Ротари клуб Бургас

Чартиран на:
04.08.1937
Възстановен на:
18/01/1993
Спонсор клуб:
РК - Кавала, Гърция
Rotary ID:
29217
Среща:
Всеки втори понеделник, 18.30 ч, хотел “България”
Адрес за кореспонденция:
Бургас 8000, 
ул. Александровска 21
admin@rotary-bourgas.org
 
Уеб сайт:
http://www.rotary-bourgas.org
През годините след възстановяването си РК Бургас е спонсорирал създаването на
Ротари клуб Ямбол,
Ротари клуб Сливен,
Ротари клуб Поморие,
Ротари клуб Несебър,
Ротари клуб Созопол,
Ротари клуб Царево,
Ротари клуб Бургас Пиргос,
Ротари клуб Бургас Приморие,
Ротари клуб Карнобат,
Ротари клуб Айтос,
Ротари клуб София Сити,

РОТАРАКТ КЛУБ БУРГАС
ИНТЕРАКТ КЛУБ БУРГАС 

Борд на клуба

Президент: Гергана Георгиева
Вицепрезидент: Мария Йовчева-Христова
Секретар: Иван Чавдаров Николов
Церемониалмайстор: Динко Раднев
Касиер: Анелия Иванова
Елект-президент: Богдан Димитров
Паст президент: Иван Ненков
Президент: Иван Ненков
Вицепрезидент: Константин Овчаров
Секретар: Елена Параскова
Церемониалмайстор: Момчил Момчилов
Касиер: Ергюл Мехмед-Богова
Елект-президент: Гергана Георгиева
Паст президент: Желязко Вълчев
Президент: Желязко Вълчев
Вицепрезидент: Гергана Георгиева
Секретар: Мариета Ханджиева
Церемониалмайстор: Момчил Момчилов
Касиер: Елена Параскова
Елект-президент: Иван Ненков
Паст президент: Вълчо Вълчев

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Ергюл Мехмед-Богова
Президент: Вълчо Вълчев
Вицепрезидент: Момчил Момчилов
Секретар: Невзат Топал
Церемониалмайстор: Константин Овчаров
Касиер: Гергана Георгиева
Елект-президент: Желязко Вълчев
Паст президент: Любомир Георгиев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Константин Овчаров
Комисия за членство: Любомир Георгиев
Комисия за Фондация Ротари: Желязко Вълчев
Президент: Любомир Георгиев
Вицепрезидент: Момчил Момчилов
Секретар: Гергана Георгиева
Церемониалмайстор: Богдан Димитров
Касиер: Невзат Топал
Елект-президент: Вълчо Вълчев
Паст президент: Чавдар Николов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Любомир Георгиев
Комисия за новите поколения: Румен Желев
Комисия за членство: Стоянка Георгиева
Комисия за Фондация Ротари: Вълчо Вълчев
Комисия за Професионална служба: Невзат Топал
Комисия за връзки с обществеността: Катя Касабова
Президент: Чавдар Николов
Вицепрезидент: Катя Касабова
Секретар: Гергана Георгиева
Церемониалмайстор: Богдан Димитров
Касиер: Невзат Топал
Елект-президент: Любомир Георгиев
Паст президент: Драгомир Добрев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Любомир Георгиев
Комисия за новите поколения: Константин Овчаров
Комисия за членство: Милена Илчева
Комисия за Фондация Ротари: Любомир Йорданов
Комисия за Професионална служба: Илко Бонев
Комисия за връзки с обществеността: Веселин Пренеров
Комисия за служба на общността: Красимир Крумов
Президент: Драгомир Добрев
Вицепрезидент: Милена Илчева
Секретар: Момчил Момчилов
Церемониалмайстор: Красимир Крумов
Касиер: Желязко Вълчев
Елект-президент: Чавдар Николов
Паст президент: Катя Касабова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Чавдар Николов
Комисия за новите поколения: Константин Овчаров
Комисия за Фондация Ротари: Любомир Йорданов
Президент: Катя Касабова
Вицепрезидент: Любомир Георгиев
Секретар: Желязко Вълчев
Церемониалмайстор: Чавдар Николов
Касиер: Вълчо Вълчев
Елект-президент: Драгомир Добрев
Паст президент: Веселин Пренеров

