Ротари клуб Червен бряг

Чартиран на:
18.12.2001
Спонсор клуб:
РК София
Rotary ID:
56900
Среща:
Четвъртък, 19.00 ч.,
Хотел-ресторант “Таганрог”
Уеб сайт:
http://chervenbryag.rotarydistrict2482.org


Борд на клуба

Президент: Валентин Нитов
Вицепрезидент: Ясен Янев
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Паст президент: Диан Йотов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Валентин Нитов
Комисия за Фондация Ротари: Явор Бетов
Комисия за връзки с обществеността: Цветан Костадинов
Президент: Диан Йотов
Вицепрезидент: Людмил Георгиев
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Валентин Нитов
Паст президент: Валентин Нитов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Красимир Петков
Комисия за членство: Людмил Георгиев
Комисия за Фондация Ротари: Явор Бетов
Комисия за Професионална служба: Ясен Янев
Комисия за връзки с обществеността: Лъчезар Николов
Президент: Валентин Нитов
Вицепрезидент: Ясен Янев
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Диан Йотов
Елект-президент: Диан Йотов
Паст президент: Людмил Георгиев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Илиан Банчев
Комисия за новите поколения: Диан Йотов
Комисия за членство: Ясен Янев
Комисия за Фондация Ротари: Явор Бетов
Комисия за Професионална служба: Лъчезар Николов
Комисия за връзки с обществеността: Людмил Георгиев
Комисия за служба на общността: Цветан Костадинов
Президент: Людмил Георгиев
Вицепрезидент: Валентин Нитов
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Илиан Банчев
Елект-президент: Валентин Нитов
Паст президент: Диан Йотов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Цветан Костадинов
Комисия за новите поколения: Диан Йотов
Комисия за членство: Илиан Банчев
Комисия за Фондация Ротари: Явор Бетов
Комисия за Професионална служба: Лъчезар Николов
Комисия за връзки с обществеността: Ясен Янев
Комисия за служба на общността: Данаил Вълов
Президент: Диан Йотов
Вицепрезидент: Людмил Георгиев
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Валентин Нитов
Елект-президент: Людмил Георгиев
Паст президент: Данка Димитрова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Данаил Вълов
Комисия за новите поколения: Явор Бетов
Комисия за членство: Данаил Вълов
Комисия за Фондация Ротари: Явор Бетов
Комисия за Професионална служба: Людмил Георгиев
Комисия за връзки с обществеността: Лъчезар Николов
Комисия за служба на общността: Илиан Банчев
Президент: Данка Димитрова
Вицепрезидент: Диан Йотов
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Валентин Нитов
Елект-президент: Диан Йотов
Паст президент: Валентин Нитов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Ясен Янев
Комисия за новите поколения: Явор Бетов
Комисия за членство: Данаил Вълов
Комисия за Фондация Ротари: Людмил Георгиев
Комисия за Професионална служба: Цветан Костадинов
Комисия за връзки с обществеността: Илиан Банчев
Комисия за служба на общността: Валентин Нитов
Президент: Валентин Нитов
Вицепрезидент: Лъчезар Николов
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Людмил Георгиев
Елект-президент: Данка Димитрова
Паст президент: Диан Йотов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Данка Димитрова
Комисия за новите поколения: Цветан Костадинов
Комисия за членство: Данаил Вълов
Комисия за Фондация Ротари: Явор Бетов
Комисия за Професионална служба: Ясен Янев
Комисия за връзки с обществеността: Илиан Банчев
Комисия за служба на общността: Валентин Нитов
Президент: Диан Йотов
Вицепрезидент: Валентин Нитов
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Явор Бетов
Паст президент: Валентин Нитов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Тони Цоков
Комисия за членство: Людмил Георгиев
Комисия за Фондация Ротари: Данаил Вълов
Комисия за Професионална служба: Ясен Янев
Комисия за връзки с обществеността: Илиан Банчев
Президент: Валентин Нитов
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Явор Бетов
Елект-президент: Диан Йотов
Паст президент: Валентин Нитов
Президент: Валентин Нитов
Вицепрезидент: Петър Келчев
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Наталия Цанкова Лукова
Елект-президент: Красимир Кузманов
Президент: Диан Йотов
Вицепрезидент: Петър Келчев
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Наталия Цанкова Лукова
Елект-президент: Валентин Нитов
Паст президент: Илиан Банчев
Президент: Илиан Банчев
Секретар: Валентин Нитов
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Наталия Цанкова Лукова
Паст президент: Явор Бетов
Президент: Явор Бетов
Вицепрезидент: Илиан Банчев
Секретар: Красимир Драгутов
Церемониалмайстор: Красимир Петков
Касиер: Наталия Цанкова Лукова
Елект-президент: Илиан Банчев
Паст президент: Кръстю Вацов
Президент: Петър Келчев
Вицепрезидент: Красимир Кузманов
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Валентин Нитов
Касиер: Наталия Цанкова Лукова
Елект-президент: Явор Бетов
Паст президент: Петър Келчев
Президент: Кръстю Вацов
Секретар: Илиан Банчев
Церемониалмайстор: Валентин Нитов
Касиер: Наталия Цанкова Лукова
Елект-президент: Петър Келчев
Паст президент: Павлин Георгиев
Президент: Павлин Георгиев
Секретар: Илиан Банчев
Касиер: Наталия Цанкова Лукова
Елект-президент: Петър Келчев
Паст президент: Цветан Нечевски
Президент: Цветан Нечевски
Секретар: Павлин Георгиев
Касиер: Ясен Янев
Елект-президент: Павлин Георгиев
Паст президент: Данаил Вълов
Президент: Данаил Вълов
Секретар: Павлин Георгиев
Касиер: Ясен Янев
Елект-президент: Цветан Нечевски
Президент: Цветан Костадинов
Секретар: Павлин Георгиев
Касиер: Ясен Янев
Президент: Пламен Хинов
Секретар: Павлин Георгиев
Касиер: Ясен Янев
Президент: Людмил Георгиев
Секретар: Георги Иванов Георгиев
Президент: Николай Русинов
Секретар: Георги Иванов Георгиев
Президент: Николай Русинов
Секретар: Георги Иванов Георгиев

Клубни новини