Ротари клуб Варна

Чартиран на:
01.06.1993
Възстановен на:
10/06/1993
Спонсор клуб:
РК Кавала
Rotary ID:
29573
Среща:
Понеделник от 18.30 ч.
Рослин Димят Хотел Варна
бул. „Княз Борис I-ви“ 111
9002 Варна Център
+359 885 993 222
rk_varna@abv.bg
Уеб сайт:
http://www.rotary-varna.org

Борд на клуба

Президент: Стелиан Георгиев
Вицепрезидент: Валентин Власаков
Секретар: Анна Ковачева
Церемониалмайстор: Живко Железов
Касиер: Михаил Михайлов, PHF
Елект-президент: Даниела Димова
Паст президент: Живко Железов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Красимир Даскалов
Комисия за новите поколения: Живко Железов
Комисия за членство: Наско Рафайлов
Комисия за Фондация Ротари: Милчо Близнаков
Комисия за Професионална служба: Красимир Даскалов
Комисия за връзки с обществеността: Розалина Димова
Комисия за служба на общността: Розалина Димова
Президент: Живко Железов
Вицепрезидент: Красимир Даскалов
Секретар: Розалина Димова
Церемониалмайстор: Йордан Недялков
Касиер: Михаил Михайлов, PHF
Елект-президент: Стелиан Георгиев
Паст президент: Анна Ковачева

Клубни комисии

Комисия за членство: Наско Рафайлов
Комисия за връзки с обществеността: Розалина Димова
Президент: Анна Ковачева
Елект-президент: Живко Железов
Паст президент: Силвия Щумпф
Президент: Силвия Щумпф
Вицепрезидент: Огнян Спасов
Секретар: Даниела Димова
Церемониалмайстор: Стелиан Георгиев
Касиер: Живко Железов
Елект-президент: Анна Ковачева
Паст президент: Стелиан Георгиев
Президент: Стелиан Георгиев
Вицепрезидент: Христо Рачев -Титко
Секретар: Силвия Щумпф
Церемониалмайстор: Анна Ковачева
Касиер: Живко Железов
Елект-президент: Силвия Щумпф
Паст президент: Михаил Михайлов, PHF
Президент: Михаил Михайлов, PHF
Вицепрезидент: Милчо Близнаков
Секретар: Стелиан Георгиев
Церемониалмайстор: Силвия Щумпф
Касиер: Силвия Щумпф
Елект-президент: Стелиан Георгиев
Паст президент: Христо Рачев -Титко

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Красимир Даскалов
Комисия за новите поколения: Живко Железов
Комисия за членство: Наско Рафайлов
Комисия за Фондация Ротари: Милчо Близнаков
Комисия за Професионална служба: Красимир Даскалов
Комисия за връзки с обществеността: Драгомир Дракулов
Комисия за служба на общността: Драгомир Дракулов
Президент: Христо Рачев -Титко
Вицепрезидент: Михаил Михайлов, PHF
Секретар: Деан Тодоров
Касиер: Петко Петков
Елект-президент: Михаил Михайлов, PHF
Паст президент: Георги Куртев
Президент: Георги Куртев
Вицепрезидент: Христо Рачев -Титко
Секретар: Петко Петков
Церемониалмайстор: Михаил Михайлов, PHF
Касиер: Живко Железов
Елект-президент: Христо Рачев -Титко
Паст президент: Николай Петров
Президент: Николай Петров
Вицепрезидент: Йордан Недялков
Секретар: Живко Александров
Церемониалмайстор: Ивайло Атанасов
Касиер: Живко Железов
Елект-президент: Георги Куртев
Паст президент: Симеон Симов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Живко Александров
Комисия за новите поколения: Живко Железов
Комисия за членство: Наско Рафайлов
Комисия за Фондация Ротари: Милчо Близнаков
Комисия за Професионална служба: Красимир Даскалов
Комисия за служба на общността: Драгомир Дракулов
Президент: Симеон Симов
Вицепрезидент: Николай Петров
Секретар: Йордан Недялков
Церемониалмайстор: Ивайло Атанасов
Касиер: Живко Александров
Елект-президент: Николай Петров
Паст президент: Драгомир Дракулов

Клубни комисии

Комисия за членство: Огнян Спасов
Президент: Драгомир Дракулов
Секретар: Николай Петров
Церемониалмайстор: Евгений Витанов
Касиер: Живко Александров
Елект-президент: Симеон Симов
Паст президент: Милчо Близнаков
Президент: Милчо Близнаков
Вицепрезидент: Евгений Витанов
Секретар: Симеон Симов
Касиер: Живко Александров
Елект-президент: Драгомир Дракулов
Паст президент: Владимир Тонев
Президент: Владимир Тонев
Вицепрезидент: Димчо Димов
Касиер: Жулиан Начев
Елект-президент: Милчо Близнаков
Паст президент: Константин Дараданов
Президент: Константин Дараданов
Вицепрезидент: Драгомир Дракулов
Секретар: Милчо Близнаков
Церемониалмайстор: Николай Петров
Касиер: Жулиан Начев
Елект-президент: Владимир Тонев
Паст президент: Нелко Начев
Президент: Нелко Начев
Секретар: Веселин Бойчев
Касиер: Жулиан Начев
Елект-президент: Константин Дараданов
Паст президент: Пламен Павлов
Президент: Пламен Павлов
Секретар: Ивайло Нелковски
Касиер: Жулиан Начев
Елект-президент: Нелко Начев
Паст президент: Илия Николаев
Президент: Илия Николаев
Елект-президент: Пламен Павлов
Паст президент: Красимир Даскалов
Президент: Красимир Даскалов
Елект-президент: Илия Николаев
Паст президент: Ламбрин Сотиров
Президент: Ламбрин Сотиров
Елект-президент: Красимир Даскалов
Паст президент: Милчо Милчев
Президент: Милчо Милчев
Елект-президент: Ламбрин Сотиров
Президент: Христо Рачев -Титко
Секретар: Боян Крайчев
Елект-президент: Милчо Милчев
Паст президент: Огнян Спасов
Президент: Огнян Спасов
Секретар: Ламбрин Сотиров
Паст президент: Георги Лечев
Президент: Георги Лечев
Секретар: Огнян Спасов
Елект-президент: Огнян Спасов
Елект-президент: Георги Лечев
Паст президент: Наско Рафайлов
Президент: Наско Рафайлов
Паст президент: Александър Димитров
Президент: Александър Димитров
Елект-президент: Наско Рафайлов
Елект-президент: Александър Димитров
Секретар: Георги Колев
Паст президент: Недялко Неделчев
Президент: Недялко Неделчев
Елект-президент: Недялко Неделчев


Клубни новини

Още новини