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Константин Овчаров
Президент: Веселин Пренеров
Вицепрезидент: Иван Ненков
Секретар: Вълчо Вълчев
Церемониалмайстор: Константин Сукнаров
Касиер: Желязко Вълчев
Елект-президент: Катя Касабова
Паст президент: Красимир Крумов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Катя Касабова
Комисия за новите поколения: Константин Овчаров
Комисия за членство: Красимир Крумов
Комисия за Фондация Ротари: Желязко Вълчев
Комисия за Професионална служба: Илко Бонев
Комисия за връзки с обществеността: Атанас Сиреков
Комисия за служба на общността: Весела Петкова
Президент: Красимир Крумов
Вицепрезидент: Константин Сукнаров
Секретар: Константин Овчаров
Церемониалмайстор: Катя Касабова
Касиер: Иван Ненков
Елект-президент: Веселин Пренеров

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Константин Овчаров
Комисия за Фондация Ротари: Желязко Вълчев
Президент: Стоянка Георгиева
Вицепрезидент: Веселин Пренеров
Секретар: Весела Петкова
Церемониалмайстор: Желязко Вълчев
Касиер: Чавдар Николов
Елект-президент: Красимир Крумов
Паст президент: Иван Данев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Красимир Крумов
Комисия за новите поколения: Константин Овчаров
Комисия за членство: Светослав Динев
Комисия за Фондация Ротари: Желязко Вълчев
Комисия за Професионална служба: Илко Бонев
Комисия за връзки с обществеността: Веселин Пренеров
Президент: Иван Данев
Вицепрезидент: Иван Ненков
Секретар: Весела Петкова
Церемониалмайстор: Чавдар Николов
Касиер: Драгомир Добрев
Елект-президент: Стоянка Георгиева
Паст президент: Илко Бонев
Президент: Илко Бонев
Вицепрезидент: Красимир Крумов
Секретар: Желязко Вълчев
Церемониалмайстор: Катя Касабова
Касиер: Драгомир Добрев
Елект-президент: Иван Данев
Паст президент: Герхард Бентциен
Президент: Герхард Бентциен
Вицепрезидент: Иван Данев
Секретар: Мария Хаджипетрова
Церемониалмайстор: Веселин Пренеров
Касиер: Любомир Георгиев
Елект-президент: Илко Бонев
Паст президент: Стефко Русев
Президент: Стефко Русев
Вицепрезидент: Красимир Маринов
Секретар: Светла Тонева
Церемониалмайстор: Веселин Пренеров
Касиер: Красимир Крумов
Елект-президент: Герхард Бентциен
Паст президент: Александър Александров
Президент: Александър Александров
Вицепрезидент: Герхард Бентциен
Секретар: Стоянка Георгиева
Церемониалмайстор: Богдан Богданов
Касиер: Кирил Петров
Елект-президент: Герхард Бентциен
Паст президент: Милена Илчева
Президент: Милена Илчева
Вицепрезидент: Герхард Бентциен
Секретар: Стоянка Георгиева
Церемониалмайстор: Румен Желев
Касиер: Кирил Петров
Елект-президент: Стефко Русев
Паст президент: Георге Попеску
Президент: Георге Попеску
Вицепрезидент: Стефко Русев
Секретар: Александър Александров
Церемониалмайстор: Румен Желев
Касиер: Светлана Проданова
Елект-президент: Милена Илчева
Паст президент: Димитър Енчев (д-р)
Президент: Димитър Енчев (д-р)
Секретар: Милена Илчева
Елект-президент: Георге Попеску
Паст президент: Атанас Сиреков
Президент: Атанас Сиреков
Секретар: Милена Илчева
Президент: Христин Илиев
Секретар: Тодор Тодоров
Секретар: Атанас Сиреков
Президент: Димитър Илиев (д-р)
Секретар: Георги Ликоманов
Президент: Красимир Ганчев
Секретар: Атанас Сиреков
Елект-президент: Димитър Илиев (д-р)
Паст президент: Стефан Вълчев
Президент: Стефан Вълчев
Секретар: Атанас Сиреков
Елект-президент: Красимир Ганчев
Паст президент: Светослав Динев
Президент: Светослав Динев
Секретар: Красимир Ганчев
Елект-президент: Стефан Вълчев
Секретар: Кирил Миринчев
Елект-президент: Светослав Динев
Паст президент: Константин Коцев (арх)
Президент: Константин Коцев (арх)
Секретар: Явор Михов
Елект-президент: Константин Коцев (арх)
Паст президент: Калин Барзов
Президент: Калин Барзов
Секретар: Константин Костов
Паст президент: Стефан Аладжов
Президент: Стефан Аладжов
Секретар: Стоян Пантов
Елект-президент: Калин Барзов
Паст президент: Стефан Аладжов
Президент: Стефан Аладжов
Елект-президент: Стефан Аладжов


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития