Ротари клуб Харманли

Чартиран на:
23.11.2001
Спонсор клуб:
РК Хасково
Rotary ID:
56902
Среща:

Сряда 19,00 часа, р-т “Кристал”, Площад "Възраждане" № 1

За контакти: 0888698017 ,

 stoyanov_ip@abv.bg

Уеб сайт:
-
Wednesday 19:00, "CRISTAL" Restaurant ,Vazrazhdane Square № 1

Contacts: 0888698017,

Stoyanov_ip@abv.bg

Борд на клуба

Президент: Красимира Георгиева Христова
Вицепрезидент: Димчо Колев Налбантов PHF+1
Секретар: Елена Каменова Калоянова-Солакова
Церемониалмайстор: Галин Вълчев Карагьозов
Касиер: Румен Георгиев Русев
Елект-президент: Александър Тонев Петров PHF
Паст президент: Стефка Здравкова Стефанова
Президент: Стефка Здравкова Стефанова
Вицепрезидент: Красимира Георгиева Христова
Секретар: Румен Георгиев Русев
Церемониалмайстор: Елена Каменова Калоянова-Солакова
Касиер: Иван Петров Стоянов
Елект-президент: Красимира Георгиева Христова
Паст президент: Камен Митков Костадинов
Президент: Камен Митков Костадинов
Вицепрезидент: Елена Каменова Калоянова-Солакова
Секретар: Галин Вълчев Карагьозов
Церемониалмайстор: Красимира Георгиева Христова
Касиер: Теодор Василев Янев
Елект-президент: Стефка Здравкова Стефанова
Паст президент: Румен Георгиев Русев
Президент: Румен Георгиев Русев
Вицепрезидент: Иван Петров Стоянов
Секретар: Милко Жеков Милков
Церемониалмайстор: Теодор Василев Янев
Касиер: Антони Иванов Тодоров PHF+ 2
Елект-президент: Камен Митков Костадинов
Паст президент: Александър Тонев Петров PHF

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Теодор Василев Янев
Комисия за членство: Милко Жеков Милков
Комисия за Фондация Ротари: Галин Вълчев Карагьозов
Комисия за Професионална служба: Милко Жеков Милков
Комисия за връзки с обществеността: Стефка Здравкова Стефанова
Президент: Александър Тонев Петров PHF
Вицепрезидент: Румен Георгиев Русев
Секретар: Милко Жеков Милков
Церемониалмайстор: Галин Вълчев Карагьозов
Касиер: Димчо Колев Налбантов PHF+1
Елект-президент: Румен Георгиев Русев
Паст президент: Милко Жеков Милков
Президент: Милко Жеков Милков
Вицепрезидент: Гроздан Михайлов Грозев
Секретар: Иван Петров Стоянов
Церемониалмайстор: Александър Тонев Петров PHF
Касиер: Димитър Янев Димитров
Елект-президент: Александър Тонев Петров PHF
Паст президент: Галин Вълчев Карагьозов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Милко Жеков Милков
Комисия за новите поколения: Милко Жеков Милков
Комисия за членство: Александър Тонев Петров PHF
Комисия за Фондация Ротари: Галин Вълчев Карагьозов
Комисия за Професионална служба: Камен Митков Костадинов
Комисия за връзки с обществеността: Милко Жеков Милков
Комисия за служба на общността: Стефка Здравкова Стефанова
Президент: Галин Вълчев Карагьозов
Вицепрезидент: Камен Митков Костадинов
Секретар: Александър Тонев Петров PHF
Церемониалмайстор: Атанас Костов Стойчев
Касиер: Елена Каменова Калоянова-Солакова
Елект-президент: Милко Жеков Милков
Паст президент: Гошо Пейков Желев

Клубни комисии

Комисия за членство: Александър Тонев Петров PHF
Комисия за Фондация Ротари: Милко Жеков Милков
Президент: Гошо Пейков Желев
Вицепрезидент: Галин Вълчев Карагьозов
Секретар: Милко Жеков Милков
Церемониалмайстор: Александър Тонев Петров PHF
Касиер: Пантелей Христов Дурев
Елект-президент: Галин Вълчев Карагьозов
Паст президент: Сивко Илиев Сивков

