Ротари клуб Хасково

Чартиран на:
11.04.1996
Спонсор клуб:
Ротари Клуб Стара Загора
Rotary ID:
31494
Среща:
Понеделник, 18.00 ч.,
гр. Хасково
Хотел-ресторант "Родопи"
II етаж
Уеб сайт:
http://rotary-haskovo.org/

Борд на клуба

Президент: Георги Димов
Вицепрезидент: Асен Костадинов
Секретар: Милена Налбантова- Божилова
Церемониалмайстор: Димитър Гочев
Елект-президент: Милена Налбантова- Божилова
Паст президент: Розалина Гьобеклиева
Президент: Розалина Гьобеклиева
Вицепрезидент: Динко Атанасов, PHF+2
Секретар: Георги Димов
Церемониалмайстор: Ивайло Иванов
Касиер: Анушка Вальова-Колева
Елект-президент: Георги Димов
Паст президент: Христина Хубенова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Розалина Гьобеклиева
Комисия за новите поколения: Милена Налбантова- Божилова
Комисия за членство: Христина Хубенова
Комисия за Фондация Ротари: Митко Димитров
Комисия за Професионална служба: Анушка Вальова-Колева
Комисия за връзки с обществеността: Динко Атанасов, PHF+2
Комисия за служба на общността: Христина Хубенова
Президент: Христина Хубенова
Вицепрезидент: Иван Станчев
Секретар: Динко Атанасов, PHF+2
Церемониалмайстор: Георги Ников
Касиер: Ивайло Иванов
Елект-президент: Розалина Гьобеклиева
Паст президент: Красимир Кръстев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Любен Атанасов
Комисия за новите поколения: Анушка Вальова-Колева
Комисия за членство: Ивайло Иванов
Комисия за Фондация Ротари: Красимир Кръстев
Комисия за Професионална служба: Христина Хубенова
Комисия за връзки с обществеността: Милена Налбантова- Божилова
Комисия за служба на общността: Розалина Гьобеклиева
Президент: Красимир Кръстев
Вицепрезидент: Анушка Вальова-Колева
Секретар: Митко Димитров
Церемониалмайстор: Милена Налбантова- Божилова
Касиер: Ивайло Иванов
Елект-президент: Христина Хубенова
Паст президент: Динко Атанасов, PHF+2

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Красимир Кръстев
Комисия за новите поколения: Димитър Димитров
Комисия за членство: Ивайло Иванов
Комисия за Фондация Ротари: Розалина Гьобеклиева
Комисия за Професионална служба: Иван Станчев
Комисия за връзки с обществеността: Милена Налбантова- Божилова
Комисия за служба на общността: Анушка Вальова-Колева
Президент: Динко Атанасов, PHF+2
Вицепрезидент: Любен Атанасов
Секретар: Розалина Гьобеклиева
Церемониалмайстор: Иван Станчев
Касиер: Георги Ников
Елект-президент: Красимир Кръстев
Паст президент: Димитър Гочев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Христина Хубенова
Комисия за новите поколения: Иван Станчев
Комисия за членство: Иван Станчев
Комисия за Фондация Ротари: Розалина Гьобеклиева
Комисия за Професионална служба: Господин Чонков
Комисия за връзки с обществеността: Динко Атанасов, PHF+2
Комисия за служба на общността: Димитър Гочев
Президент: Димитър Гочев
Вицепрезидент: Георги Ников
Секретар: Христина Хубенова
Церемониалмайстор: Илия Илиев
Касиер: Розалина Гьобеклиева
Елект-президент: Динко Атанасов, PHF+2
Паст президент: Асен Костадинов

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Розалина Гьобеклиева
Комисия за връзки с обществеността: Динко Атанасов, PHF+2
Президент: Асен Костадинов
Вицепрезидент: Анушка Вальова-Колева
Секретар: Христина Хубенова
Церемониалмайстор: Христо Попов
Касиер: Димитър Димитров
Елект-президент: Димитър Гочев
Паст президент: Владимир Гончев
Президент: Владимир Гончев
Вицепрезидент: Господин Чонков
Секретар: Иван Станчев
Церемониалмайстор: Милко Чукалов
Касиер: Христина Хубенова
Елект-президент: Асен Костадинов
Паст президент: Иван Боев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Асен Костадинов
Комисия за новите поколения: Димитър Гочев
Комисия за членство: Георги Ников
Комисия за Фондация Ротари: Динко Атанасов, PHF+2
Комисия за Професионална служба: Иван Боев
Комисия за връзки с обществеността: Иван Станчев
Комисия за служба на общността: Анушка Вальова-Колева
Президент: Иван Боев
Вицепрезидент: Анушка Вальова-Колева
Секретар: Димитър Гочев
Церемониалмайстор: Милен Чукалов
Касиер: Христина Хубенова
Елект-президент: Владимир Гончев
Паст президент: Тончо Тончев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Антония Костова
Комисия за членство: Димитър Гочев
Комисия за Професионална служба: Иван Боев
Комисия за връзки с обществеността: Владимир Гончев
Президент: Тончо Тончев
Вицепрезидент: Северин Спенджаров
Секретар: Антония Костова
Церемониалмайстор: Владимир Гончев
Елект-президент: Иван Боев
Паст президент: Маргарита Маркова

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Антония Костова
Комисия за членство: Любен Атанасов
Комисия за Професионална служба: Иван Боев
Комисия за връзки с обществеността: Владимир Гончев
Президент: Маргарита Маркова
Вицепрезидент: Анушка Вальова-Колева
Секретар: Асен Костадинов
Церемониалмайстор: Милен Чукалов
Елект-президент: Тончо Тончев
Президент: Динко Атанасов, PHF+2
Вицепрезидент: Северин Спенджаров
Секретар: Димитър Димитров
Церемониалмайстор: Димитър Гочев
Паст президент: Анушка Вальова-Колева
Президент: Анушка Вальова-Колева
Вицепрезидент: Тончо Тончев
Секретар: Маргарита Маркова
Церемониалмайстор: Асен Костадинов
Касиер: Стефан Петров
Паст президент: Исмаил Мустафов
Президент: Исмаил Мустафов
Вицепрезидент: Антон Петев
Церемониалмайстор: Димитър Димитров
Касиер: Венелин Димитров
Елект-президент: Анушка Вальова-Колева
Паст президент: Райко Лозев


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития