Комисия за служба на общността: Дилян Млъзев
Президент: Красимир Попов
Вицепрезидент: Снежана Вараджакова
Секретар: Иван Генов
Церемониалмайстор: Валентин Гуцов
Касиер: Иван Златев
Елект-президент: Снежана Вараджакова
Паст президент: Магдалена Илиева

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Красимир Иванов
Комисия за новите поколения: Иван Сариев
Комисия за членство: Валентин Гуцов
Комисия за Фондация Ротари: Владислав Велев
Комисия за Професионална служба: Стефан Гавраилов
Комисия за връзки с обществеността: Снежана Вараджакова
Президент: Магдалена Илиева
Вицепрезидент: Йордан Цончев
Секретар: Снежана Вараджакова
Церемониалмайстор: Тихомир Кузманов
Касиер: Иван Златев
Елект-президент: Красимир Попов
Паст президент: Иван Маринов
Президент: Иван Маринов
Вицепрезидент: Надя Недялкова
Секретар: Красимир Попов
Церемониалмайстор: Иван Генов
Касиер: Иван Златев
Елект-президент: Магдалена Илиева
Паст президент: Иван Сариев
Президент: Иван Сариев
Вицепрезидент: Тихомир Кузманов
Секретар: Магдалена Илиева
Церемониалмайстор: Валентин Гуцов
Касиер: Иван Златев
Елект-президент: Иван Маринов
Паст президент: Емилия Славова
Президент: Емилия Славова
Вицепрезидент: Иван Маринов
Секретар: Иван Сариев
Церемониалмайстор: Тихомир Кузманов
Касиер: Иван Златев
Елект-президент: Иван Сариев
Паст президент: Стефан Гавраилов
Президент: Стефан Гавраилов
Вицепрезидент: Снежана Вараджакова
Секретар: Иван Сариев
Церемониалмайстор: Калин Кършев
Касиер: Иван Златев
Елект-президент: Емилия Славова
Паст президент: Красимир Иванов
Президент: Красимир Иванов
Вицепрезидент: Емилия Славова
Секретар: Стефан Гавраилов
Церемониалмайстор: Красимир Попов
Касиер: Иван Златев
Елект-президент: Стефан Гавраилов
Паст президент: Йордан Цончев
Президент: Йордан Цончев
Вицепрезидент: Иван Маринов
Секретар: Дилян Млъзев
Церемониалмайстор: Иван Трухчев
Касиер: Иван Златев
Елект-президент: Красимир Иванов

Клубни новини