Ротари клуб София-Тангра

Чартиран на:
20.05.2003
Спонсор клуб:
РК София
Rotary ID:
62293
Среща:

Понеделник, 19:00 часа
Urban Point Sofia
ул. “Цар Симеон” No.37, ет.2
Уеб сайт:
https://rotarytangra.org/

Борд на клуба

Президент: Даниела Горанова
Секретар: Иван Антонов
Президент: Елена Гаврилова
Вицепрезидент: Даниела Горанова
Секретар: Иван Антонов
Церемониалмайстор: Мишо Настев
Касиер: Вера Минкова
Елект-президент: Даниела Горанова
Паст президент: Иван Антонов

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Ера Димитрова
Президент: Иван Антонов
Вицепрезидент: Daniela Angelova Dimanova
Секретар: Даниела Горанова
Церемониалмайстор: Мишо Настев
Касиер: Малина Донкова
Елект-президент: Елена Гаврилова
Паст президент: Николай Танков

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Ера Димитрова
Президент: Николай Танков
Вицепрезидент: Даниела Горанова
Секретар: Иван Антонов
Церемониалмайстор: Мишо Настев
Касиер: Малина Донкова
Елект-президент: Иван Антонов
Паст президент: Стоян Стоянов
Президент: Стоян Стоянов
Вицепрезидент: Елена Гаврилова
Секретар: Иван Антонов
Церемониалмайстор: Евгени Дрехаров
Касиер: Даниела Горанова
Елект-президент: Николай Танков
Паст президент: Светлана Митова
Президент: Светлана Митова
Вицепрезидент: Николай Танков
Секретар: Иван Антонов
Церемониалмайстор: Мишо Настев
Касиер: Даниела Горанова
Елект-президент: Стоян Стоянов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Елена Гаврилова
Комисия за членство: Николай Танков
Комисия за връзки с обществеността: Ера Димитрова
Президент: Румен Юлиянов
Вицепрезидент: Стефан Стоянов
Церемониалмайстор: Мишо Настев
Елект-президент: Светлана Митова
Паст президент: Атанас Радев
Секретар: Румен Юлиянов
Секретар: Румен Юлиянов
Секретар: Стойчо Чичеков
Касиер: Светлана Митова


Клубни новини