Ротари клуб Айтос

Чартиран на:
23.10.2009
Спонсор клуб:
РК Бургас
Rotary ID:
82751
Среща:
Вторник от 19.00 часа
Ресторант ,,Старата къща”
Ул. ,, Христо Ботев” 9
Тел. 0899689997
e-mail: turgay8505@mail.bg
Уеб сайт:
http://aitos.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Синан Решид Чете PHF
Вицепрезидент: Иван Дочев Иванов PHF
Секретар: Здравко Костов Костов
Церемониалмайстор: Тургай Рафет Хасан
Касиер: Христо Янев Янев
Елект-президент: Христо Янев Янев
Паст президент: Иван Дочев Иванов PHF
Президент: Иван Дочев Иванов PHF
Вицепрезидент: Павлин Стефанов Павлов
Секретар: Тургай Рафет Хасан
Церемониалмайстор: Сребрин Христов Сребров PHF
Касиер: Христо Янев Янев
Елект-президент: Синан Решид Чете PHF
Паст президент: Павлин Стефанов Павлов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Паруш Димитров Парушев PHF+2
Комисия за новите поколения: Синан Решид Чете PHF
Комисия за членство: Павлин Стефанов Павлов
Комисия за Фондация Ротари: Тодор Стоянов Демирков PHF+1
Комисия за връзки с обществеността: Иван Генчев Иванов PHF+2
Комисия за служба на общността: Красимир Недков Енчев PHF+1
Президент: Павлин Стефанов Павлов
Вицепрезидент: Федя Петров Чиликов
Секретар: Тургай Рафет Хасан
Церемониалмайстор: Сребрин Христов Сребров PHF
Касиер: Христо Янев Янев
Елект-президент: Иван Дочев Иванов PHF
Паст президент: Федя Петров Чиликов
Президент: Федя Петров Чиликов
Вицепрезидент: Тодор Георгиев Иванов
Секретар: Тургай Рафет Хасан
Церемониалмайстор: Сребрин Христов Сребров PHF
Касиер: Христо Янев Янев
Елект-президент: Павлин Стефанов Павлов
Паст президент: Тодор Георгиев Иванов
Президент: Тодор Георгиев Иванов
Вицепрезидент: Пламен Дойнов ЧолаковPHF
Секретар: Иван Димитров Драганов PHF
Церемониалмайстор: Тургай Рафет Хасан
Касиер: Христо Янев Янев
Елект-президент: Федя Петров Чиликов
Паст президент: Пламен Дойнов ЧолаковPHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Паруш Димитров Парушев PHF+2
Комисия за новите поколения: Синан Решид Чете PHF
Комисия за членство: Павлин Стефанов Павлов
Комисия за Фондация Ротари: Тодор Стоянов Демирков PHF+1
Комисия за Професионална служба: Шабан Абдуллов Муталибов PHF
Комисия за връзки с обществеността: Иван Генчев Иванов PHF+2
Комисия за служба на общността: Красимир Недков Енчев PHF+1
Президент: Пламен Дойнов ЧолаковPHF
Вицепрезидент: Евгени Георгиев Петров PHF+2
Секретар: Иван Димитров Драганов PHF
Церемониалмайстор: Тургай Рафет Хасан
Касиер: Христо Янев Янев
Елект-президент: Тодор Георгиев Иванов
Паст президент: Евгени Георгиев Петров PHF+2