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Галин Вълчев Карагьозов
Комисия за новите поколения: Атанас Костов Стойчев
Комисия за членство: Александър Тонев Петров PHF
Комисия за Фондация Ротари: Сивко Илиев Сивков
Комисия за Професионална служба: Гроздан Михайлов Грозев
Комисия за връзки с обществеността: Милко Жеков Милков
Комисия за служба на общността: Иван Стефанов Лозанов PHF
Президент: Сивко Илиев Сивков
Вицепрезидент: Тончо Димитров Тонев
Секретар: Галин Вълчев Карагьозов
Церемониалмайстор: Милко Жеков Милков
Касиер: Камен Митков Костадинов
Елект-президент: Гошо Пейков Желев
Паст президент: Иван Петров Стоянов
Президент: Иван Петров Стоянов
Вицепрезидент: Васил Жоров Василев
Секретар: Митко Йорданов Михайлов
Церемониалмайстор: Тончо Димитров Тонев
Касиер: Снежина Бончева Колева
Елект-президент: Сивко Илиев Сивков
Паст президент: Георги Севов Георгиев PHF

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Милко Жеков Милков
Комисия за членство: Димчо Колев Налбантов PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Иван Стефанов Лозанов PHF
Комисия за Професионална служба: Антони Иванов Тодоров PHF+ 2
Комисия за връзки с обществеността: Динко Йовчев Тървалиев PHF+1
Президент: Георги Севов Георгиев PHF
Вицепрезидент: Митко Йорданов Михайлов
Секретар: Антони Иванов Тодоров PHF+ 2
Церемониалмайстор: Митко Господинов Костов
Касиер: Васил Жоров Василев
Елект-президент: Иван Петров Стоянов
Паст президент: Димчо Колев Налбантов PHF+1
Президент: Димчо Колев Налбантов PHF+1
Вицепрезидент: Атанас Костов Стойчев
Секретар: Антони Иванов Тодоров PHF+ 2
Церемониалмайстор: Гошо Пейков Желев
Касиер: Митко Йорданов Михайлов
Елект-президент: Георги Севов Георгиев PHF
Паст президент: Добри Кръстев Иванов PHF
Президент: Добри Кръстев Иванов PHF
Вицепрезидент: Иван Петров Стоянов
Секретар: Антони Иванов Тодоров PHF+ 2
Церемониалмайстор: Сивко Илиев Сивков
Касиер: Пантелей Христов Дурев
Елект-президент: Димчо Колев Налбантов PHF+1
Паст президент: Петко Колев Петков PHF+1
Президент: Петко Колев Петков PHF+1
Вицепрезидент: Стефка Здравкова Стефанова
Секретар: Иван Петров Стоянов
Церемониалмайстор: Димчо Колев Налбантов PHF+1
Касиер: Сивко Илиев Сивков
Елект-президент: Добри Кръстев Иванов PHF
Паст президент: Антони Иванов Тодоров PHF+ 2
Президент: Антони Иванов Тодоров PHF+ 2
Вицепрезидент: Сивко Илиев Сивков
Секретар: Галин Вълчев Карагьозов
Церемониалмайстор: Щерю Янков Щерев
Касиер: Стефка Здравкова Стефанова
Елект-президент: Петко Колев Петков PHF+1
Паст президент: Иван Стефанов Лозанов PHF
Президент: Иван Стефанов Лозанов PHF
Вицепрезидент: Митко Пейков Ванчев PHF
Секретар: Иван Петров Стоянов
Церемониалмайстор: Добри Кръстев Иванов PHF
Касиер: Тодор Господинов Пейков
Елект-президент: Антони Иванов Тодоров PHF+ 2
Паст президент: Динко Йовчев Тървалиев PHF+1
Президент: Динко Йовчев Тървалиев PHF+1
Секретар: Антони Иванов Тодоров PHF+ 2
Елект-президент: Иван Стефанов Лозанов PHF
Паст президент: Динчо Генев Генев PHF+3
Президент: Динчо Генев Генев PHF+3
Секретар: Антони Иванов Тодоров PHF+ 2
Елект-президент: Динко Йовчев Тървалиев PHF+1
Паст президент: Стефан Ангелов Стоянов
Президент: Стефан Ангелов Стоянов
Секретар: Антони Иванов Тодоров PHF+ 2
Елект-президент: Динчо Генев Генев PHF+3
Паст президент: Гроздан Михайлов Грозев
Президент: Гроздан Михайлов Грозев
Секретар: Антони Иванов Тодоров PHF+ 2
Елект-президент: Стефан Ангелов Стоянов
Паст президент: Динко Йовчев Тървалиев PHF+1
Президент: Динко Йовчев Тървалиев PHF+1
Секретар: Антони Иванов Тодоров PHF+ 2
Елект-президент: Гроздан Михайлов Грозев
Паст президент: Георги Стратиев Василев PHF
Президент: Георги Стратиев Василев PHF
Елект-президент: Динко Йовчев Тървалиев PHF+1
Паст президент: Динчо Генев Генев PHF+3
Президент: Динчо Генев Генев PHF+3
Секретар: Георги Стратиев Василев PHF
Президент: Динчо Генев Генев PHF+3
Секретар: Георги Стратиев Василев PHF


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития