Ротари клуб Тутракан

Чартиран на:
25.06.2005
Спонсор клуб:
РК Силистра
Rotary ID:
69922
Среща:

сряда, 19:00 ч(зимно) и 20:00(лятно).
Ресторант “Приятели”/бивш”Здравния”/

телефон за контакт: 0888586781„
nikplastik@abv.bg

Уеб сайт:
www.www.www

Борд на клуба

Президент: Митко Стойков
Вицепрезидент: Красимир Петров
Секретар: Дияна Станкова
Церемониалмайстор: Иван Костанцалиев
Касиер: Стоян Леков
Елект-президент: Данaил Николов
Паст президент: Нури Мутиш

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Красимир Петров
Комисия за новите поколения: Младен Минчев
Комисия за членство: Любомир Бойчев
Комисия за Фондация Ротари: Венцислав Статев
Комисия за Професионална служба: Нури Мутиш
Комисия за връзки с обществеността: Димитър Стефанов
Президент: Нури Мутиш
Вицепрезидент: Юрий Василев
Секретар: Кенан Дуран Рахим
Церемониалмайстор: Иван Костанцалиев
Касиер: Митко Стойков
Елект-президент: Димо Денчев
Паст президент: Красимир Петров

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Данaил Николов
Комисия за новите поколения: Дияна Станкова
Комисия за членство: Стоян Леков
Комисия за Фондация Ротари: Венцислав Статев
Комисия за Професионална служба: Богомил Бойчев
Комисия за връзки с обществеността: Димо Денчев
Комисия за служба на общността: Димитър Стефанов
Президент: Красимир Петров
Вицепрезидент: Димитър Стефанов
Секретар: Кенан Дуран Рахим
Церемониалмайстор: Иван Костанцалиев
Касиер: Митко Стойков
Елект-президент: Нури Мутиш
Паст президент: Венцислав Статев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Данaил Николов
Комисия за новите поколения: Юрий Василев
Комисия за членство: Стоян Леков
Комисия за Фондация Ротари: Венцислав Статев
Комисия за Професионална служба: Богомил Бойчев
Комисия за връзки с обществеността: Димо Денчев
Комисия за служба на общността: Димитър Стефанов
Президент: Венцислав Статев
Вицепрезидент: Богомил Бойчев
Секретар: Кенан Дуран Рахим
Церемониалмайстор: Иван Костанцалиев
Касиер: Митко Стойков
Елект-президент: Красимир Петров
Паст президент: Митко Стойков

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Светослав Раев
Комисия за новите поколения: Юрий Василев
Комисия за членство: Иван Костанцалиев
Комисия за Фондация Ротари: Рашко Денев
Комисия за Професионална служба: Димо Денчев
Комисия за връзки с обществеността: Красимир Петров
Президент: Митко Стойков
Секретар: Ирена Бонева
Церемониалмайстор: Иван Костанцалиев
Касиер: Стоян Леков
Елект-президент: Венцислав Статев
Паст президент: Богомил Бойчев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Ирена Бонева
Президент: Богомил Бойчев
Секретар: Сениха Бейхан Ниязи
Церемониалмайстор: Иван Костанцалиев
Касиер: Митко Стойков
Елект-президент: Митко Стойков
Паст президент: Кенан Дуран Рахим

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Ирена Бонева
Президент: Кенан Дуран Рахим
Вицепрезидент: Юрий Василев
Секретар: Богомил Бойчев
Церемониалмайстор: Иван Костанцалиев
Касиер: Митко Стойков
Елект-президент: Богомил Бойчев
Паст президент: Стоян Леков

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Ирена Бонева
Президент: Стоян Леков
Вицепрезидент: Ирена Бонева
Секретар: Кенан Дуран Рахим
Церемониалмайстор: Иван Костанцалиев
Касиер: Митко Стойков
Елект-президент: Кенан Дуран Рахим
Паст президент: Димитър Стефанов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Ирена Бонева
Президент: Димитър Стефанов
Касиер: Румен Симеонов
Паст президент: Юрий Василев

Клубни комисии

Комисия за членство: Димо Денчев
Комисия за Фондация Ротари: Рашко Денев
Комисия за Професионална служба: Светослав Раев
Комисия за връзки с обществеността: Красимир Петров
Президент: Юрий Василев
Секретар: Димитър Стефанов
Касиер: Румен Симеонов
Елект-президент: Димитър Стефанов
Паст президент: Иван Костанцалиев

Клубни комисии

Комисия за членство: Димо Денчев
Комисия за Фондация Ротари: Рашко Денев
Комисия за Професионална служба: Любомир Бойчев
Комисия за връзки с обществеността: Красимир Петров
Президент: Иван Костанцалиев
Секретар: Юрий Василев
Церемониалмайстор: Кенан Дуран Рахим
Касиер: Митко Стойков
Елект-президент: Юрий Василев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Ирена Бонева
Секретар: Юрий Василев
Церемониалмайстор: Иван Костанцалиев
Елект-президент: Иван Костанцалиев
Паст президент: Ирена Бонева
Президент: Ирена Бонева
Вицепрезидент: Димо Денчев
Секретар: Юрий Василев
Церемониалмайстор: Иван Костанцалиев
Паст президент: Светослав Раев
Вицепрезидент: Светослав Раев
Секретар: Юрий Василев
Касиер: Румен Симеонов
Елект-президент: Милан Миланов
Паст президент: Светослав Раев
Президент: Светослав Раев
Вицепрезидент: Димо Денчев
Церемониалмайстор: Милан Миланов
Касиер: Румен Симеонов
Паст президент: Димо Денчев
Президент: Димо Денчев
Вицепрезидент: Рашко Денев
Церемониалмайстор: Милан Миланов
Касиер: Румен Симеонов
Елект-президент: Светослав Раев
Паст президент: Рашко Денев
Президент: Рашко Денев
Вицепрезидент: Людмил Янков
Церемониалмайстор: Милан Миланов
Касиер: Румен Симеонов
Елект-президент: Димо Денчев
Паст президент: Людмил Янков
Президент: Людмил Янков
Вицепрезидент: Любомир Бойчев
Церемониалмайстор: Милан Миланов
Елект-президент: Рашко Денев
Паст президент: Любомир Бойчев
Президент: Любомир Бойчев
Вицепрезидент: Красимир Петров
Секретар: Светослав Раев
Церемониалмайстор: Милан Миланов
Елект-президент: Людмил Янков
Паст президент: Красимир Петров
Президент: Красимир Петров
Вицепрезидент: Любомир Бойчев
Секретар: Светослав Раев
Церемониалмайстор: Милан Миланов
Елект-президент: Любомир Бойчев


Клубни новини
Клубни събития

Още събития