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Паруш Димитров Парушев PHF+2
Комисия за новите поколения: Синан Решид Чете PHF
Комисия за членство: Павлин Стефанов Павлов
Комисия за Фондация Ротари: Тодор Стоянов Демирков PHF+1
Комисия за Професионална служба: Шабан Абдуллов Муталибов PHF
Комисия за връзки с обществеността: Иван Генчев Иванов PHF+2
Комисия за служба на общността: Красимир Недков Енчев PHF+1
Президент: Евгени Георгиев Петров PHF+2
Вицепрезидент: Иван Дочев Иванов PHF
Секретар: Иван Димитров Драганов PHF
Церемониалмайстор: Тодор Аврамов Тодоров
Касиер: Христо Янев Янев
Елект-президент: Пламен Дойнов ЧолаковPHF
Паст президент: Стоян Иванов Стоянов PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Паруш Димитров Парушев PHF+2
Комисия за новите поколения: Синан Решид Чете PHF
Комисия за членство: Сребрин Христов Сребров PHF
Комисия за Фондация Ротари: Тодор Стоянов Демирков PHF+1
Комисия за Професионална служба: Шабан Абдуллов Муталибов PHF
Комисия за връзки с обществеността: Иван Генчев Иванов PHF+2
Комисия за служба на общността: Красимир Недков Енчев PHF+1
Президент: Стоян Иванов Стоянов PHF
Вицепрезидент: Иван Дочев Иванов PHF
Секретар: Иван Димитров Драганов PHF
Церемониалмайстор: Тодор Аврамов Тодоров
Касиер: Христо Янев Янев
Елект-президент: Евгени Георгиев Петров PHF+2
Паст президент: Тодор Станев Тодоров

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Паруш Димитров Парушев PHF+2
Комисия за новите поколения: Синан Решид Чете PHF
Комисия за членство: Пламен Дойнов ЧолаковPHF
Комисия за Фондация Ротари: Тодор Стоянов Демирков PHF+1
Комисия за Професионална служба: Шабан Абдуллов Муталибов PHF
Комисия за връзки с обществеността: Красимир Недков Енчев PHF+1
Комисия за служба на общността: Павлин Стефанов Павлов
Президент: Тодор Станев Тодоров
Вицепрезидент: Иван Дочев Иванов PHF
Секретар: Иван Генчев Иванов PHF+2
Церемониалмайстор: Тодор Аврамов Тодоров
Касиер: Илия Златев Илиев
Елект-президент: Стоян Иванов Стоянов PHF
Паст президент: Иван Петров Марчев PHF

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Стефан Димитров Стефанов
Комисия за членство: Пламен Дойнов ЧолаковPHF
Комисия за Фондация Ротари: Тодор Стоянов Демирков PHF+1
Комисия за Професионална служба: Паруш Димитров Парушев PHF+2
Комисия за връзки с обществеността: Красимир Недков Енчев PHF+1
Президент: Иван Петров Марчев PHF
Вицепрезидент: Иван Йорданов Иванов
Секретар: Иван Генчев Иванов PHF+2
Церемониалмайстор: Иван Дочев Иванов PHF
Касиер: Илия Златев Илиев
Елект-президент: Тодор Станев Тодоров
Паст президент: Паруш Димитров Парушев PHF+2

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Павлин Стефанов Павлов
Комисия за членство: Шабан Абдуллов Муталибов PHF
Комисия за Фондация Ротари: Тодор Стоянов Демирков PHF+1
Комисия за Професионална служба: Сребрин Христов Сребров PHF
Комисия за връзки с обществеността: Иван Йорданов Иванов
Президент: Паруш Димитров Парушев PHF+2
Вицепрезидент: Пламен Дойнов ЧолаковPHF
Секретар: Феим Рамадан Мурад
Церемониалмайстор: Тодор Аврамов Тодоров
Касиер: Илия Златев Илиев
Елект-президент: Иван Петров Марчев PHF
Вицепрезидент: Федя Петров Чиликов
Секретар: Тодор Станев Тодоров
Церемониалмайстор: Синан Решид Чете PHF
Касиер: Илия Златев Илиев
Елект-президент: Паруш Димитров Парушев PHF+2
Президент: Иван Генчев Иванов PHF+2
Секретар: Паруш Димитров Парушев PHF+2
Церемониалмайстор: Павлин Стефанов Павлов
Касиер: Тодор Георгиев Иванов
Паст президент: Красимир Недков Енчев PHF+1

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Тодор Стоянов Демирков PHF+1
Президент: Красимир Недков Енчев PHF+1
Секретар: Паруш Димитров Парушев PHF+2
Церемониалмайстор: Павлин Стефанов Павлов
Касиер: Тодор Георгиев Иванов
Елект-президент: Иван Генчев Иванов PHF+2
Паст президент: Тодор Стоянов Демирков PHF+1
Президент: Тодор Стоянов Демирков PHF+1
Секретар: Паруш Димитров Парушев PHF+2
Касиер: Илия Златев Илиев
Елект-президент: Красимир Недков Енчев PHF+1

Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития